MÜJDAT KAYAYERLİ
MÜJDAT KAYAYERLİ
Yazarın Makaleleri
Liderlik..
İnsanlar ve Kurumlar LİDERLİĞE İHTİYAÇ DUYARLAR Liderlik yönetim biliminin bir konusu ve iş hayatıyla ilgili bir kavram olduğu kadar, psikolojik, sosyolojik, politik, askeri, felsefi, tarihsel açılardan ele alınıp analiz edilebilen bir olgudur....
Ahilik Ve Bektaşilikte Kültürel Benzerlikler..
13. Yüzyılda Selçuklular döneminde Anadolu'nun Türkleşmesinde, Türk Kültür mirasının temsilcileri olan ve Hoca Ahmet Yesevi'nin izinden giden, O'nun düşünce fikirlerini toplumda yaygınlaştıran iki büyük şahsiyetten biri...
Batı Trakya ve Batı Trakya Türkleri Önemlidir..
Batı Trakya da yaşayan Türklerin çoğunluğu Karadeniz'in Kuzeyinden, Hazar Bölgesinden, Karaman ve Uşak Bölgesinden Doğu Avrupa'ya yerleşen Türklerdir. Osmanlı Türk Devleti'nce 1364'te fethedilen Batı Trakya, Dedeağaç'ın...
Uyarıcı Söz Ustası Ozan Arif..
Şair, Yazar, Bestekâr ve Öğretmen olan Ozan Arif, üç yıl önce bugün 13 Şubat da hayata gözlerini yummuştu. Ömrünü Türk Milleti'ne adayan, her alanda insanları uyarıcı görevi yapan, saz ve söz ustası Samsunlu Şair'e Allah Rahmet...
Batı Trakya Türklerinin Kaderi Değişmedi, Değişmeli..
4 Kasım 1987'de Yunanista'da Yargıtay, aldığı bir kararla Batı Trakya'da Türk yoktur düşüncesiyle, Gümülcine Türk Gençler Birliği ile Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği'ni kapattı. Hakların gasp edilmesine...
İsmi Batı Trakya Türklüğü ile Özdeşleşen Dr. Sadık Ahmet..
1923 yılından bugüne Yunanistan'da azınlık statüsünde yaşayan Batı Trakya Türkleri, Yunanistan Uyruklu olarak kabul edilmişlerdir. Binlerce Lozan Mübadilleri 1923'te Türkiye'ye gelmemiş olsaydı, onlar da Batı Trakya Türklüğü'nün...
Ankara’da Her Alanda Üretim Şart!
Aydın insan demek, yaşadığı çağın sorumluluğunu duyan, taşıyan ve çözüm üreten kişi demektir. Türkiye'mizi geliştirecek, değişime, yeniliklere ayak uyduracak, milletimize önderlik edecek aydın insanlara ihtiyaç vardır. Tembelleşmiş,...
UTP ve Liderlik Anlayışımız
Kurucusu olduğum ve halen Genel Başkanlık görevini deruhte ettiğim UDP (Üniversal Tural Platformu), değişen dünyadaki yerini alarak, insana hizmetin her şeyden üstün olduğunu; sevgi, dostluk, kardeşlik ve dayanışmayı dünya ile...
Yeni Yıl Piyangosu..
Merhaba Çok Değerli Arkadaşlar, Yeni Yıl Piyangosu Nedir?  Yaşıyorsanız.. Seviliyorsanız.. Sevdikleriniz de sağsa.. Size yakınlarsa; Onları sık görüyor, konuşuyor, koklaşıyorsanız.. Çaresiz hastalığınız bulunmuyorsa.. Aranızda...
Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunda Ahilik ve Bektaşiliğin Rolü..
Ahilik ve Bektaşilik, Selçuklular döneminde Anadolu'nun 'Türk Yurdu' olmasında etkin rol oynadılar. Ahiliğin Kurucusu Ahi Evran ile Hace Bektaşi Veli, Hoca Ahmet Yesevi'den aldıkları feyz ile öğretileriyle birçok öğrenci...
Balkan Birliği Vakfı Kurucular Kurulu..
Balkan Birliği, Balkan Birliği Vakfı Kurulu'nun genişletilmiş kurucu üye ve geçici yönetim kurulu  toplantısı geçtiğimiz günlerde bazı Balkan dernek ve STK'larla birlikte İzmir Ticaret Odası'nın Ana Toplantı salonunda...
Stratejik Türk Diasporası Kurulmalı - 2 -
İyi niyetle ve insan sevgisiyle başlayan bu hareket, küreselleşme ile birlikte yepyeni fırsat ve imkânlar ortaya çıkarabilir. Diasporasını yaşayan topluluklar hem siyasi, hem de sosyal aktörler olarak ön plana çıkabilme imkânlarına da sahiptirler....
Stratejik Türk Diasporası Kurulmalı - 1 -
Genel olarak diaspora, bir ulusun veya inanç mensuplarının ana yurtları dışında yaşadıkları yer, anayurttan ayrılmış mülteci, misafir işçi, sürgün topluluğu, yurt dışı topluluğu, etnik ve inanç toplulukları, azınlık, soykırım...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!
Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Türk halkı, 98 yıl önce bugün, Milli Birlik ve Beraberliğimizden güç alarak varlığımıza kasteden, sinsice ve ustalıkla hazırlanmış acımasızca saldırıları, tuzakları ve ihanetleri, birer birer aşmak...
Türkçemiz..
Dünyanın en iyi dil bilimcisi olarak gösterilen, 35 dil bilen Belçikalı dil bilimci Johan Vandewalle; 'Türkçenin en hayran olduğum yanı yapısı. Matematik dil yapısı beni büyülüyor. Satranç gibi, kuralları az ve istisnasız, ama imkânları...
30 Ağustos nedir?..
Lüks ve sefa içindeki sarayında ulusunu BÖLEN, vatanını PARSEL PARSEL düşmana SATAN Vahdettin ve avenesi ile SÖMÜRGECİ GÜÇLERE; Anadolu'nun bozkırında yokluk ve darlık içindeki yurttaşları "NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE" vizyonu ile BİRLEŞTİREREK,...
Ali Fuat Başgil Diyor ki..
Merhum Hocamız Prof. Dr. Ali Fuat Başgil'in hafızalarımızda daima yer etmiş bazı düşüncelerini okuyucularımla paylaşmak istedim. "İlmin Işığında Günün Meseleleri" adlı eserinde anlattığı konuların, yıllar boyu ne kadar isabetli...
Ahi Bektaş Modernitesi..
"Mana eri bu yolda melül olası değil Mana duyan gönüller, gergiz ölesi değil Ten fanidir, can ölmez, çün gitti geri gelmez Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.." (Yunus Emre) .. UTP (Ulusal Tural Platformu) olarak, proğramlarımız...
Türkiye ile Türk Toplulukları Arasında Ekonomi Köprüsü Şart Oldu..
Milli veya ulusal kimlikler Anthony D. Smith'e göre millet veya ulus, tarihi bir toprağı, ülkeyi, ortak mitleri ve tarihi belleği, kitlesel bir kamu kültürünü, ortak yasal hak ve görevleri ile ortak bir ekonomiyi paylaşan insan topluluğunun...
Türk Kültür Kaynaklarımız..
 HOCA AHMET YESEVİ, AHİ EVRAN, HACE BEKTAŞ VELİ ve YUNUS EMRE.. 2021 yılındayız. Ahi Evran'ın vefatının 850 'nci, Hace Bektaş Veli'nin 750' nci ve Yunus Emre'nin 700'üncü yılını anma, yaşama ve...
Emine Işınsu'yu kaybettik..
Büyük Türk romancısı ve oyun yazarı Emine Işınsu Öksüz'ün vefatını üzüntüyle öğrendik. General Aziz Vecihi Zorlutuna ile yazar ve şair Halide Nusret Zorlutuna'nın kızı olan Emine Işınsu Kars'ta dünyaya geldi. Annesi,...
Türk Dünyası Ekonomi Dergisi..
Türk Dünyası Ekonomi Dergisi olarak, Türkiye ile Türk Dünyası arasında ekonomik kalkınma ve ilerleme ile işbirliğini, karşılıklı yardımlaşma ve bilgi transferini geliştirici düşünceler, öneriler, çözümler üreterek Türk topluluklarını...
Batı Trakya’da Türk Varlığına Sahip Çıkmalıyız..
Batı Trakya Makalemize Türk Şairi Yunus Emre'den öğrendiğimiz "Her dem değişiriz, Bizden kim usanası" görüşü ve Mevlana'nın "Ne kadar söz varsa düne ait, dünle beraber gitti cancağızım, şimdi yeni şeyler söylemek lazım" sözünden...
23 Nisan Kutlu Olsun!..
 Merhaba Arkadaşlar, Cengiz Aytmatov, "İnsan için en zor şey her gün insan olmaktır." Diyor. Bizler de ayrımcı, kin ve nefret dolu sözlerden, totaliter ağızlardan uzağız ve ülkemizi bütün dünyada en iyi bir şekilde temsil etmek istiyoruz!...
Kültür ve Turizm Bakanlıkları Birbirinden Ayrılmalı.. (3)
Yeni Turizm Bölgeleri Oluşturulacak Turizmde standartları yükselteceklerini söyleyen Bakan Ersoy, "Sürdürülebilir turizm ancak kalite ile mümkündür. 300-350 yataktan fazlasına sahip olan otellerde kaliteli hizmet vermek zorlaşıyor. Bundan dolayı,...
Kültür ve Turizm Bakanlıkları Birbirinden Ayrılmalı.. (2)
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Görevleri 'Kültür ve Turizm Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır: a) Millî, manevî, tarihî, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek,...
Kültür ve Turizm Bakanlıkları Birbirinden Ayrılmalı.. (1)
Devletimizin bazı ünitelerinde gereken yapılanmalar hakkındaki bir araştırma ve analiz yazımızı siz değerli okuyucularımla da paylaşmak istedim. Biraz uzun olması nedeniyle 3 bölümde yayınlanacak olan çalışmamızın sonuçları şöyledir;...
Yaşatacağımız Çanakkale Ruhu..
Osmanlı Devleti'nin ekonomik, askeri, siyasi, psikolojik, savaş gūcū ve mali yōnden iyice zayıfladığı bir anda emperyalist ūlkelerin Osmanlı Devleti'nin Başkenti İstanbul'u almak, Çanakkale ve İstanbul boğazlarının kontrolūnū...
Yönetim Anlayışı ve Töre
Yönetim, ihtiyaçları karşılamayı, başarmayı, birlikte yaşamayı sağlayan; işbirliği ve iş bölümünü düzenleyen bir olgudur. Dümen tutmak, kumanda etmek, yönetmek, bir işi çekip çevirmektir. Orhun Abideleri'nde töreyi uygulamaya,...
Avrasya'da Güçlü Devlet Güçlü Millet..
Vatanımız, ülkemiz Türkiye, kültürel, siyasi, iktisadi, hukuki ve sosyal açıdan tehdit ve kısıtlamalarla karşı karşıyadır. Bir takım global egemenler tarafından, komşu olduğumuz ülkelerde ve hatta her ilişki kurduğumuz ülkede Türkiye...
İstiklal- Hak- Hürriyet ve İstiklal Marşı (3)
"İstiklal" kelimesi Türk Milleti'nin ortak karakteri olup, tarih boyunca devletsiz kalmamış bu milletin özüdür. Hür ve müstakil olarak yaşamaya alışkın milletimizin özelliği Mehmet Akif'in; "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür...
İstiklal- Hak- Hürriyet ve İstiklal Marşı (2)
İstiklal Marşı'nın önemini vurgulayan Mustafa Kemal ATATÜRK; "Bu marş bizim inkılabımızı anlatır, inkılbımızın ruhunu anlatır. Bunu ne unutmak ne de unutturmak lazımdır. İstiklal Marşı'nda itiklal davamızı anlatması bakımından...
İstiklal- Hak- Hürriyet ve İstiklal Marşı (1)
1920'li yıllarda ‘milli marş'a duyulan ihtiyaç üzerine, o zamanın Genel Kurmay Başkanlığı (Erkan-ı Harbiye) 'milli azmi ve kararlılığı gösteren bir marşın yazılması' için Millî Eğitim Bakanlığı'na (Maarif...
Temeli İnsan Sevgisi Olan Ahilik ve Bektaşilik.
Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Komisyonu olan UNESCO, 2021 yılını Ahmet Yesevi Düşüncesi ve Felsefesi ile yetişmiş Akıl ve Bilim yolunu seçmiş Ahi Evran ve Hacı Bektaşi Veli Yılı ilan etmiştir. Türk Milleti'nin kendi...
Başkent UFA'ya İlk Seyahat.. (2)
Türkiye ve Başkurdistan karşılıklı olarak sanatkarlar, ressamlar, yazar ve araştırmacılarla eserlerini sergilemeye devam etmeli ve kültürel ortak değerler yaşatılmalıdır. Bu durum ticari ekonomik alanda da aynı hızla devam etmelidir. Örneğin;...
Başkent UFA'ya İlk Seyahat.. (1)
Önceki yazımda Başkurtistan Cumhuriyeti hakkında genel tanıtım bilgilerinden bahsetmiştim. Bu defa da Başkent UFA'ya geçen ay yapılan ekonomik form'a davet edildiğim üzere, bizzat giderek gördüklerimi ve daha detaylı bilgileri aktarıyorum. ...
Başkurtlar (Başkırtlar) Kimlerdir?
Başkurtlar Kazakistan'ın kuzey bölgesinde yerleşik Türk Halklarından biridir. Çoğunluğu Rusya'ya bağlı olan Başkurtistan (Başkortostan)'da yaşarlar. 5 Milyon civarında olan Başkurt Topluluğu aynı zamanda Tatahristan'daki...
Yeni Yıla Merhaba..
Yeni yılın bu ilk yazısında samimi düşüncelerimi Sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. 2020'de ne dilemişsek, 2021'de daha fazlasını diliyorum. Sizlerin de memnuniyet duyacağınız inancıyla, biraz Milli Devlet, Milli Dayanışma...
Bizi Geçen Bizdendir..
Merhaba Gençler, Merhaba Genç Düşünen Arkadaşlar,  Bugün de şu sözleri öğrenelim ve hayata bir farklı yaklaşalım! 1.Hz. Mevlana'nn dediği gibi  "Însanda güzel olan yüzdür. Yüzde güzel olan gözdür. Ama insanı insan yapan...
Ne Yapmalıyız, Ne Yapmamalıyız..
Şu salgın günlerinde bir kısmına uyamamış olsak da, bu sürecin kısa zamanda biteceğine inanarak, mutlu bir yaşam için fayda sağlayacağına inandığım bazı bilimsel tespitlerimi siz dostlarla paylaşmak istedim. 1. Affedin....
İnsan Sevgisi ve Türkiye Kardeşliği..
Vatanımız Türkiye'nin her alanda zor duruma düşürüldüğü günümüzde, Bizler yine de bedeni, zihni ve ruhu iyilik içinde olan insan daha sağlıklıdır ve her verimli insanımızın "hem insan olmayı hem de insanlığı temsil ettiğini”...
Yesevi Felsefesi ve Ahi-Bektaş Kültürü..
Merhaba Arkadaşlar, Milli ve manevi duyarlılıklarımıza sahip çıkmanın çağdışı ve ilkel olarak adlandırıldığı bir dönemde, Türkiye Kardeşliğimiz ve Milli Kimliğimiz de beceriksiz tembel vizyonsuz siyasi düşüncelerin oyuncağı haline...