ÖZKAN GÜNAL
ÖZKAN GÜNAL
Köşe Yazarı
Yazarın Makaleleri
Yakışamadım Hayata
Kendinden kaçmış olmanın dayanılmaz cazibesi ele geçirdiğinde kalbini, kapılıp gidersin hazlara. Derin bir nefese sığar huzur, içine çekersin bir anlık! Uykusuz gecelerde, kahreden düşüncelerle boğulursun sabaha kadar. Ölürsün, yeniden...
Kurban?
Kurban, yakınlaşmak, Allah'a yakın olmak anlamına gelirken, dinî terim olarak, ibadet etmek amacıyla belirlenmiş bir vakitte, belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce kesmek olarak yerleşmiştir bilinçlere. Kurban ibadeti yüzeysellik...
Bilinmezliğin içerisindeyim.
Bilinmezliğin içerisindeyim. Ya eksik geliyorum ya da fazla kendime. Aynı yerde ikisi de ne olacak eksik yanım ağır gelince? Bilinmezlik, yiyip bitiren kalbimi. Kendi gerçeğinle gerçeğin kendisi çakıştığında, uzaklaştırırsın kendini...
Tuzlu Hayat..
Uçsuz bucaksız yalnızlığın tam ortasındayım, tuzlu bir hayatı yaşamakla yaşamamak arasında. Sonu malum olanı geciktirmek değiştirmez olacağı. Küçük de olsa görülen bir kara parçasına hasret günlerim, güneş tam tepede, ufukta karamsarlık...
Kapattım Gözlerimi..
Tükettim son hayat kırıntısını da feda ettim yarınlara. Dahil olmadığın gün hep yarındır, yarınlara harcarsın günlerini. Dünleri olmayanın gözü hep bir sonrakindedir, günü göremezsin. Sonu hüsran olunca her umudun, umut etmezsin artık....
Sus Gönül..
Sus gönül sus sakın ket vur diline Sevgi ayakların altında kalmış Cehalet hükümdar olmuş aleme Nurlu kutsiyete diller uzanmış .. Esmalar yerinde içi boşalmış Edep erkan ahlak çöpe atılmış Zikir ilim ve aşk hiçe sayılmış Nefis pazarında...
Bırakmadılar yaşasın insanlık!
Bırakmadılar yaşasın insanlık doyasıya, özgürce ve edebiyle! Bırakmadılar sevgi, saygı, hoşgörü yaşasın, ahlakla birlikte karnı tok bir şekilde. Yardımlaşma, dayanışma, elinden tutma, halini hatırını sorma yaşasın ama bırakmadılar....
Berat Kandili?
Berat Kandili, Şaban ayının on beşinci gecesidir. Beraat gecesine 'Kefaret” gecesi de denilirken bir diğer adı da 'Şefaat” gecesidir. Berat, kelime anlamı olarak, kurtulmak, temize çıkmak, bir şeyden veya bir kimseden uzak kalıp...
Karanlık çökmüş herkese ve her şeye!
Varlığı karanlıktan ibaret olanlar neşeli, sevinçle dans ediyorlar etrafı karartan kara ateşin etrafında dönerek. Karamsarlık neşeli, Öfke, Haset, Kin kol kola vermişler Yalanla birlikte, sevinçle gülüşüyorlar. Menfaat oturmuş baş köşeye...
Örtün üzerimi üşüyorum!
Örtün üzerimi üşüyorum! Kaldıysa eğer samimiyet ya da sabır, biraz da olsa içtenlik veya sevgi, örtün üzerime. Sıcaklık, dürüstlük, cömertlik de olur. Varsa hala örtün. Güleryüz örtün, üşüyorum çok yitirildiğinden beri insanlık!...
Miraç?
Miraç, yükselmek, yücelmek anlamında kullanılan kavramdır. Cenab-ı Resulullah efendimizin miracı hepimizce malum olan miraçtır ki, Allah'ın emriyle Peygamber efendimizin ruhen ve bedenen, Burak isimli semavî bir binekle, Cebrail As ile birlikte...
Tüketim?
İnsan, bir yönüyle beşerî varlık olurken diğer yönüyle manevî varlıktır. Maneviyatı inanç sistemine yönelik olurken beşeriyeti bedenselliğinden kaynaklı dünyaya yöneliktir. Bu sebeple dünyaya yönelmiş olan beşeriyeti sonucu, yaşamsallığını...
Hızır?
Hızır, halk arasında ak saçlı, nur yüzlü, sakallı yaşlı bir adam veya dilenci, fakir kılığında göründüğüne inanılan, zor durumdaki insanlara yardım edip iyileri mükafatlandırıp, kötüleri cezalandırması, berekete ve bolluğa kavuşturması,...
Tapmak?
Tapmak kavramı halk arasında fiilen ibadet etmek, önünde secde etmek olarak tanım kazanmıştır. Bu tanıma göre Peygamber Efendimiz döneminde, kendi elleriyle yaptıkları heykellerin önünde secde edilişi gibi bir tapınma yapılmadığından,...
Sarhoşluk?
Sarhoşluk, tüm insanlığa, insanlığını devre dışı bıraktığı için yasaklanmış dünyevi olan sahte ve gelip geçici haldir. Sarhoşluk, aklın kontrolünü devre dışı bırakarak kişiyi kontrolsüz bir hale sokarak adeta mahlûktan daha...
Hangi İman?
İman, samimiyetle inanmak, Allah'a ve mesajına güvenmek ve uymak anlamına gelirken, içerik olarak Allah'a, Peygamberine, dinine, yaşamın içinde öğretileri üzerine bulunarak, gönülden bağlanmak anlamındadır ki buna, adanmışlık...
Mucize?
Mucize, akılla açıklanamayan, mantığa sığmayan, Cenab-ı Allah'ın, peygamberini doğrulamak ve desteklemek için yarattığı, insanların aynısını yapmakta aciz kaldığı olağanüstü olay olarak tanımlanır. Bu tanımla baktığımızda,...
Hangi Kur’an?
Kur'an, Cenab-ı Allah'ın, Cenab-ı Resulullah Hz. Muhammed Efendimizin dilinden insanlığa tebliğ edilmiş ve insanların son kurtuluş vesilesi olan kutsî kitaptır. Halk arasında 6666 adet ayetten oluştuğu söylenen, 6236 adet ayetin bir...
Tesettür?
Tesettür, örtünmek, kuşanmak; başkaları ve insan için zararlı olan şeyler ve haller ile kendisi arasına perde, engel koymak, uzak durmak, bir şeyin içinde veya arkasında gizlenmek anlamına gelirken, günümüzde kavram olarak, araçları ve...
Secde?
Secde, eğilmek, boyun eğmek, tevazu ile alnı yere koymak anlamındaki sücûd kelimesi kökünden gelir ve fıkıh terimi olarak namazda alın, burun, el ayaları, dizler ve ayak parmakları zemine değecek şekilde yere kapanmayı ifade eder. Halk arasındaki...
Tarikat?
Tarikat, Allah'a gidilen yol anlamında kullanılan kavram olup özellikle içinde bulunduğumuz inanç sistemi olan Müslümanlıkta, özü tasavvufa dayanan ve bazı ilkeler ve uygulamalarla birbirlerinden ayrı kolları olan, Allah'a yaptığı...
Sünnilik?
Sünnilik, tarihi kayıtlar ve açıklamalarla, kelam ve hadis ilmine dayanan, Kur'an'da bahsi geçen tüm peygamberlere inanan, Hz. Muhammed'i son peygamber olarak kabul eden Ehli Sünnet yoludur denilerek açıklanmaya çalışılmıştır...
Alevilik?
Alevilik, kültür ve toplumsal yaşamı kapsayan bir öğreti, kendine özgü bir inanç, felsefe akımı gibi tanımlarla ifade ediliyor olsa da, her ne kadar günümüzde İslam'dan ayrı bir dinmiş gibi lanse edilmeye çalışılsa da, Avrupa merkezli...
Muhammedî Kulluk?
Muhammedî Kulluk, Cenab-ı Allah'ın Habibi, âlemlere rahmet olarak gönderilen, son peygamber, Cenab-ı Resulullah Hz. Muhammed Efendimizin, davet ve tebliğ edip bizzat kendisinin beşerî hayat içinde sürdürdüğü yaşamdır. O'nun tebliği...
Peygamber Mescidi?
Peygamber Mescidi ya da Mescid-i Nebevî olarak zikredilen Mescid, Hicret'ten sonra Medine'de İslam peygamberi Hz. Muhammed ve Kendisine biat edenler tarafından inşa edilen, Hz. Muhammed'in zahiri kabrinin de içerisinde bulunduğu Mesciddir...
Alevilik ve Sünnilik?
İnsanlığın dünya sahnesinde var olmaya başladığı andan itibaren yaratılışından gelen, kendisini yaratan ve kendisinden çok daha kudretli ve kendisi gibi ihtiyaçlığı olmayan, varlığı aşkın varlık olmakla birlikte daimi olan bir yaratıcıya...
Duyarlılık?
Değerli okuyucu, üç yıla yakın süredir bu köşede sizlere ulaşıp din, inanç ve iman konularında bilgiler aktarmaktayım. Yazılarımın içeriği, imanî konuların gerçekliğinin, menfaatler doğrultusunda görmezden gelinen Kur'an'a...
Hür Olmak?
Cuma namazının, Er olmak, Hür olmak, Akılbalik olmak, Kör olmamak gibi şartları vardır. Bu şartların birkaçı veya bir tanesi bile uygun değilse Cuma namazı kılınamaz. Bir insan er değilse, hür değilse, aklı başında değilse ve körse,...
Kader?
Kader, bütün olayların önceden ve değişmeyecek biçimde düzenlediğine inanılan ezeli takdir. Alın yazısı, yazgı veya mukadderat olarak da anılır. Allah'ın yaratıklarına ilişkin planını ve tabiatın işleyişini gerçekleştirmesini...
Kabir 2?
Kabir, ölen bir insanın toprağa kazılan çukura yerleştirilip gömüldüğü yer anlamında kullanılan kelime olup halk arasında mezar denilse de ölüme duyulan saygıdan dolayı mekânın genel adı olarak mezar, bir kişinin gömülü olduğu toprak...
Günah?
Günah, genel anlamıyla ilahi kuralın ihlal edilmesi anlamına gelirken, Allah'ın Kendisine inananlardan yapmalarını istediklerinin yapılmaması, yapmalarını istemediklerinin de yapılması anlamına geldiğinden inanan kişinin direkt kendisini...
Abdest?
Abdest, belli uzuvları usulüne uygun olarak su ile yıkamak ve bazılarını da eldeki su ıslaklığı ile meshetmek şeklindeki ibadet temizliği olarak tarif edilirken, Farsça âb (su) ve dest (el) kelimelerinden oluşan 'El suyu” anlamına gelen,...
Cehennemi sevmek?
Cehennem, kelime anlamı olarak sıkıntı veren yer, çok sıkıntılı yer, derin kuyu anlamlarına gelmektedir. İnanç sisteminde, genel anlam olarak, ahirette kafir olanların, Allah'ı, Kur'an'ı inkâr edenlerin sonsuz olarak kalacakları,...
Cenneti Şikâyet Etmek?
Cennet, imanlı ve iyi kimselerin öldükten sonra Allah tarafından mükâfat olarak konulacakları ve içinde her türlü nimetler bulunan ve ebediyen yaşayacakları yer olarak tanımlanır. Bu tanım ahiret yurdu için geçerli bir tanım olurken, karşılığı...
Mâlik'ül-Mülk?
Mâlik'ül-Mülk, mülkün yegâne ve gerçek sahibi, kullarının ve onların malik yani sahip olduklarının maliki, mülkünde dilediği gibi hükmünü yürüten olurken, El-Mâlik ismi temel anlamıyla, Allah'ın mutlak mülkün sahibi, mutlak...
Bayram?
Bayram, halk arasında, dargınlıkların giderildiği, küskünlerin barıştığı, eş dost ve akrabaların ziyaret edildiği, ailecek kutlama yapılan günler anlamında kullanılan kavram olarak yer etmiştir ve tüm bunlar güzeldir lakin bizi kendi...
Kadir Gecesi?..
Kadir kelimesi, güçlü, hüküm veren ve değer katan anlamlarına gelmektedir. Özellikle Kur'an'ı Kerimin bu gecede indirilmesinin, geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek için bu geceye Kadir gecesi ismi verilmiştir....
Er-Rahim?
Er-Rahim, pek çok merhamet edici, verdiği nimetleri Hak yolda kullananları daha büyük nimetler vermek suretiyle ödüllendirici anlamındadır. Rahmân ismi dünyada mümin kâfir herkesi kuşatmışken, Rahîm, sadece iman ehline mahsustur. Bakara suresi...
Er-Rahmân?
Er-Rahmân, rahmet kelimesi kökünden türeyen bir kavram olup, insan, hayvan, mümin, kâfir farkı gözetmeksizin, varlık âleminde yaratılmış her canlının her türlü rızkını veren ve onları koruyup gözeten anlamına gelirken, Allah için kullanılan...
Değişim?
Değişim, bir nesne ya da fikrin mevcut halinden başka bir hale dönüşmesidir. Nesnelerin değişimi her an gerçekleşen uygulama olduğundan nesnelerde değişim yaşayan bir olgudur. Eşyaların değişimi, evlerin değişimi, arabaların değişimi,...
Hidayet?
Hidayet, doğru olan hak yol, Hak katında geçerli tek din olan İslâmiyet anlamlarına gelirken, yol gösterme anlamına da gelmektedir. Bu anlamlarla baktığımızda hidayet, Allah'a ulaşılan yol olurken, hidayete ermek, iman olarak zikredilen...
Ramazan?
Ramazan, kelime olarak çok sıcak anlamına geldiği gibi Hicri takvime göre dokuzuncu ayın adıdır. Ramazan ayının dinimiz olan İslam inancında büyük bir önemi ve kutsî değeri vardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim bu ayda indirilmeye başlanmış ve...