HÜSEYİN KOÇ
HÜSEYİN KOÇ
Yazarın Makaleleri
Allah’ın Dini ile Ulemanın Dini Birbirini Tutmamaktadır..
İslam dininin olmazsa olmazı kabul edilen 'Edille-i şer'iyye” nedir? Hz. Muhammed as. sonrası 8. yüzyıl uleması tarafından İslam hükümlerinin (dayandığı) kaynakları olarak belirlenen 'kitap, sünnet, icma ve kıyas" olarak...
Tarikat Gerçeğinin İçerisinden Geliyorum..
Bazı saf, temiz ve iyi niyetli kardeşlerim benim tasavvuf / tarikat yapılanmaları hakkında yaptığım yorumlara karşı  meseleyi anlamadığımı, bal kavanozuna dışardan baktığımı düşünüyorlar.  Günümüz, bilgiye ulaşmanın...
Rivayetleri Reddetmekle Hadisi Reddetmek Aynı Şey midir?
Asıl soru şu olmalı; Hadis ve rivayet aynı şey midir? Hadis ve rivayet kelimelerini kullanırken çoğu zaman ikisi de aynı şeymiş gibi hatalı kullanmaktayız. Oysa asla ikisi aynı şey değildir. O zaman nedir? Hadis, Allah Resulünün bire bir...
Din Neden Vardır? Amacı Nedir?
DİN, İNSAN İÇİN Mİ İNDİRİLMİŞTİR, YOKSA İNSAN DİN İÇİN Mİ YARATILMIŞTIR? PEKİYİ DE DİN NEDEN VARDIR? AMACI NEDİR? Geleneksel din anlayışına göre Kuran ezelî kelamdır yani Allah'ın kelâm-ı kadîmidir.. Bu anlayışa...
Tasavvuf/Tarikat Anlayışlarının Günümüze Yansımaları
Günümüz Tasavvuf tarikat anlayışlarında, Rabbani, Gazali ve Kuşeyri'nin görüşleri her grupca benimsenmiş olsa bile, her grubun kendilerine has diğerleriden üstün gizemli söylemleri vardır!. Liderler, çıkar ve fantezi farklılıkları...
İslam'ı Tasavvufa Feda Etmek..
Bana da Soruyorlar! Kızıl Goncalar mı, Kızılcık Şerbeti mi? Ülkemiz gerçeğiyle yüzleştiğimizde dizideki tema ve olaylar havanda su döğmekten başka bir şey değil. Aslında bu diziler, tarikat dininin toplumsal hayatta göründüğü kadarının...
İslam'da İmtiyazlı Aylar, Gün Ve Geceler Var mıdır?
Allah'ın kulları için imtiyazlı kıldığı   kutsal  aylar, gün ve geceleri yoktur!.. Allah her an, her gün, her yerde duaları, istekleri,  tövbeleri duyar kişinin durumuna göre kabul eder ya da etmez. Bunun ayla yılla...
Kur'an Konuşur mu, Konuşturulur mu?
Tefsir kaynaklarına ayetlerin açıklaması olarak adı sahih olan kitaplarda yer alan rivayetlerle yetinilmemiş olmalılar ki İsrailiyattan, yahudi tefsir/hadis kaynağı olan Talmut'tan, Mişna'dan, Hıristiyan kültürü Matta, Markos, Luka,...
Başarmanın Sırrı Tebliğden Ziyade Temsil Edebilmektir..
Dinden bahseden, din adına fetva veren, bu konularda şekilsel görseli ile model olup rol kesen konuşmasıyla, insanları yargılayan, sosyal medya iletişim araçları ve muhtelif cemaat desteği ile meşhurlaşmış, mezhepçi, gelenekçi din adamları...
Tevhid Dini ve Şirket Dini..
Eksiğimiz ya da sorunumuz; Kur'an'ı okuyoruz fakat anlamıyoruz. Okumanın anlamak için olduğunun kimimiz farkında kimimiz değil. Ancak, farkında olanlar da artık eskisi kadar suskun değiller.. Konuya ilişkin gelenekçilerin sorduğu soru;...
Allah’ın Sözünü Ettiği İslam’da Kurtuluş Şartları..
ALLAH'IN SÖZÜNÜ ETTİĞİ İSLAM'DA "KURTULUŞ" İÇİN SADECE İMAN ve SALİH AMEL ŞARTTIR. Kur'an'ın öğretisine göre, Allah'a hakiki kul olmanın tek yolu; tevhit üzere iman edip, insana ve kendine yararlı işler olan...
Eşeğin Gölgesine Gösterilen İlgi..
Atina'da önemli bir soruna çözüm aranırken kürsüye fikrini söylemek için filozof Demostenes çıkar. Ancak kekeme olduğundan sözünü dinletemez. İnsanlar sürekli kendi aralarında konuşmakta, filozofu dinlememektedir. Bunun üzerine Demostenes,...
Ey Yüce Rab.. (şiir)
Lütfettin tenezzül buyurdun Varlığını her canlıya duyurdun Yok iken, var ettiğin bizleri En güzel KULUN ile uyardın Adını Nebi/Resul koydun Karanlık alemeleri Aydınlığa taşıdın Müminler kardeş edip Vahdeti aşıladın. Alın size KURAN...
Manipüle Edilen ‘Sünnet’ Anlayışı!
Sünneti doğru anlayabilmek için 'sünnet” deyince neyin kast edildiğinin açıkça anlaşılması gerekir. Sahabenin anladığı sünnetin ne olduğu hususunu kısa ve öz olarak ele alacak olursak; Sünnet Allah resulünün dini ve ahlaki örnekliği...
Günümüz Sosyal Medya Polemiği; İlmihal Dindarlığı..
Kuran'ın insanlardan ilk isteği aslında çok bir şey değildir.  Ahkaf 13. te de belirtildiği gibi: "Allah deyip doğru yaşayan cennete girer." diyerek "dürüstlüğü" başa koyar. Sonrası bilmeden iman etmeyin bilerek ilimle şahit olarak...
Sahi Bu Dinin Sahibi Kim?..
Kur'an diyor ki; "HÜKÜM YALNIZ ALLAH'INDIR.." Rivayetleri konuşturan bir kısım din adamları da; "HAYIR!.. HÜKÜMLER DE PEYGAMBER DE ALLAH'A ORTAKTIR!.." Bazı alimler, şeyhler, gavslar da katılıyor ve; "BİZİ DE UNUTMAYIN, BİZLERİN...
Müslüman Kimliğine Bu Vasıflar Yakışır mı!?
Yüce yaratıcımız Kuran'ın birçok yerinde insana dair olumsuz vasıflardan söz eder. Nedir onlar? İnsan nankördür. Bilmediğinin ardında düşer! Acelecidir! Cimridir! Kıskançtır! Cahildir! Hadsizdir! Önyargılıdır! Zan besler, ya da...
"Namaz" Kuran'da Var mı, Yok mu?
SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA KONUSU HALİNE GETİRİLEN 'NAMAZ” KURAN'DA VAR MI, YOK MU? Aslında, Kuran'da namaz, peygamber, oruç gibi kelimeler geçmez!. Bu ifadeler dilimize Farsça'dan geçmedir. Asıl anlamı terk edilip değiştirilerek...
Birilerinin “Allah Dostu” İlan Edilmesi?..
Sevip sayılan dini veya siyasi kimselere, yüce yaratıcının sıfatlarından herhangi birinin yakıştırılıp tazim edilmesi, onu Allah yerine konulması değil, İLAH edinilmesidir! Bu ifadeyi çok ağır bulanlar, 'Şeyhlerimize Allah demiyoruz...
Gerçeğinde Kurban Hayvan Kesmek midir?
Kurban sözcüğü, Arapça bir kelime olup "yaklaşmak" anlamındadır. Dini terim olarak ise, Allah'ı razı etmek, ona yaklaşmak için yapılan her türlü iyi ameli kapsayan infakın fedakârlığın adıdır. Maide 27. Ahkaf 28'de de, Allahtan...
1400 Seneden Beri Kimse Bilmiyordu da, Siz mi Biliyorsunuz?..
1400 SENEDEN BERİ KİMSE BİLMİYORDU DA, SİZ Mİ BİLİYORSUNUZ? Sorusu günümüzün güncel bir sorusu.. Peki, böyle bir soru bugün neden sorulmaya başlanmıştır? Öncelikle, Kuran'ı anlamaya gerek görmeden, Arapça lafzıyla "sevap...
Din Öğrenmemizde Metod/Kaynak ve Serüvenimiz..
İşte bizim hikâyemiz! Dinimizi dedelerimizin anlatımından, din adına toplumda konuşulanlardan, elimize tutuşturulan namaz hocası, vaaz ve ilmihal kitaplarından ya da etrafımızdaki hoca, derviş, şeyh, üstad adı ile tanımlanan kişilerden;...
Allah Katında "Tek Din İslam" Ne Demektir?
Yüce yaratıcının Âl-i İmrân 85'te ifade ettiği şekli ile; "Allah katında tek makbul din İslam'dır. İman edenlerin tek adı da Müslümandır”. Bütün nebiler İslam'ı tebliğ etmişlerdir. "Kim İslam'dan başka bir din...
Seçim Ve Dağılmışlık..
Günümüz siyaset baronları toplumdaki dayanışmayı, vefa duygusunu, birlik ve beraberliği bitmek tükenmek bilmeyen hırs ve çıkarları yüzünden yok etmeye devam ediyorlar. Sonuçları umurlarında bile değil.. Kutuplaştırdıkları insanlardan...
İslam Ve Siyaset..
Bugünkü sistemlerde Müslümanlar oy kullanarak ya da aday olarak siyasete katılmalı mı, katılmamalı mı? Sorusunun cevabına girmeden önce ideolojik amaçlarında dini kullananların tarih boyunca kullandıkları yöntemlere bakmak gerek. İlahi...