ETABEY KARATOPRAK
ETABEY KARATOPRAK
Yazarın Makaleleri
Neden Başarısızım (Zengin Olamadım)?..
Başarı nedir? Sorusuna yahudinin cevabı : 'Zengin olmaktır”. Zenginlik nedir? Sorusuna ise; 'öldüğünde cüzdanında ki paradır” cevabını vermiştir. Bu tanıma karşı çıkanlara sadece şunu hatırlatırım: 'Ülkelerin ve...
Ukrayna Gezileri -3-
Döndükten birkaç hafta sonra Necati aradı. Fizibilite ve projenin tamam ve toplam yatırım tutarının 2 milyon dolar olduğunu söyledi. Ardından Ali'nin bu yatırımı yapacak gücünün olup olmadığını sordu. Ben de 'ortağınız olacak...
Ukrayna Gezileri -2-
Birinci bölümde anlattığım Rus Çarı'nın 1853 yılında Eflak ve Boğdan'ı işgal gerekçesi dünya Ortodokslarının hamisi olarak Rusya'yı ilan etmesidir. Lübnan da Osmanlının Katoliklere tanıdığı ayrıcalıkları, Ruslar...
Ukrayna Gezileri -1-
Ukrayna'ya ilk defa 1999 yılında gittim. Bursa Kestel'de inşaat malzemeleri satıcısı ve Orhangazi'de kireç üreticisi hemşerim Ali Demirel, bayilerini Yalta'ya geziye götürürken beni de davet etti. Pek hoşlanmadığım ve güvenemeyeceğim...
Kur'u Sabit Tutmanın Bedeli..
Ekonomik durum ve göstergeler tablo ve grafikler kullanılarak açıklanır. Genelde ne idi şimdi ne oldu zaman serisi olarak grafikle gösterilir. Neden oldu ve gelecekte ne olacak yorumları yapılır. Ekonomiyi yönlendiren ve yönetenlerin amacı ise...
Türk Ekonomisindeki İstenmeyen Kriz ve Büyüme Dönemlerini Tespit..
1985 yılında Uludağ Üniversitesi Ekonometri Bölümü'nde Doktora Yeterlilik sınavını 2 karşıt 3 evet oyu ile başarmış ve artık tez aşamasına gelmiştim. 1986 yılında bilgisayar kursları denemesiyle istifa edip ticarete soyundum....
İspir'in Kelime Anlamı..
Rahmetli Nevzat Köseoğlu ile 1998 yılında 5 günlük Türkmenistan gezisinde beraberdik. Onu Aşkabat'taki türk okulu öğretmenleri davet edip okulu gezdirmeye götürdüler. Döndüğünde heyecanlı bir şekilde anlatmıştı. Hazar'ın...
Avrupalılarla Aramızdaki Diğer Farklar
2002 Yılında BBC Eğitim Merkezinin önceki sahibi Lokman Aydın'ın talebi üzerine yukarıda resmi olan programı hazırlamıştım. Duyuruya rağmen başvuran olmadığı için yapılamadı. O dönemde hazırladığım notlardan diğerlerinin de...
Avrupalılarla İlişkilerde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Avrupalılar ile diğer toplumların davranışları ve buna bağlı oluşturdukları yaşam kültürleri arasındaki farklardan iki tanesini öğrendiklerimden açıklamaya çalıştım. TV haberlerinde avrupalılarla yapılan tüm görüşmelerin olumlu...
Sanayici ile Ortak Taiwan'dan Bilgisayar İthalatı..
Taiwan dönüşü beklemeye başladık. İstanbul'a taşınacağız diye kursta öğrenci kayıtları bile yapmıyordum. Her aradığımda Selçuk'un cevabı "Biz sizi arayacağız".. Böyle 2-3 hafta geçti. Biz de kalkıp İstanbul'a gittik....
"ABD- Türkiye İlişkileri" yazımıza Okuyucu Tepkileri..
I. OKUYUCU İLE WHATS.APP YAZIŞMAMIZ: Yazıyı okuduktan sonra sorduğu sorular ve verilen cevaplar; Okuyucu - Çok sıkı Amerikancı başbakan olursa gelişir miyiz? Yazar - Kurulan sistemi kavrayıp kendine yol belirlemek asıl amaç olmalı. Amerikancı...
ABD- TÜRKİYE Ekonomik İlişkileri Neden Gelişmedi - (2)
Kuraklık: 1955 ile 1960 yılları arası Türkiye kuraklıkla mücadelede zayıf kalmıştır. Ekilebilir alanları artırmasına rağmen ürün rekoltesi düşmüştür. Bu durumda da ABD bize tahıl satış anlaşması yapmıştır. 12 Kasım 1956 tarihli...
ABD- TÜRKİYE Ekonomik İlişkileri Neden Gelişmedi - (1)
ABD ile Türkiye arasında ilişkilerin gelişmeye başlaması Birleşmiş Milletlerin temel kuruluş amacı, devletlerin birbirini yağmalamasını ve bu amaçla işgal etmesini önlemek.. Bunun için silahlanmayı kontrol ederek ve savaş koşullarını...
Dört Ülke ve Kalkınma Modelleri..
TAİWAN: Ekonomisi hakkında: Televizyon haberlerinde bir banka içinde bir adam iki bavul Amerikan Dolarını yerlere atmaya çalışıken güvenlikler önlemeye çalışıyordu. Biz soygun zannettik. Ertesi gün öğrendik. bankalar döviz satın almıyorlarmış....
Taiwan'da Akreditif Nedir Öğrendik. Geleceğin Ödeme Sistemi Coin mi Olacak? (2)
Artık pazarlıkta eksiğimiz kalmamıştı. Sadece gösterdikleri ürün ile gönderecekleri ürünün kalitesinin aynı olmasını sağlamak için kalite kontrol firmaları aradık. Alman TÜV firmasına gittik. Biz ingilizce anlatmaya çalışırken...
Taiwan'da Akreditif Nedir Öğrendik. Geleceğin Ödeme Sistemi Coin mi Olacak? (1)
Bangkok hava alanında giriş işlemlerinin yapıldığı bankolara vardığımızda fişeklikli bir polis Zeki'ye parmaklarıyla gel gel işareti yaptı. Zeki "abi mahvolduk. Filmlerde seyretmiştik. Bizi götürüp yok edecekler." Dizlerinin bağı...
Don Lastiği- Pakistan Giriş Damgası..
Temmuz-1986 ortalarında üniversitede doktor asistan iken YÖK'ün kuruluşu ile ayrılan sevdiğim arakadaşım Selçuk Öğrendil telefonla aradı. Hal hatırdan sonra "yahu gel İstanbul'a, bir yemek yiyelim" diye davet edince, işlerim olduğunu...
Türk'ün Yorgun Zamanı..
 1985 yılı sonunda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın, satın aldığı 10 MB hard (Sabit) diski olan IBM PC ile Sicil Servisinin otomasyonu için ihtiyaç duyulan program yazılımını, yarısı peşin 2 milyon lira bedelle yüklendim. Bilgisayar...
Bir Muhasebeci İle İş Nasıl Batırılır - Azalan Verim Kanunu
Bursa Üniversitesin'de iktisat bölümünde doktoroya başlayabilmem için 9 tane lisans düzeyinde FARK ders yüklendim. Bunlardan biri de Prof. Dr. Necati Mumcu'dan 'mikro iktisat' dersi idi. Makro iktisat ters geliyordu ama...
Özelleştirme ve Etkileri..
1980'li Yılların ortalarından sonra moda kavram olan özelleştirmenin faydaları anlatılmakla bitirilemiyordu. Demokrasinin olmazsa olmaz şartı artık özelleştirme idi. Fakat tanımını yapan yoktu. Faydaları ise anlatılmakla bitmiyordu....
Cinlerle Bağlantı Kurma Yolu (Kırmızı Civa)..
Libya'dan dönen Genel Müdür İsmetbey, bölgenin eski yerel iskan bakanı İbrahim bey'in acil 'kırmızı civa” istediğini söyledi. Maden Mühendisi olan İsmetbey'e 'neye yarar” diye sorduğumuzda 'herhalde bomba üretecekler....
Şirketin Kurumlaşması..
Şirketlerde kurumlaşma nedir? Sorusuna "şirketin zihinsel değişimi ve yönetimin yapısal dönüşümü" ifadesi cevap olarak verilebilir. Zihinsel değişim, 'mutlakiyetci tavır ve davranışın katılımcı anlayışa geçişi' olarak özetlenebilir....
Strateji ve Sanal Alem..
ODTÜ İşletme Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Muhan Soysal (1935-2006) "Strateji Yönetimi" dersinde tepegöz ile aşağıdaki resmi perdeye yansıtıyor ve soruyor. "Bu resme bakınca ne görüyorsunuz?" Las Meninas, Pablo Picasso, 1957 (Nedimeler)...
Prof. Dr. Nuri Burhan'ın anısına; "Sovyetler Birliği 10 yıla kalmaz dağılır"
1981 yılında Bursa Üniversitesi (Uludağ Üniversitesi) İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesinde genç akademisyenler hummalı bir çalışma içindeydiler. Bu sosyal bilimcilerin düşünme ve yorumlama yöntemlerini anlamakta güçlük çekiyordum....
Editör Ne İş Yapar (Düzeltme mi?, Düzenleme mi?)..
Editörün ne olduğunu ve işlevini ODTÜ de 3 sınıfta okurken öğrendim. Gültekin Yeneral Hocadan 12 kredili Kompleks sayılar ve analizi diye mecburi bir ders almıştım. Sınıf arkadaşları hocanın öğrenciden yana olduğunu,...
Ahlak tanımının ortak dil 'Matematik' ile anlatımı..
Matematiğin, insanlığın ortak dili olmasının 2 nedeni var. Birincisi; bana göre, sana göre, ona göre, Süleyman'a göre ifadeleri ile kavram kargaşasından kurtulmak. İkincisi; yapay zeka ile geliştirilen cihazlardan insanı üstün...
Genetik Türkler, Kültür Türkleri ve Ümmetçiler
Ülkemizde farklı etnik kökene bağlı insan toplulukları olmasına rağmen dini ve mezebi ayrı olmayan sünnilerin aynı millet olduğu bize öğretilmişti. Çocukluğumuz da (69 yaşındayım) Kafkaslılar, Çerkezler, Lazlar, Osetler,...