MÜJDAT KAYAYERLİ
MÜJDAT KAYAYERLİ
Köşe Yazarı
Yazarın Makaleleri
Aldanma, Uyuma, Vazgeçme Ve Üşenme! 
Büyük Türk Milleti;  Aldanma, uyuma, vazgeçme ve üşenme!  Bu defa ülkemizin her yerinde en iyi, en liyakatli ve güvenilir yerel adayları seçmeye çalış.  Genel seçimlerle yerel seçimler arasındaki farkı iyi değerlendir. ...
Anadolu Ruhu..
900 Yıldan beri "Anadolu Ruhu" Türkiye'mizi yaşatan güçtür. İlk Türk- İslam Mutasavvıfı olan Hoca Ahmet Yesevi'nin şu ilkeleri sayesinde yaşamaya devam ediyoruz: 1.Allah aşkı ile Yöneliş, 2.İhlâsla hareket, gösteriş ve rüyadan...
Siyasette Yenilik ve Yenilenme İhtiyacı..
Siyasette Yenilik ve Yenilenmeye, Türk Siyasetine Yön Verecek, Yeni Bir Siyaset Anlayışını Ortaya Koyacak Siyasetçilere İhtiyaç Var!.. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ekonomik, siyasal, hukuki, idari ve askeri açılardan yükselmesi ve kuvvetlenmesi...
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100.Yılında Gençlik Eğitimi ve Yeni Ufuklar -2-
Yeni yüzyılda bu çağın ihtiyaçlarına uygun bir eğitim ve öğretimin uygulanmasında büyük yararlar vardır. Özellikle gençlerin yaşamlarını yönetme yeteneklerini artıracak bilgi donanımına sahip olması sağlanmalı, gerektiğinde her...
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100.Yılında Gençlik Eğitimi ve Yeni Ufuklar -1-
Cumhuriyet ve demokraside kişisel iradeler ya geri plandadır ya da hiç yoktur. Yönetimin şeklini yerleşik kural ve ölçüler belirler. Demokrasi, halkın yönetimi olarak tanınan bir yönetim biçimidir. Mustafa Kemal Atatürk, Türk Milleti'ne...
Maturidi ve Toplumda Ahlak
Maturidi'nin kurmuş olduğu "Maturidilik" inanç felsefesi, günümüzde başta Türkiye olmak üzere, Özbekistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan, Balkan Ülkeleri, Malezya ve Endonezya da, Orta Asya ülkelerinde yaygındır. Semerkant'lı olan...
Sanatın Önemi: Sanatçı Ve Sanat Ürünlerinin Endüstrileşmesi (1)
Güzel Sanatların Gelişmesi, Halkın Günlük Hayatında Yer Alması Atatürk Döneminin Kültür Ve Sanat İle İlgili Kalıcı Politikanın Eseridir. Atatürk, Hayatı Boyunca Sanata Ve Sanatçıya Önem Vermiş ve Onları Sanata Teşvik Etmiştir. Bir...
Cumhuriyet Ve Universal Tural Dostluk Platformu..
Seneca diyor ki: "Cumhuriyet, ilim ve ahlakın, adalet ve faziletin iktidarıdır. Bunların fiilen yaşamadığı yerlerde şekil ve iddia ne olursa olsun, Cumhuriyet yoktur..." Lamartine de: "Cumhuriyet ile cehalet bir yerde barınmaz." Kısa adı UTP olan...
Ortak Değerlerimiz ve Mustafa Kemal Atatürk..
3 Ekim'de 'öncü bir rol üstlenen' ortak değerimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi "Türk Milleti'nin vicdanı ve kalbi olan TBMM" açıldı. Dünya dengelerinin kökünden sarsıldığı, güç merkezlerinin yeniden...
Gaziler Günü ve Önemi..
Mustafa Kemal Atatürk'ün yeni Türk Devleti'nin Temel Felesefesi, kısaca "Kalkınma ve Çağdaşlaşma" Modelidir. Amaç, topluma dinamizm kazandırmak, insanları yeniliğe ve gelişmeye açık hale getirmek için, çağdaşlaşmak, çağdaş...
100. Yıl Dönümünde 9 Eylül..
Türk'ün Kadim ve Son Kalesi Anadolu'dur, Anadolu'nun Uygarlık Tacı ve Direniş Ruhu İzmir'dir; 100 Yıl Önce Olduğu Gibi Düşmanın Gözü Hep Anadolu'da ve Hep İzmir'de Olmuş ve Olacaktır. Bizim de Gözümüz, Yüreğimiz,...
Kıbrıs Milli Davamıza Sahip Çıkalım..
Türk Ordusu'nun Kıbrıs Adasındaki varlığı Akdeniz'de en büyük ve en caydırıcı güçtür. KKTC ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda güçlü olmalı ki, haklı milli davasını koruyabilsin. Özellikle müzakereler...
Demokrasiyle Yol Almalı!
Türk Modernleşme Hareketi ve süreci devam ederken, zaman zaman otoriter eğilimli yöneticiler, cehalet ve din istismarı yapan idareciler ve vizyon eksikliğine sahip anlayışlar yüzünden kesintiye uğramıştır. 100.Yılına giren Modern Türkiye...
Türk Dünyasında Rol Model Bilim İnsanı Aziz Sancar..
Türkiye'nin çok kültürlü ili Mardin'de,1946 yılında doğan Aziz Sancar, ileri düşünceli ve Atatürk'ün görüşlerine bağlılığı ile bilinen annesi, çalışkanlık idolünü aldığı babası ve okuma yazmayı öğrendiği abisi...
Liderlik..
İnsanlar ve Kurumlar LİDERLİĞE İHTİYAÇ DUYARLAR Liderlik yönetim biliminin bir konusu ve iş hayatıyla ilgili bir kavram olduğu kadar, psikolojik, sosyolojik, politik, askeri, felsefi, tarihsel açılardan ele alınıp analiz edilebilen bir olgudur....
Ahilik Ve Bektaşilikte Kültürel Benzerlikler..
13. Yüzyılda Selçuklular döneminde Anadolu'nun Türkleşmesinde, Türk Kültür mirasının temsilcileri olan ve Hoca Ahmet Yesevi'nin izinden giden, O'nun düşünce fikirlerini toplumda yaygınlaştıran iki büyük şahsiyetten biri...
Batı Trakya ve Batı Trakya Türkleri Önemlidir..
Batı Trakya da yaşayan Türklerin çoğunluğu Karadeniz'in Kuzeyinden, Hazar Bölgesinden, Karaman ve Uşak Bölgesinden Doğu Avrupa'ya yerleşen Türklerdir. Osmanlı Türk Devleti'nce 1364'te fethedilen Batı Trakya, Dedeağaç'ın...
Uyarıcı Söz Ustası Ozan Arif..
Şair, Yazar, Bestekâr ve Öğretmen olan Ozan Arif, üç yıl önce bugün 13 Şubat da hayata gözlerini yummuştu. Ömrünü Türk Milleti'ne adayan, her alanda insanları uyarıcı görevi yapan, saz ve söz ustası Samsunlu Şair'e Allah Rahmet...
Batı Trakya Türklerinin Kaderi Değişmedi, Değişmeli..
4 Kasım 1987'de Yunanista'da Yargıtay, aldığı bir kararla Batı Trakya'da Türk yoktur düşüncesiyle, Gümülcine Türk Gençler Birliği ile Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği'ni kapattı. Hakların gasp edilmesine...
İsmi Batı Trakya Türklüğü ile Özdeşleşen Dr. Sadık Ahmet..
1923 yılından bugüne Yunanistan'da azınlık statüsünde yaşayan Batı Trakya Türkleri, Yunanistan Uyruklu olarak kabul edilmişlerdir. Binlerce Lozan Mübadilleri 1923'te Türkiye'ye gelmemiş olsaydı, onlar da Batı Trakya Türklüğü'nün...
Ankara’da Her Alanda Üretim Şart!
Aydın insan demek, yaşadığı çağın sorumluluğunu duyan, taşıyan ve çözüm üreten kişi demektir. Türkiye'mizi geliştirecek, değişime, yeniliklere ayak uyduracak, milletimize önderlik edecek aydın insanlara ihtiyaç vardır. Tembelleşmiş,...
UTP ve Liderlik Anlayışımız
Kurucusu olduğum ve halen Genel Başkanlık görevini deruhte ettiğim UDP (Üniversal Tural Platformu), değişen dünyadaki yerini alarak, insana hizmetin her şeyden üstün olduğunu; sevgi, dostluk, kardeşlik ve dayanışmayı dünya ile...
Yeni Yıl Piyangosu..
Merhaba Çok Değerli Arkadaşlar, Yeni Yıl Piyangosu Nedir?  Yaşıyorsanız.. Seviliyorsanız.. Sevdikleriniz de sağsa.. Size yakınlarsa; Onları sık görüyor, konuşuyor, koklaşıyorsanız.. Çaresiz hastalığınız bulunmuyorsa.. Aranızda...
Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunda Ahilik ve Bektaşiliğin Rolü..
Ahilik ve Bektaşilik, Selçuklular döneminde Anadolu'nun 'Türk Yurdu' olmasında etkin rol oynadılar. Ahiliğin Kurucusu Ahi Evran ile Hace Bektaşi Veli, Hoca Ahmet Yesevi'den aldıkları feyz ile öğretileriyle birçok öğrenci...
Balkan Birliği Vakfı Kurucular Kurulu..
Balkan Birliği, Balkan Birliği Vakfı Kurulu'nun genişletilmiş kurucu üye ve geçici yönetim kurulu  toplantısı geçtiğimiz günlerde bazı Balkan dernek ve STK'larla birlikte İzmir Ticaret Odası'nın Ana Toplantı salonunda...
Stratejik Türk Diasporası Kurulmalı - 2 -
İyi niyetle ve insan sevgisiyle başlayan bu hareket, küreselleşme ile birlikte yepyeni fırsat ve imkânlar ortaya çıkarabilir. Diasporasını yaşayan topluluklar hem siyasi, hem de sosyal aktörler olarak ön plana çıkabilme imkânlarına da sahiptirler....
Stratejik Türk Diasporası Kurulmalı - 1 -
Genel olarak diaspora, bir ulusun veya inanç mensuplarının ana yurtları dışında yaşadıkları yer, anayurttan ayrılmış mülteci, misafir işçi, sürgün topluluğu, yurt dışı topluluğu, etnik ve inanç toplulukları, azınlık, soykırım...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!
Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Türk halkı, 98 yıl önce bugün, Milli Birlik ve Beraberliğimizden güç alarak varlığımıza kasteden, sinsice ve ustalıkla hazırlanmış acımasızca saldırıları, tuzakları ve ihanetleri, birer birer aşmak...
Türkçemiz..
Dünyanın en iyi dil bilimcisi olarak gösterilen, 35 dil bilen Belçikalı dil bilimci Johan Vandewalle; 'Türkçenin en hayran olduğum yanı yapısı. Matematik dil yapısı beni büyülüyor. Satranç gibi, kuralları az ve istisnasız, ama imkânları...
30 Ağustos nedir?..
Lüks ve sefa içindeki sarayında ulusunu BÖLEN, vatanını PARSEL PARSEL düşmana SATAN Vahdettin ve avenesi ile SÖMÜRGECİ GÜÇLERE; Anadolu'nun bozkırında yokluk ve darlık içindeki yurttaşları "NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE" vizyonu ile BİRLEŞTİREREK,...
Ali Fuat Başgil Diyor ki..
Merhum Hocamız Prof. Dr. Ali Fuat Başgil'in hafızalarımızda daima yer etmiş bazı düşüncelerini okuyucularımla paylaşmak istedim. "İlmin Işığında Günün Meseleleri" adlı eserinde anlattığı konuların, yıllar boyu ne kadar isabetli...
Ahi Bektaş Modernitesi..
"Mana eri bu yolda melül olası değil Mana duyan gönüller, gergiz ölesi değil Ten fanidir, can ölmez, çün gitti geri gelmez Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.." (Yunus Emre) .. UTP (Ulusal Tural Platformu) olarak, proğramlarımız...
Türkiye ile Türk Toplulukları Arasında Ekonomi Köprüsü Şart Oldu..
Milli veya ulusal kimlikler Anthony D. Smith'e göre millet veya ulus, tarihi bir toprağı, ülkeyi, ortak mitleri ve tarihi belleği, kitlesel bir kamu kültürünü, ortak yasal hak ve görevleri ile ortak bir ekonomiyi paylaşan insan topluluğunun...
Türk Kültür Kaynaklarımız..
 HOCA AHMET YESEVİ, AHİ EVRAN, HACE BEKTAŞ VELİ ve YUNUS EMRE.. 2021 yılındayız. Ahi Evran'ın vefatının 850 'nci, Hace Bektaş Veli'nin 750' nci ve Yunus Emre'nin 700'üncü yılını anma, yaşama ve...
Emine Işınsu'yu kaybettik..
Büyük Türk romancısı ve oyun yazarı Emine Işınsu Öksüz'ün vefatını üzüntüyle öğrendik. General Aziz Vecihi Zorlutuna ile yazar ve şair Halide Nusret Zorlutuna'nın kızı olan Emine Işınsu Kars'ta dünyaya geldi. Annesi,...
Türk Dünyası Ekonomi Dergisi..
Türk Dünyası Ekonomi Dergisi olarak, Türkiye ile Türk Dünyası arasında ekonomik kalkınma ve ilerleme ile işbirliğini, karşılıklı yardımlaşma ve bilgi transferini geliştirici düşünceler, öneriler, çözümler üreterek Türk topluluklarını...
Batı Trakya’da Türk Varlığına Sahip Çıkmalıyız..
Batı Trakya Makalemize Türk Şairi Yunus Emre'den öğrendiğimiz "Her dem değişiriz, Bizden kim usanası" görüşü ve Mevlana'nın "Ne kadar söz varsa düne ait, dünle beraber gitti cancağızım, şimdi yeni şeyler söylemek lazım" sözünden...
23 Nisan Kutlu Olsun!..
 Merhaba Arkadaşlar, Cengiz Aytmatov, "İnsan için en zor şey her gün insan olmaktır." Diyor. Bizler de ayrımcı, kin ve nefret dolu sözlerden, totaliter ağızlardan uzağız ve ülkemizi bütün dünyada en iyi bir şekilde temsil etmek istiyoruz!...
Kültür ve Turizm Bakanlıkları Birbirinden Ayrılmalı.. (3)
Yeni Turizm Bölgeleri Oluşturulacak Turizmde standartları yükselteceklerini söyleyen Bakan Ersoy, "Sürdürülebilir turizm ancak kalite ile mümkündür. 300-350 yataktan fazlasına sahip olan otellerde kaliteli hizmet vermek zorlaşıyor. Bundan dolayı,...
Kültür ve Turizm Bakanlıkları Birbirinden Ayrılmalı.. (2)
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Görevleri 'Kültür ve Turizm Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır: a) Millî, manevî, tarihî, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek,...
Kültür ve Turizm Bakanlıkları Birbirinden Ayrılmalı.. (1)
Devletimizin bazı ünitelerinde gereken yapılanmalar hakkındaki bir araştırma ve analiz yazımızı siz değerli okuyucularımla da paylaşmak istedim. Biraz uzun olması nedeniyle 3 bölümde yayınlanacak olan çalışmamızın sonuçları şöyledir;...
Yaşatacağımız Çanakkale Ruhu..
Osmanlı Devleti'nin ekonomik, askeri, siyasi, psikolojik, savaş gūcū ve mali yōnden iyice zayıfladığı bir anda emperyalist ūlkelerin Osmanlı Devleti'nin Başkenti İstanbul'u almak, Çanakkale ve İstanbul boğazlarının kontrolūnū...