ÖZKAN GÜNAL
ÖZKAN GÜNAL
Köşe Yazarı
Yazarın Makaleleri
Tevhit Ruhtur? -7-
Bir gün birisi anlatıyor, 'Sümerler zamanında, toplumun içerisinde kendilerine belli bir konum kazandırabilmek için, inançları doğrultusunda ritüeller geliştirmişler. Öncelikle, inanç sistemi diye bir sistem icat etmişlerdir ki toplum...
Tevhit Ruhtur? -6-
Bin yıl da olsa, seksen yıl da olsa ömürdür, bitecek. İnsan, yaşamın içinde bu gerçekliği göz ardı ederek bulunduğu için zayi ediyor, gerçeğe kendisini cahil tutuyor. O zaman yaşamın içinde bulunuyor oluşumuz değil, nasıl yaşıyor...
Tevhit Ruhtur? -5-
Yalancılar mahallesinde yatanlar, beş Haziran da olmalarına rağmen bizim yaptıklarımızı yapamadıkları için bayramı yaşayamıyorlar çünkü ölüler! İşte manaya ölü olanlar da yine aynı beş Haziran'ın içindeler ama dünyaya diri...
Tevhit Ruhtur? -4-
İnsanlar dünya yaşamının sadece maddesel tarafında yaşadıkları için onların algılayışları, hayata bakış açıları da maddesel, suret boyutuyla, şekil boyutuyla oluyor. Kendilerini içinde bulundukları yanılgı ve cehaletle kayıtlıyorlar....
Tevhit Ruhtur? -3-
Peygamberimiz Hz. Muhammed, 'Recep ayının Allah'ın, Şaban ayının Kendisinin, Ramazan ayının ümmetinin” olduğunu zikrediyor. Ramazan'ın, Peygamberimizin ümmetine ait olarak zikredilmesinin hikmeti, Ramazan ayının içindeki orucun,...
Tevhit Ruhtur? -2-
Cenab-ı Allah kulluk dışında sürdürülen yaşamdaki insan için, Araf suresi 179. Ayeti kerimede, Gerçek şu ki, biz kalpleri olup, gerçeği kavrayamayan, gözleri olup da göremeyen, kulakları olup da işitemeyen cinlerden ve insanlardan pek çok...
Tevhit Ruhtur? -1-
Fitre, fıtrat kelimesiyle aynı değeri içeren kavramdır. İftar kelimesi de bu kökten gelir. İcat etmek, kesmek, ikiye ayırmak, yarmak manalarına gelir. Fitre, Ramazan ayında müminlerin oruç tutup, Ramazan Bayramından önce yardıma muhtaç insanlara...
İnsan Nedir? -12-
Filinde fail deniz, sıfatında mevsuf deniz dediğimiz balığa, vücudunda mevcut olan denizdir dediğimizde devreye Vücut, Kıdem, Beka, Vahdaniyet, Muhâlefetün li'l-havâdis, Kıyâm bi-nefsihî girdi. Varlığı kendiliğinden olan denizin tecellisi...
İnsan Nedir? -11-
Hayâlî Hz. Cihân-ârâ cihân içindedir ârâyı bilmezler Ol mâhîler ki deryâ içredir deryâyı bilmezler buyurmaktadır. Allah'ın tevhitliği içinde, Allah'ın Kendiliğinde, Allah'ı Kendisinden ötekileştirerek, Allah'a...
İnsan Nedir? -10-
Nur-u Muhammediye dediğimiz maddenin de mananın da ilmin de irfaniyetin de aşkın da sevginin de edebin de erkânın da ahlakın da her şeyin, özüdür. Nur-u Muhammediye, tevhidî irfaniyet olarak bizim idrakimize tecelli etmeye başladı. Nur-u Muhammediyenin...
İnsan Nedir? -9-
İki zıt, bilmek bilinmeklik, celal cemal diye isimlendiriliyor bunlar. Bu ellerden birisi Allah'ın Kendiliği olarak tecelli ettiği varlığın özü diğeri ise o özün içinde yerleştirildiği zahirlik hali Hakk olan beden. İnsan her ikisiyle...
İnsan Nedir? -8-
Yaratılmışlık dediğimiz o bütünsellik Allah'ın kendiliğidir. O nedenle 'Eşhedü en la ilahe illallah” Allah'tan başka ilah yoktur yani tecelli eden yoktur. Allah var ilah yoktur yani Allah'tan başka tecelli de yoktur demiş...
İnsan Nedir? -7-
'Var oluşsallık ayrı değil tâbî olarak, varlığın aslı Zat-ı Hakk ile birlikte, varlık anlamı içeren bireydir ve bireyliği, batın zahir, Zatta gerçekleştiği için Zatın 'Ehad” oluşu değişmez!” Zat-ı Hakk sana, 'Göresin...
İnsan Nedir? -6-
Zat-ı Hakk ikinci bir şey yaratmadı, Kendisi tecelliye çıktı. Tecellisi sıfatlarını vücutlandırması olarak gerçekleştiği ve her bir sıfat tabilik anlamında müstakillik taşıdığı için, her sıfat kendiliği olduğu için farklılıklar,...
İnsan Nedir? -5-
Akıl bir şeyi anlamak için başka bir şeyle kıyaslar. Onun kıyasladığı kendi zannedişi olduğu için her şeyi onunla ölçer yani onun mihenk taşı kendi anlayışı, bildikleri ve sınırlarıdır. Şimdi, yaratılmışlık ve yaşamsallık dediğimiz...
İnsan Nedir? -4-
Deizmdeki gibi ben Allah'a inanıyorum deyip diğerlerinin hepsini reddetmek, kulluğumuzu, merkezdeki insanı reddetmek olur. Çünkü bu anlayışı benimseyen için insan, dünyadaki bulunduğu haldir. Onlar kendilerini bu dünyadaki maddesellik hali...
İnsan Nedir? -3-
Peygamber efendimiz topluyor bütün akrabalarını ve 'Şimdi size desem ki, siz görmüyorsunuz ama ben gördüm, şu dağın arkasında yirmi bin kişilik tam donanımlı bir ordu var ve buraya Mekke'ye saldıracak, kim varsa kılıçtan geçirecek,...
İnsan Nedir? -2-
İnsan? Zat-ı Hakk'ın, ancak Kendisine kulluk yapsın diye, ahsen üzerine, yaratılışını tamam edip, Kendi ruhundan üfleyerek, halifesi yaptığı İnsan! İmanın şartları deniliyor. Orada neden şart ibaresini kullanıyor? Bize imanın şartları...
İnsan Nedir? -1-
İslam, Tevhidin idraklere sunumu, insanın kendisine zulmetmeyi bırakıp güzel ahlak üzerine rahmet etmesi, yaratılış gayesi üzerine bulunması öğretisi ve yaşam tarzıdır. Özünde, Nur-u Muhammediye ve iman vardır. İslam, tevhit imanını...
Bayram?
Bayram, halk arasında, dargınlıkların giderildiği, küskünlerin barıştığı, eş dost ve akrabaların ziyaret edildiği, ailecek kutlama yapılan günler anlamında kullanılan kavram olarak yer etmiştir ve tüm bunlar güzeldir lakin bizi kendi...
İnsan ve Tek Gerçek?
İnsan, cemadat değildir, nebadat değildir, mahlûkat da değildir. Bu sebeple durağan ve sadece yaşamsallığını devam ettiren hallerin dışında yaşamın içinde bulunuş haliyle yaşama yön veren, kendisi dışında yaratılmış olanlarda tasarruf...
Regaip Kandili?
Recep ayının ilk cuma gecesine Regaip gecesi denir. Regaip, Arapça bir kelimedir ve 'Rega-be” kökünden gelmektedir. 'Rega-be”, kelime olarak, bir şeyi istemek, arzulamak, ona meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir....
Adalet?
Biz insanlar için Allah'ın varlığına ve bizleri Kendisine kulluk yapalım diye yaratmış olmasına inanıyor olmak, Cenab-ı Allah'ın esmaları denilen ve dünyada mevcut bulunan vasıfları üzerine olmamızı mecbur kılmaktadır ki bu...
Bırakmadılar Yaşasın İnsanlık!
Camdan hayallerim vardı elimde, sımsıkı tuttuğum. Düştüm, dağıldılar her yere, kırık dökük. Kırık hayaller gözlerimde, bakakaldım canım acıyarak, olmadı, olamadım! Bir kuşun gagasına tutunmuştum yükseklerde uçmaya heves, düştüm....
Garip..
Yüzü gülmüyor deme uzaktan bakıp, ölüler gülmez. Aslında ölüler güler gerçekten bu hayatta ve bu yüzden gülümser görürsün garipleri kefen içinde, kendini ardında bıraktı diye. Dünyanın öteki yüzü, yaşamın altta kalan tarafını...
Adam..
Yalnız ve mutsuz bir adam, tek başına ayakta duran. Sırtı iz, kalbi is, gözleri sis. Görülmüyor ağladığı rüzgâra karşı. Yorgun ve bitik yalnız adam. Dünü aynı, bugünü aynı, yok yarınları. Yaşamın kıyısında duran, umursanmayan...
Çığlıklar İçinde..
Duygularım can veriyor sessizce. Feryadın, yersiz olduğu gerçekliğindeyim ve daha birçok şeyin. Kendimi anlatamayışların sıkıntısında boğuluyorum. Tüm hislerim yabancı. Canıma kast edişim, sürekli zorlayan isteklere ancak engel oluşumdan....
Bıraktım..
Neren acıyorsa, canın oradadır ya kalbim acıyor benim, açılan yaralara sebep. Yaram derin, ben derinde, derinlerde hep taze, derinlerde basınç çok, vurgun yedim dinsin diye çabalarken. Bir başka oluyormuş insan dışı giderken belirsizliğe,...
Neden?
İçinde yaşadığın acılar çıkmaz gün yüzüne, peşini de bırakmaz. Senindir, senin gerçeğin. Kalırsın acılarınla, gün sensiz geçer. Ektiğin çiçekler açmaz ne yapsan, solarsın. Güneş yoksunluğudur yaşadığın. Yaşamak nedir? Sevmektir,...
Benden Başka..
Güle oynaya geçmedi ömrüm. Olamadım sevinçlerde, şımaramadım hiç ve bilmiyorum mutluluğu. Sorma insan gülerken ne hisseder. Kendime verdiğim sözlerin mücadelesindeyim, yoruldum. En çok kendisi yorar insanı, en yüksek duvardır aşılamayan!...
Acımtırak Gülüşler..
Yaşamın içinde yer alıyorum, yapılması gereken günlük işler, o kadar! Yalnızlığım kendime has, kendimden kaçamıyorum. Batmış güneşim, karanlık kalbim ve kapalı gözlerim, gözlerimden bakan kim? Gitmiyorum giderken, gelmiyorum gelirken!...
Yenildim..
Konuşmaya mecalim yok, tükendi sözler boşluğa haykırmaktan. Kelimelere sığdırıp sarf ettiğim halim ulaşmadı bir kalbe. Kimsesiz kaldım, cümlelerim dönmedi geriye. İçim dışa çıkıp görülür olunca, ağırlığım yük oldu da omuzlarıma,...
Kapandım..
Ruhum çekiliyor usulca, tüm yorgunluğuyla, yorgun bedenimden. Hislerim hissiz, direncim kırık, düşüncelerim düşmüş gözlerimden. Kârlı fedalara harcandı kalbim. Sevmelerim yorgun, ağır hasarlı samimiyet aldığı darbelerden, pertlerdeyim....
Kayboldum..
Artık hiçbir şey mutlu etmiyorsa seni ve hayat, tatsız tuzsuz geliyorsa, sönmüştür kalbinin ateşi. Yaşam aynı günü tekrara düşer, garipsemezsin. Hissizleşirsin. Seni sen yapan duyguların pasifleşmiştir. Boş verir umursamazsın, kapatırsın...
İnsanım..
Gelgitlerin dövdüğü düşünceler hakimiyetinde, tedirginim. Kararsızlığın sönük ışığında seçemiyorum kendimi, belirsiz ve silik duygular. Aklın anlam karmaşasında kaybolmuş bir haldeyim. Olur ya da olmaz, siyah beyaz gibi net ama gidip...
Tek Renk..
Bende beni alacak boş bir alan kalmadı, dışında kaldım kendimin, kapı üstüme kapandı içeriden. İç dış aynı olamıyor içeride aynıyken, dışardakine. Şimdi uzaktan bakıyorum bir tren gibi, durmaksızın akan nehir gibi, uçurumdan düşen...
Kerbelâ?
Kerbelâ, herhangi bir yer gibi yer değil, Kerbelâ hadisesi herhangi bir olay gibi olay değildir. Kerbelâ'dan sonra tüm yerler ve olaylar Kerbelâ'nın yanında herhangi bir yer, herhangi bir olay kalır. Hiçbir yer ve...
Bana Kalan
Herkes bir şeyler aldı benden. Koparıp aldılar yarınlarımı, acı dolu günlerin anısıyla yaşamak bana kalan. Yaşamak, maskelerin ardını görürken görmeden, bilirken bilmeden acı. Yaşam karma karışık, içine atılırsın kırk düğümün...
Ayağımda prangalar
Ayağımda prangalar. Gitmek isterken gidemezsin, öyle bir hale bürünürsün ki, kalmak gitmektir, gitmek de kalmak. Kalırsın çoktan gitmişken! İntihara meyilli sözler dökülüyor dudaklarımdan. İçim dışıma sığmıyor, sıkıştım, bir tren...
Yakışamadım Hayata
Kendinden kaçmış olmanın dayanılmaz cazibesi ele geçirdiğinde kalbini, kapılıp gidersin hazlara. Derin bir nefese sığar huzur, içine çekersin bir anlık! Uykusuz gecelerde, kahreden düşüncelerle boğulursun sabaha kadar. Ölürsün, yeniden...
Kurban?
Kurban, yakınlaşmak, Allah'a yakın olmak anlamına gelirken, dinî terim olarak, ibadet etmek amacıyla belirlenmiş bir vakitte, belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce kesmek olarak yerleşmiştir bilinçlere. Kurban ibadeti yüzeysellik...
Bilinmezliğin içerisindeyim.
Bilinmezliğin içerisindeyim. Ya eksik geliyorum ya da fazla kendime. Aynı yerde ikisi de ne olacak eksik yanım ağır gelince? Bilinmezlik, yiyip bitiren kalbimi. Kendi gerçeğinle gerçeğin kendisi çakıştığında, uzaklaştırırsın kendini...