NAMIK KEMAL ZEYBEK
NAMIK KEMAL ZEYBEK
Köşe Yazarı
Yazarın Makaleleri
Atatürk'ün Güç Kaynağı "Okumak"
Atatürk çok okuyan bir kişiydi. Okumayı ilk öğrendiği andan beri okulda okutulanların dışında da okuduğu besbelliydi. Kaynak yayınlarından çıkan 'Atatürk'ün Bütün Eserleri” adlı 30 büyük boy bitikte teğmenken...
Ötükencilik..
Bu deyimi ilk kez kullanıyorum. Bundan sonra iyi anlaşılmasını, yayılmasını, yaygınlaşmasını istiyorum Yarım yüzyılı aşan okumalarım, uğraşmalarım, uygulamalarım, derin düşünmelerim sonucunda vardığım bir sonuçtur bu durum. Dokuz...
Artık Susmak Olacak Gibi Değil, Açık Açık Yazmalıyım..
RTE sanıldığı gibi ne yalancı ne iki yüzlü ne de takiyyeci... Tersine çok açık sözlü: 1.Biz İslam 'ı referans alan bir partiyiz, dedi mi , dedi. 2.Demokrasi bizim için bir tramvaydır, hedefe ulaşınca ineriz, dedi mi , dedi. 3.Afganistan'ın...
İbrahim Kafesoğlu ve Eski Türk Dini..
Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu'nun 1980 yılında Kültür Bakanlığınca yayınlanmış 'Eski Türk Dini” adlı eserinden bazı alıntıları sunuyorum: Eski Türklerde Gök-Tanrı dini hakimdi. Gök-Tanrı bozkır kavimleri inancında tek yaratıcı...
Tehlike Büyük ve Derindir...
Osmanlı Yavuz Selim'e dek, akıl ve bilim çizgisini öne alan bir din anlayışındaydı. Felsefe, akıl bilimleri, din bilgileri birlikte ve bağdaştırılarak okutulurdu. Selim, Mısır'ın çöküşüne yol açan EŞ'ARİ SÜNNİLİĞİ,...
Alicilik, Muaviyecilik..
İslam'da gerçek ayrılık Sünnilik, Şiilik, Alevilik değildir. Ne mezhepler, ne de tasavvuf yolları bölünme sebebidir. Gerçek ayrılık SIFFIN SAVAŞI'ndadır. Sıffın Savaşı'ndaki saflardadır. Ve bu savaşın ateşkesinden çıkan...
Bizim Milliyetimiz..
Milletleri bir bakıma denizlere benzetiyorum. Karadeniz'in, Marmara'nın, Ege'nin, Akdeniz'in ve diğer bütün denizlerin ve okyanusların suları birbirine karışır durur... Hazar'ın suları buharlaşır, gider başka denizlere...
Korkma!..
Ne demişti M. Akif? KORKMA!.. Korkup teslim olma!.. Ama korkup kabuğuna da kapanma!.. Açıl, aç ve aş!.. Kendine ulaş!.. Nedir bu KORKU ve KARAMSARLIK KÜLTÜRÜ? İngilizcenin gittikçe genişleyen hâkimiyetinden KORKUP sesi soluğu kesilen kimilerinin,...
Ahmet Yesevi ve Türklerde İslam'ın Yayılması
Eski Türklerin TEK TANRI dinine inandıkları ve bu dinin şu anda yitirilmiş bir kutsal kitabının da olduğu görüşlerine katılıyorum. Araştırmalar derinleştikçe ve genişledikçe bu gerçek ortaya çıkacak... Sözgelimi 14. Yüzyılın başlarında...
Bir Örnek Kişilik Sayın Haberal (2)
Bu kadar mı olmalıydı?   Eksiği FETÖ tamamladı. Yaptığı büyük işlerin karşılığı olarak FETÖ'cü yargı onu da dört yıl dört ay hücre ile ödüllendirdi. Suçu mu? Ne olacak, Atatürkçü bilimci olması, üstün başarılarla Ülkesine...
Bir Örnek Kişilik Sayın Haberal (1)
Kendilerine tarikat diyen, örgütlü bilim karşıtlarının ülkemize egemen olduğu günler yaşıyoruz. Kamu kurumları bu karanlıkçılara üleştiriliyor. 1950'lerden beri başlayan politikacıların dini kullanma olayı şimdilerde din satıcılarının...
Ölümü öldüren Ozan Mağcan..
Feyzullah Budak, o kişelerdendir ki kendisine bir istekte bulunun, 'yapamam” derse de unutun 'yaparım” derse de… 'Yaparım” derse en iyisini en kısa  sürede yapar, siz unutmuş olsanız da o unutmaz. Dolayısıyla son...
Mayalar ve Türklük..
Atatürk, James Churchward'ün yazdığı, Mu Kıtası hakkındaki eserde 'Uygarlığın Başlatıcısı Mu'ların Dilini Konuşan Halk Olarak” Maya'lardan söz ettiğini görünce 'Uygarlığın Başlatıcısı Türklerdir. J.C.nin...
Yağma Sofrası..
Tevfik Fikret'in 100 yıl önce yazdığı bu eseri günümüz türkçesi ile aktarımını Refik Durbaş  yapmış;  bu sofracık, efendiler; /ki yutulmayı bekleyen önünüzde titriyor, /şu milletin hayatıdır; şu milletin ki acılı,...
Hangi Milliyetçilik?
İkide bir milliyetçiliği karalayanlar var. Öyleyse biz de gerçekleri yazmalıyız. Geçenlerde yazdım. Şimdi biraz daha açmalıyım… 'Tabii Türk Milliyetçiliği” dedim. 'Batının totaliter akımlarının etkilerinden arındırmalıyız”...
Türkiyeli mi, Türk mü? Azerbaycan Örneği..
Diyorlar ya: 'Türk ülkemizdeki bir etnik grubun adıdır; bütün Türk halkına Türk dersek birliği sağlayamayız. Öyleyse yeni bir ad bulalım ve Türkiyeli diyelim. Böylece bütün diğer etnik gruplar bu adı benimser ve mesele kalmaz.”...
Türkçemiz: Ulusumuz: Budunumuz..
Dilimizi korursak o da bizi korur. Dilimizi yitirirsek Ulus olamayız. Türkçeyi yitiren bizden olmaktan çıkar. Bizim dilimizi anadili, düş dili yapan bizimdir, bizdendir. Dil demek Ulus demektir. Şu soruyu sorarak başlayalım: Arap, Türkçe sözler...
Nursultan Nazarbayev'de Tanrı İnancı..
Atatürk'ü iyi tanıyanlar onun komutanlık, devlet adamlığı, bilginlik, düşünürlük alanlarında dorukta olduğunu bilirler. Atatürk'ün İzi'nden gittiğini birçok kez açıklayan Kazakistan Büyük Önderi Nursultan Nazarbayev...
Türkçe İle Kimi Türkçüler..
Söze şuradan başlayalım: Türk'ün geçmişi ya da Türkçe konusunda bir konuşma yapsanız. Bu arada Selçukluları - tüm saygınızı koruyarak - eleştirseniz; Türkçe yerine eğitim dili olarak Farsçayı seçtiklerini söyleseniz ne olur,...
İşlemce..
Bu salgın ağrılık günlerinde, bilgi ağlarında yayınlara başlamıştım. Yedi günün üçünün gecesinde 21.00 'de üç ayrı yerde konuşmalar yapıyordum. İyi oluyordu. Anında birçok kişi izlerken, sonradan da binlerce izleyici ile görüş...
Dil Devriminin Ettikleri..
Göktürk Yazıtları 'Mengü Taşları” yazıldı. Biraz çalışan bugün de ne denildiğini anlar. (1400 yılı öncesinin Türkçesidir) Yunus Emre'nin Türkçesine bak: 'Karlı dağların başında Salkım salkın olan bulut Saçın...
Türkçe Üstüne..
Söze şurdan başlayalım: Türk'ün geçmişi ya da Türkçe konusunda bir konuşma yapsanız; bu arada Selçukluları - tüm saygınızı koruyarak - eleştirseniz, Türkçe yerine eğitim dili olarak Farsçayı seçtiklerini söyleseniz ne olur,...
Gün Sazak deyince..
Ölüm yıldönümlerinde Değerli Bakanım Gün Sazak ile ilgili yazılar yazılır, anılar anlatılır. Bunu ben de yıllarca yaptım. Şimdi Onun üç yönünü öne çıkarmak istiyorum : 1. Kendisine sormuştum; "MHP 'ye, siz neden girdiniz?.."...
Bilimlik Bilginin Önemi
Bilgiyi üç türe ayırmak mümkün: 1. Amiyane Bilgi, 2. Bilimlik Bilgi, 3. Felsefi Bilgi Amiyane bilgi dediğimiz, duyularımızın bize öğrettiği bilgilerdir. 5 duyumuz var: Görme, işitme, koklama, tat alma, dokunma. Bunlarla yaşadığımız...
Ahmet Yesevi kim?
"Allah'a ulaştıran yol İNSAN'a hizmetten geçer" diye başlamıştık... Amacın AŞK olduğunu anlattık... "İslam İÇTENLİK'li kulluktur" dedik... HOŞGÖRÜ'nün önemini vurguladık... KADINA verilen değeri dile getirdik......
Karanlığa girdiğimiz kapıdan çıkarız..
Bugünün kökleri derinlerdedir. O derinlikleri anımsamazsak bugün olanları anlayamayız. 16. Yüzyıl'da Yeryüzünün en önemli devletlerinden birisi olan Osmanlı Devleti ne olmuştur da çöküşe geçmiş; sonra da dağılıp gitmiştir. Bu...
Bilge Kağan Buyrukları (Kutlu Orkun Yazıtlarından)
""..Türk Oğuz Beyleri Budun Dinleyin: Üstte Gök Basmasa, Allta Yer Delinmese, Türk Budun, İlini, Töreni Kim Bozabilir! Türk Budun, İrkil, Uyan, Özüne Dön! Üstte Gök, Altta Kara Yer Kılındıkda;İkisi Arasında Kişi Oğlu Kılında..Kişi...
5 Numaralı Hücre
Beş Numaralı Hücre'de yaşayanların yaşadıklarını ancak benzer hücrelerde yaşayanlar anlayabilir. Ölmenin yaşamaktan daha çekici olduğu yerlerdir oraları… Vedat Çınaroğlu beş numaralı hücrede 'eksi dirlik” sürenlerdendir....
Zaman ve Stres Yönetimi
Feyzullah Budak çok yönlü bir aydın olarak bilgilerini bitikleştiren (kitaplaştıran) değerli bir yazardır. Uzmanlık alanı akça işleri olsa da (muhasebat başkontrolörü) o konuyu çoktan aşmış gerçek bir 'Türklük ile Yeryüzü...
İran Dost mu?
Değerli Kardeşlerim, İran bir Türk Yurdudur. Selçuklular, İlhanlılar, Safeviler, Afşarlar, Kaçarlar İran'ı yönetmişlerdir. Bugün de İran'da Farstan çok Türk vardır. İran Türkleri, alışveriş islerinde baskın durumdadırlar....
Ülkemizde din nereye gidiyor?
Eski Diyanet İşleri Başkan Prof. Dr. Ali Bardakoğlu 14 bölümlük bir açıklama yaptı. İslam Dininin bugünkü durumunu ortaya koydu. Dileyen bilgi ağına girip (internet) ayrıntısını okuyabilir. Ben 12. bölümü uyanıklığınıza sunmak istiyorum....
Türk töresinde kadının yeri
Türklüğün kutlu bitiği ORKUN YAZITLARI'dır. Taşlara yazılmış bengü yazılar… Türk Töresinde kadının yeri anlamak için önce oraya bakmalıyız. İşte Bilge Kağan Yazıtında yazılanlardan bir örnek: TÜRK BUDUNU YOK OLMASIN, BUDUN...
Türk Birliği yolunda dosdoğru gitmek
1990'na yaklaşırken SSBC'den güzel sesler gelmeye başlamıştır. Sovyetler Birliği çatırdıyordu. Çatı dağılıyor, içinden bağımsız devletler çıkacağı görünüyordu. 1933 Akşamı Atatürk'ün T.C Ziraat Bankası'nda...
Türkiye Türkiye midir?..
Almanya'da, Bavyera'dan bir köylü ile Prusya'dan bir köylü aralarında anlaşamazlar. Anlaşmak için "Yüksek Almanca" bilmelidirler.  Bunu ilk defa ortaokul Almanca öğretmenimden duymuştum. Sonradan bu işleri iyi bilenlere ve...
Atatürk'ü Anlamak, Anlatmak..
Uzun yıllardan beri Atatürk'ü anlatmaya çalışıyorum. Konuşmalar yapıyorum; TV'lerde söyleşilerim oluyor. TRT'de yedi günde bir Uzmanları konuşturdum. 84 kez böyle oldu. Kanal B'de yedi günde bir toplam 52 kez konuştum....
Türk Yazarı "Atatürk"
 Atatürk okuyandı, yazandı… Bildiğimiz ilk yazıları günlüklerinde… Okuduklarını özetleyen, yorumlayan yazılardı bunlar. Yüzbaşılığında 'Subay ve Komutan ile Söyleşi” adıyla günümüz Türkçesine çevirebileceğimiz...
Tanrı İnancı..
Türk'ün İnancı adıyla yayınladığım bitik de yazdığımı yine yazmalıyım… Gerçekte bu inanç TANRI İNANCI'dır.  Orkun Yazılarıyla, Doğu Türkçelerindeki biçimiyle TENGRİ, Oğuz Türkçelerinde TANGRI (sonra...
Güneşi Karşılamak..
Bir tanıdık salık verdi. 'Bu kitabı okumalısın” dedi. Onun bana verdiğini bir göz atıp geri verdim. Kitapçılardan edindim. Bu kitap benim başucu kitaplarımdan olmalıydı. Kitabın adı: YERYÜZÜNE DOKUN. Yazarı T.C McLuhan… Alt başlığı:...
Türklük Bilinciyle Tutumluluk..
"Ne ilgisi var" demezsiniz umarım.1989 yılında Kültür Bakanı olduğumda o yılı Bakanlık etkinlikleri açısından TUTUMLULUK KÜLTÜRÜ YILI olarak açıkladım. Birçok etkinlik yaptık. Bu arada bir kitabı kendi akçamla satın alıp birilerine...
Ağladım..
Ankara'da oturduğum eve gidiyorum, sitenin içinde davul zurna eşliğinde Türk halk oyunlarını coşkuyla oynayan gençler; onlara el çırparak eşlik eden büyükleri yolu kaplamışlar. Arabamı yana çekip ben de onlara katıldım. Alkışlayanlardan...
Hangi Osmanlı..
Yeni Dönemin, Yeni Türkiye'sinin, yeni ortaya çıkmış yiyici yazarları Osmanlı'yı övüp, Atatürk Türkiye'sini kötülemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Onlara göre Osmanlı cennetti, Cumhuriyet cehennem… Utanmasalar Osmanlı...