ÖZKAN GÜNAL
ÖZKAN GÜNAL
Köşe Yazarı
Yazarın Makaleleri
Namaz ?
Namaz, İslam'ın şartlarından birisi olup İslam olmak için yapılması zorunlu olan ibadettir. Namazın, İslam yani tevhit eri olmak için yapılması zorunlu bir ibadet olması kısmında hiçbir sıkıntı yoktur. Hiç kimse, namaz ibadeti yerine...
Hurafe ?
Hurafe, İslam'a, tevhide, ilme uygun olmayan, kişilerin kendilerince türettiği inanış ve uygulamalardır. Yaşamsallığın devam ettirilmesi merkezli, alışıla gelmiş yaşantı içinde bulunan ama tevhidî olmayan her türlü düşünce ve...
İman - 6 - Kadere İman ?
İmanın şartlarından 'Kadere iman” boyutu, iman sahibi kul olabilmek için iyi anlaşılması gereken bir konudur. Aksi halde iman sahibiyiz zannıyla Allah'a küfredenlerden oluruz. Kader, Allah'ın iradesiyle alakalı bir kavramdır...
İman - 5 - Peygamberlere İman ?
İmanın şartlarından 'Peygamberlere iman” boyutu, imanın ispatıdır. İlk peygamber Hz Âdem As'dan, son peygamber, peygamberimiz Hz Muhammed efendimize kadar olan cümle peygamberler Allah'ın tecellisi olan Hak peygamberlerdir ve cümlesi...
İman - 4 - Kitaplara İman ?
İmanın şartlarından 'Kitaplara iman” boyutu iman ehli olmak için olmazsa olmazlardandır lakin tanımı ve uygulanışı Allah'a göre olunca bizi iman sahibi yapar. Yanlış tanım ve amel imandan uzaklaştırır da kendimizi iman sahibi...
İman - 3 - Meleklere İman ?
Melek, Cenab-ı Allah'ın nurdan yarattığı, nefsaniyeti olmayan, latif varlık olup hangi amaç için yaratılmış ise o amacı emredildiği şekliyle yerine getirendir. Bu sebeple yaratılmış, yaratılan, yaratılacak her zerre ve her fiil için...
İman - 2 - Allah’a İman ?
Varlık var oluş haliyle var edişmiş olandır ki var edilmiş olması var edenin varlık giyinmesidir. Bizler, âlem ve en küçüğünden en büyüğüne var olan her şey cümlesi yaratılmıştır ve yaratan Allah'tır. Hiçbir zerre yoktur ki...
İman - 1 - ?
İman, inancın kemâle ermiş halidir. İnanç, inandığımıza ulaşmadıkça iman henüz oluşamaz.   Bizler, içinde doğduğumuz aile ve ailemizin tâbî olduğu toplum, toplumun kültürü, anlayışı, öğretileri, kurallarıyla şekillenen...
Mevlid Kandili ?
Mevlid Kandili, Cenab-ı Resulullah Hz Muhammed Efendimizin doğumu olarak kutlanan bir kandildir. Kutlanması gerekliliği, O sultanın, O âlemlere rahmet olan güzel ahlak timsalinin, bize kendisiyle, insanlığı, inancı, Allah'a kulluğu hem öğretip...
Müslüman ?
 Öncelikle bilinmelidir ki 'Müslüman” ismi Cenab-ı Allah'ın verdiği birisimdir. Bu ismin Kur'an'daki zikredilişi 'Müslim” olarak, Ahzab suresi 35 ayeti kerimde, "İnnel muslimîne vel muslimâti vel mu'minîne...
İslam’ın Şartları ?
Günümüzde İslam, sadece İslam'ın şartlarını yerine getirip, tevhidin içeriğinde mevcut bulunan diğer tüm değerleri yok saymak üzerine, kapsamı daraltılmış bir anlayışla yaşanmaya çalışılmaktadır. Bu, İslam'ın evrenselliğine...
İslam ?
İslam dini, Allah'ın, son peygamberi Hz. Muhammed efendimiz vasıtasıyla bütün insanlara gönderdiği en son ve en mükemmel dindir. İslâm'ın gelmesiyle, diğer dinlerin hükmü sona ermiştir. İslâm dinini kabul eden kimseye Müslüman...
Din ?..
Din, insanın kendisiyle, inandığı yaratıcısıyla ve diğer yaratılmışlarla birlikte uyum ve faydalı bir şekilde yaşayabilmesi için belirlenmiş kurallar bütünlüğü olarak tanımlanır. Bu tanım tıpkı madeni bir paranın her iki yüzü...