Dr. MEHMET ÖZDEMİR
Dr. MEHMET ÖZDEMİR
Köşe Yazarı
Yazarın Makaleleri
Matematikçi Atatürk
Öğrencilik yıllarımızda bize dokunan, bizi etkileyen öğretmenlerimizi hiç unutmayız. Böyle değerli öğretmenler alan bilgisiyle, duruşuyla, eğitimci yanıyla öğrencilere rol model olurlar. Aradan uzun bir zaman geçse de onları saygı, sevgi...
Atatürk’ün Geometri Kitabı..
Öğrenciler, veliler ve biz öğretmenler yüzyüze eğitimi çok özledik. Demek ki gerçek eğitim, öğretmen ve öğrencinin yüzyüze etkileşimi ve iletişiminin olanaklı olduğu ortamlarda gerçekleşebiliyor. Günümüz eğitim sisteminin amaçlarından...
Atatürk, 20. Yüzyılın En Aydın ve En Aydınlanmacı Devlet Adamı
Aydınlanma aklı ve bilimi tek yol gösterici olarak kabul etmesi bakımından yüce bir değerdir. Bu yanıyla aydınlanma insanın insanlaşma yolunda yürüdüğü bir yol ve bir süreçtir. İnsanın kendi aklı, deneyimi, insansal olanaklarıyla özgürleşmek,...
Batı’ya Cebiri Öğreten Bir Dahi: El- Harezmi
Kimi kaynaklardan matematiğin M.Ö. 5000 yılına kadar uzanan bir tarihinin olduğunu öğreniyoruz. Matematiğin kökeni Doğu kültürlerine uzanıyor. Sümer, Babil, Mısır, Hint ve Çin gibi uygarlıklarda ilkel sayma ve ölçme gibi işlemler yaşamın...
Dünyaca Ünlü Bir Matematikçi: CAHİT ARF
Seksenli yıllarda ODTÜ matematik bölümü üçüncü sınıf öğrencisiyim. Hiç unutmam bir gün hocalarımız ünlü matematikçi Cahit Arf'ın fizik bölümünde bir panele katılacağını duyurdular. Böyle bir fırsat kaçar mı hiç?...
İlk Kadın Matematikçi: İskenderiyeli Hypatia
Ünlü matematikçi Theon'un kızı olan Hypatia, M.S. 370- 415 yılları arasında İskenderiye'de yaşamış, ilk kadın matematikçi olarak o dönemde matematiğin gelişmesine önemli katkılar yapmıştır. Eski Yunan'da bilim ve felsefeye...
Değerli Bilim İnsanı Tosun Terzioğlu'na Saygı..
Seksenli yıllarda Anadolu'nun her yerinden ODTÜ'nün birçok bölümünü kazanan öğrenciler olurdu. Çorum'dan, Yozgat'tan, Erzincan'dan, Urfa'dan, Edirne'den, Malatya'dan…..Antalya'dan hemen hemen her yerden....
Nietzsche’nin Bakış Açısıyla İnsan ve Eğitim
Günümüz insan ve eğitim probemlerini anlamak bakımından felsefesiyle, diliyle karşı duruşun bir simgesi olarak yaşayan ve 19. yüzyılın en etkili filozoflarından biri olan Friedrich (Wilhelm) Nietzsche'nin insan ve eğitim görüşleri kısaca...
Hocaların Hocası, Hocam İoanna Kuçuradi'ye..
Çok değerli Hocam İoanna Kuçuradi kendi alanında dünyanın ve ülkemizin en önde gelen felsefecilerinden biri. Dünyada kendi konusunda belki de en öncü kişi. O bir filozof, öğrencilerin çok sevdikleri, hayran oldukları sevgili İoanna Hocası....
Feylesof Aşık Veysel..
Çocukluk çağında iz bırakan olaylar unutulmuyor. Altı yedi yaşında bir çocuktum, köyün bütün çocuklarını okutan deneyimli ve değerli eğitmenin öğrencisi olduğum için şanslıydım. Bir gün okul çıkış eve geldiğimde babam anneme...
Aydınlanma Nedir?
Aydınlanma insanlarla ya da toplumlarla ilgili bir sözcük, basit anlamıyla cehaletten kurtulmayı, karanlıktan çıkmayı ifade ediyor. İnsanın iki farklı yoldan aydınlığa kavuşabileceği kabul görmektedir. Birincisi, insanın bir yanıyla tinsel...