NAMIK KEMAL ZEYBEK
NAMIK KEMAL ZEYBEK
Köşe Yazarı
Yazarın Makaleleri
AKP'nin Yeni Anayasa Tuzağı..
AKP'NİN YENİ ANAYASA TUZAĞI AKP yetkilileri sık sık 'Yeni Anayasa ' isteklerini gündeme getiriyorlar. Neden? Var olan Anayasaya uymadıklarına göre, uyacakları bir Anayasa yapmak için mi? Önceden de 'RTE, Üç Erk Ayrılığına...
23 Nisan Türkiye Devletinin Kuruluş Günüdür
23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Böylece gerçekte Türkiye Devleti kurulmuş oldu. Egemenlik Tek Kişinin, Padişahın değil ULUSUN oldu. Yurttaşlar da padişahın kulları değil ulusun bireyleri oldular. TBMM, Türk Töresinde...
AKP Neden Yenildi
AKP'nin yaptıkları artık bardağı taşırdı. Bilinçli yurttaşlara, geçim sıkıntısıyla uyanan seçmenler de eklendi. Böylece AKP karşısında en güçlü adaylara yöneliş oldu. AKP  Yerel seçimlerde yenildi. Karşıda güçlü kim...
Moskova'da İnsanlık Öldürüldü!
Bu nasıl bir canavarlık! Konser dinleyen insanlara ateş ediliyor öldürülüyor. Moskova çok uluslu bir şehirdir. Ruslar çok olsa da türlü uluslardan, türlü inançlardan kişiler yaşar. İçlerinde Türk olmayan Müslümanlar da vardır, Müslüman...
ÇEDES Dedikleri Buymuş!
ÇEDES ilginç yerden birden görüntüye çıktı. Menemen! Türkiye Cumhuriyeti'ne,Türk Devrimine karşı ayaklanan karanlıkçıların, Türkçü Atatürkçü Teğmen KUBİLAY'ı başını keserek öldürdükleri yer. Ayaklanmada suçlu bulunan...
AKP Kapatılmalı, M. Eğitim Bakanı Yargılanmalıdır
M. Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı bir protokol imzalamış. Buna göre 6.sınıf öğrencileri eğitimlerini bir yıl dondurup, HAFIZLIK EĞİTİMİ alabiliyorlarmış. Bu süre devamsızlık sayılmıyormuş. M. Eğitim Bakanlığı...
Kim Faşist?
AKP Genel Başkanı din görevlilerine seslenen bir konuşma okumuş. Türklük, İslam, Şeriat konularında kendisi gibi düşünmeyenlere veriştirmiş. 'Lümpen Faşistler" demiş. 'Cahiller” demiş. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı kendisi...
Öğretmen..
Bilge Kağan taşlara yazdırdığı Orkun Yazıtlarındaki Söylev'inde Kağanın en önemli görevlerinden birisinin budunu EĞİTMEK olduğunu söylüyor. Türk Kağanları iyi kağanlar iseler, birer BAŞÖĞRETMEN olurlar. Türkiye Cumhuriyeti'ni...
Akif'i Yeniden Anmalı ve Anlamalıyız..
"Namaz kelimesi Kur'an'da yok" dedim; küçük bir kıyamet koptu. Sevmeyenlerim sevindi, saldırıya geçti, sevenlerim savunmaya başladı. "Peki, var mı?" diye sordum. Bilgililer: "Yok ama bunu dile getirmek yanlış anlamalara yol açıyor"...
Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile Sonrası..
Atatürk'ün TÜRK DEVRİMİ'nin kazanımlarını ortadan kaldırmak isteyen; yolsuzluk ve savurganlık batağına saplanmış, Ülkemizi Araplaştırmak uygulamaları içindeki iktidarın adayına karşılık, muhalefetin adayı...
Neden Bay Kemal?..
1.Kurumlaşmış yolsuzluklar, sadece erdem konusu değil; yurttaşların yoksullaşmasının da nedenlerindendir. BAY KEMAL BAŞKAN OLURSA, KURUMLAŞMIŞ YOLSUZLUKLARIN SON BULACAĞINI UMUYORUM. 2.Kamuda savurganlık yoksulluğun, işsizliğin yaygınlaşmasının...
Hoca Ahmet Yesevi’de Tanrı İnancı
Hacı Bektaş Veli 'Fevaid” adlı eserde anlatıyor: 'Sırrı kutlu olsun Hoca Ahmet Yesevi'nin yanına bir derviş geldi ve ‘Ey Pir! Tevhidi açıkla.' dedi. Hoca bir kelle şekeri önüne koydu ve ‘Bu nedir?' diye sordu. Derviş...
Türklüğün Ana Konusu..
Kurtuluş savaşını ATATÜRK'ün başkanlığında TÜRKÇÜLER gerçekleştirdi. İSLAMCILAR ise İngilizlerin buyruğu altında Yunanlıların yanında yer aldılar. TÜRK DEVRİMİ'ni yapıp ÇAĞDAŞ TÜRK CUMHURİYETİ'ni kuranlar da...
Yavuz Ağıralioğlu ile Ötesi
Yavuz Ağıralioğlu Twitter'da diyordu ki:  'Siyasi çizgimiz belli. Türk-İslam ülküsünün net ve duru ideallerine bağlı bir neferiyim.” Oğuz Kağan'dan Atatürk'e, Göktürklerden Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar tek...
İçimdeki Tanrı..
Türklerin İslam'a girmelerinde en büyük katkıyı yapan Halaç Türklerinden Mansur oğlu Hüseyin daha çok 'En-el Hak” sözü ile bilinir. Mansur adı ile tanına gelen bu önemli kişinin şu sözleri -bence- daha çarpıtıcıdır. Tanrı'yı...
Dil Devrimi’nin Ettikleri..
Göktürk Yazıtları 'Mengü Taşları” yazıldı. Biraz çalışan bugün de ne denildiğini anlar. (1400 yılı öncesinin Türkçesidir) Yunus Emre'nin Türkçesine bak: 'Karlı dağların başında Salkım salkın olan bulut Saçın...
Türk'ün Töresinin Ana Kuralları-Orhun Yazıtları
(Orhun Yazıtlarından yararlanarak yazıyorum) 1-Tanrı Gök'tür, Gök tanrıdır. Tanrı başlangıcı olmayan, sonu olmayan sonsuz boyutta sonsuzluktur. Tanrı sonsuz bilinçtir. 2-Tanrı varlığı, kendinden yaratmıştır. Yarattıklarında açığa...
Ateşten Adamlar..
Doğan Kitap'tan çıkan son bitiğimin adı 'Ateşten Adamlar” Ateşten Adamlar'ın birincisi Mahmut Esat Bozkurt. Atatürk ona soyadın 'Ateşten Adam” olsun demiş, o ise Bozkurt'u seçmiştir. Türkçüdür, bilimcidir, usçudur,...
Atatürk'ün Güç Kaynağı "Okumak"
Atatürk çok okuyan bir kişiydi. Okumayı ilk öğrendiği andan beri okulda okutulanların dışında da okuduğu besbelliydi. Kaynak yayınlarından çıkan 'Atatürk'ün Bütün Eserleri” adlı 30 büyük boy bitikte teğmenken...
Ötükencilik..
Bu deyimi ilk kez kullanıyorum. Bundan sonra iyi anlaşılmasını, yayılmasını, yaygınlaşmasını istiyorum Yarım yüzyılı aşan okumalarım, uğraşmalarım, uygulamalarım, derin düşünmelerim sonucunda vardığım bir sonuçtur bu durum. Dokuz...
Artık Susmak Olacak Gibi Değil, Açık Açık Yazmalıyım..
RTE sanıldığı gibi ne yalancı ne iki yüzlü ne de takiyyeci... Tersine çok açık sözlü: 1.Biz İslam 'ı referans alan bir partiyiz, dedi mi , dedi. 2.Demokrasi bizim için bir tramvaydır, hedefe ulaşınca ineriz, dedi mi , dedi. 3.Afganistan'ın...
İbrahim Kafesoğlu ve Eski Türk Dini..
Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu'nun 1980 yılında Kültür Bakanlığınca yayınlanmış 'Eski Türk Dini” adlı eserinden bazı alıntıları sunuyorum: Eski Türklerde Gök-Tanrı dini hakimdi. Gök-Tanrı bozkır kavimleri inancında tek yaratıcı...
Tehlike Büyük ve Derindir...
Osmanlı Yavuz Selim'e dek, akıl ve bilim çizgisini öne alan bir din anlayışındaydı. Felsefe, akıl bilimleri, din bilgileri birlikte ve bağdaştırılarak okutulurdu. Selim, Mısır'ın çöküşüne yol açan EŞ'ARİ SÜNNİLİĞİ,...
Alicilik, Muaviyecilik..
İslam'da gerçek ayrılık Sünnilik, Şiilik, Alevilik değildir. Ne mezhepler, ne de tasavvuf yolları bölünme sebebidir. Gerçek ayrılık SIFFIN SAVAŞI'ndadır. Sıffın Savaşı'ndaki saflardadır. Ve bu savaşın ateşkesinden çıkan...
Bizim Milliyetimiz..
Milletleri bir bakıma denizlere benzetiyorum. Karadeniz'in, Marmara'nın, Ege'nin, Akdeniz'in ve diğer bütün denizlerin ve okyanusların suları birbirine karışır durur... Hazar'ın suları buharlaşır, gider başka denizlere...
Korkma!..
Ne demişti M. Akif? KORKMA!.. Korkup teslim olma!.. Ama korkup kabuğuna da kapanma!.. Açıl, aç ve aş!.. Kendine ulaş!.. Nedir bu KORKU ve KARAMSARLIK KÜLTÜRÜ? İngilizcenin gittikçe genişleyen hâkimiyetinden KORKUP sesi soluğu kesilen kimilerinin,...
Ahmet Yesevi ve Türklerde İslam'ın Yayılması
Eski Türklerin TEK TANRI dinine inandıkları ve bu dinin şu anda yitirilmiş bir kutsal kitabının da olduğu görüşlerine katılıyorum. Araştırmalar derinleştikçe ve genişledikçe bu gerçek ortaya çıkacak... Sözgelimi 14. Yüzyılın başlarında...
Bir Örnek Kişilik Sayın Haberal (2)
Bu kadar mı olmalıydı?   Eksiği FETÖ tamamladı. Yaptığı büyük işlerin karşılığı olarak FETÖ'cü yargı onu da dört yıl dört ay hücre ile ödüllendirdi. Suçu mu? Ne olacak, Atatürkçü bilimci olması, üstün başarılarla Ülkesine...
Bir Örnek Kişilik Sayın Haberal (1)
Kendilerine tarikat diyen, örgütlü bilim karşıtlarının ülkemize egemen olduğu günler yaşıyoruz. Kamu kurumları bu karanlıkçılara üleştiriliyor. 1950'lerden beri başlayan politikacıların dini kullanma olayı şimdilerde din satıcılarının...
Ölümü öldüren Ozan Mağcan..
Feyzullah Budak, o kişelerdendir ki kendisine bir istekte bulunun, 'yapamam” derse de unutun 'yaparım” derse de… 'Yaparım” derse en iyisini en kısa  sürede yapar, siz unutmuş olsanız da o unutmaz. Dolayısıyla son...
Mayalar ve Türklük..
Atatürk, James Churchward'ün yazdığı, Mu Kıtası hakkındaki eserde 'Uygarlığın Başlatıcısı Mu'ların Dilini Konuşan Halk Olarak” Maya'lardan söz ettiğini görünce 'Uygarlığın Başlatıcısı Türklerdir. J.C.nin...
Yağma Sofrası..
Tevfik Fikret'in 100 yıl önce yazdığı bu eseri günümüz türkçesi ile aktarımını Refik Durbaş  yapmış;  bu sofracık, efendiler; /ki yutulmayı bekleyen önünüzde titriyor, /şu milletin hayatıdır; şu milletin ki acılı,...
Hangi Milliyetçilik?
İkide bir milliyetçiliği karalayanlar var. Öyleyse biz de gerçekleri yazmalıyız. Geçenlerde yazdım. Şimdi biraz daha açmalıyım… 'Tabii Türk Milliyetçiliği” dedim. 'Batının totaliter akımlarının etkilerinden arındırmalıyız”...
Türkiyeli mi, Türk mü? Azerbaycan Örneği..
Diyorlar ya: 'Türk ülkemizdeki bir etnik grubun adıdır; bütün Türk halkına Türk dersek birliği sağlayamayız. Öyleyse yeni bir ad bulalım ve Türkiyeli diyelim. Böylece bütün diğer etnik gruplar bu adı benimser ve mesele kalmaz.”...
Türkçemiz: Ulusumuz: Budunumuz..
Dilimizi korursak o da bizi korur. Dilimizi yitirirsek Ulus olamayız. Türkçeyi yitiren bizden olmaktan çıkar. Bizim dilimizi anadili, düş dili yapan bizimdir, bizdendir. Dil demek Ulus demektir. Şu soruyu sorarak başlayalım: Arap, Türkçe sözler...
Nursultan Nazarbayev'de Tanrı İnancı..
Atatürk'ü iyi tanıyanlar onun komutanlık, devlet adamlığı, bilginlik, düşünürlük alanlarında dorukta olduğunu bilirler. Atatürk'ün İzi'nden gittiğini birçok kez açıklayan Kazakistan Büyük Önderi Nursultan Nazarbayev...
Türkçe İle Kimi Türkçüler..
Söze şuradan başlayalım: Türk'ün geçmişi ya da Türkçe konusunda bir konuşma yapsanız. Bu arada Selçukluları - tüm saygınızı koruyarak - eleştirseniz; Türkçe yerine eğitim dili olarak Farsçayı seçtiklerini söyleseniz ne olur,...
İşlemce..
Bu salgın ağrılık günlerinde, bilgi ağlarında yayınlara başlamıştım. Yedi günün üçünün gecesinde 21.00 'de üç ayrı yerde konuşmalar yapıyordum. İyi oluyordu. Anında birçok kişi izlerken, sonradan da binlerce izleyici ile görüş...
Dil Devriminin Ettikleri..
Göktürk Yazıtları 'Mengü Taşları” yazıldı. Biraz çalışan bugün de ne denildiğini anlar. (1400 yılı öncesinin Türkçesidir) Yunus Emre'nin Türkçesine bak: 'Karlı dağların başında Salkım salkın olan bulut Saçın...
Türkçe Üstüne..
Söze şurdan başlayalım: Türk'ün geçmişi ya da Türkçe konusunda bir konuşma yapsanız; bu arada Selçukluları - tüm saygınızı koruyarak - eleştirseniz, Türkçe yerine eğitim dili olarak Farsçayı seçtiklerini söyleseniz ne olur,...
Gün Sazak deyince..
Ölüm yıldönümlerinde Değerli Bakanım Gün Sazak ile ilgili yazılar yazılır, anılar anlatılır. Bunu ben de yıllarca yaptım. Şimdi Onun üç yönünü öne çıkarmak istiyorum : 1. Kendisine sormuştum; "MHP 'ye, siz neden girdiniz?.."...
Bilimlik Bilginin Önemi
Bilgiyi üç türe ayırmak mümkün: 1. Amiyane Bilgi, 2. Bilimlik Bilgi, 3. Felsefi Bilgi Amiyane bilgi dediğimiz, duyularımızın bize öğrettiği bilgilerdir. 5 duyumuz var: Görme, işitme, koklama, tat alma, dokunma. Bunlarla yaşadığımız...