Yazarımız ALİ KAYBAL Türk Edebiyat Dünyası'na KİTAP SAĞINAĞI Gibi Yağdı

BURSA ARENA / Haber Merkezi

BURSA ARENA Kurucu yazarlarından Ali KAYBAL Türk Edebiyat dünyasına adeta kitap sağınağı gibi yağdı.

Şair ve Yazar Ali Kaybal, 36 eserinin üzerine bu yıl Sonçağ Yayınları'ndan 16 kitabını daha Edebiyat Dünyasına kazandırdı. Yine kendi adına da 12 kitabın müracaatını yaparak bandrollarını ve ISBN numaralarını aldı.  

Böylece Ali Kaybal'ın toplam eser sayısı 64'e ulaşmış oluyor.

...

ALİ KAYBAL KİMDİR?

1956 yılında Kırıkkale’de doğan yazarımız, İlk orta ve lise öğrenimini burada yaptı. Yüksek Öğrenimi Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisini bitirerek tamamladı.

Mezuniyet sonrası serbest ticari işletmelerle iştigal etti. Serbest muhasebe ve mali müşavirlik yaptı. Özel bir şirketin muhasebe müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Vakıf, dernek ve mesleki odaların yönetim kademelerinde görev aldı.

Devletin çeşitli kademelerinde memur, şef, müdür, daire başkanı ve müfettiş olarak görev yapan yazarımız 2017 yılında da emekli oldu.

Yazdığı eserlerde Dermanî mahlasını kullanmakta olan yazarımız Polatlı belediye başkanlığınca açılmış Kahramanlık Türküleri Beste yarışmasında iki adet güftesi, Kültür Bakanlığı beste yarışmasında bir adet güftesi ödüle layık görülmüştür. Bir adet güftesi de TRT repertuarına alınmıştır.

Evli ve iki çocuk babası olan yazarımızın Kaan Mert ve Nil adında 2 de torunu bulunmaktadır.

Yazarımızın Edebiyat dünyasına kazandırdığı yeni eserlerin mahiyetleri ve isimleri aşağıda sıralanmıştır.

İlk etapta Türk Edebiyat Dünyasına giren 10 eserine bakar isek;

01 Türkiye Güzellemeleri : 5 Cilt olarak hazırlanan bu kitap;

Güzel Türkiye’mizin 81 vilayetini konu alan, Halk Edebiyatı nazım şekillerinden olan Semai, Koşma ve Güzellemelerden meydana gelmiştir.

81 vilayetin tarihi, turistik ve gezilmeye değer yerleri bir bir incelenmiş. İlçe ve köy bazında önem arz eden yerler mümkün olduğunca işlenmeye çalışılmış. Adeta bölge insanının gözünden “Ben burayı tanıyorum” diyebilecek tarzda detaylara yer verilmiş. Her vilayet için en az 50 adet şiir yazılan kitabın tamamı 4444 adet şiirden teşekkül etmiştir.

Halk edebiyatımıza katkı sağlayacak ve Anadolu’nun tanıtılmasında kaynak teşkil edecek güzel bir eser.

02 İl il Türkiye : 81 Vilayet için 1 beyit, 1 rubai, 1 çift taraflı akrostiş, 1 türkü ve 1 lirik şiirden meydana gelmiştir. Hece vezni ile yazılmış olup tamamı 400 sahife. Türkiye coğrafyasını, şehirlerini, dağlarını, sularını, turistik ve tarihi yerlerini anlatıyor.

3.Şarkılar da bizim türküler de : Tamamı 113 şiir olup 118 sahifeden ibaret. Hece vezninin 7’li, 8’li, 11’li ve 14’lü vezinleriyle yazılmış, besteye uygun şiirler.

04 Dil şikar şarkılar : Tamamı 112 şiir ve 115 sahifeden ibaret. Aruz ve hece vezni ile yazılmış, besteye uygun şiirler.

05 Sen bana düştün güzel : Tamamı 105 şiir ve 110 sahifeden ibaret. Aruz vezni ile yazılmış, besteye uygun şiirler.

06 Bir şeh-i hüban : Tamamı 105 şiir ve 110 sahifeden ibaret. Aruz vezni ile yazılmış, besteye uygun şiirler.

07 Hülyalı yârim : Tamamı 158 şiir ve 165 sahifeden ibaret. Aruz ve hece vezni ile yazılmış, besteye uygun şiirler. Kendisi bu eserinden bahsederken "Bu şiirlerinin tamamını biricik hayat arkadaşım için yazdım" diyor.

08 Şarkılarda gizlenir bütün sevdalar : Tamamı 158 şiir ve 165 sahifeden ibaret. Aruz ve hece vezni ile yazılmış, besteye uygun şiirler. Bu şiirleri de hayat arkadaşına yazdığını ekliyor.

09 2 Bir sevgiye bir sevgili yeter : Tamamı 82 şiir 35 dörtlük ve 126 sahifeden ibaret. Hece vezni ile yazılmış şiirler.

10 Kurşunla Noktalanan Sevdalar (roman) : 12 Eylül 1980 öncesi özellikle Bursa’daki Ülkücü camianın yaşanmış hikayesi.

Sonçağ Yayınları arasında çıkan eserleri :

11 İstanbul 1453 : 4 Cilt olarak hazırlanan, İstanbul ve 39 ilçesi için yazılan bu kitap toplam 1453 şiir ve 1517 sahifeden ibaret. Hece vezni ve çok az da aruz ile 39 dokuz ilçenin her biri için en az 50 şiir yazılmış. İstanbul’un ve İlçelerin tarihi yüzünü ve turizmini yansıtacak biçimde hazırlanmış, besteye uygun şiirler. 

12 O hale söndü : Hece vezniyle yazılmış, türkü formatında besteye uygun 114 adet şiir ve dörtlük.  

13 Sefadan ayrı güzel : Aruz ve hece vezniyle yazılmış, türkü formatında besteye uygun 114 adet şiir.  

14 Son hatıralar : Hece vezniyle yazılmış, türkü formatında besteye uygun 110 adet şiir.  

15 Türkülerimden anla : Hece vezniyle yazılmış, türkü formatında besteye uygun 119 adet şiir.  

16 Bir buselik türkü : Hece vezniyle yazılmış, türkü formatında besteye uygun 106 adet şiir.  

17 Bir türküdür sözümüz : Hece vezniyle yazılmış, türkü formatında besteye uygun 114 adet şiir.  

18 Türküsüz düğün olur mu : Hece vezniyle yazılmış, türkü formatında besteye uygun 114 adet şiir.  

19 Bütün türküler bizim : Hece vezniyle yazılmış, türkü formatında besteye uygun 103 adet şiir.  

20 Bir türküdür beni bağlayan : Hece vezniyle yazılmış, türkü formatında besteye uygun 114 adet şiir.  

21 Bir türkü söylenir sıladan : Hece vezniyle yazılmış, türkü formatında besteye uygun 106 adet şiir.  

22 Şarkılar sana söylenir : Hece vezniyle yazılmış, türkü formatında besteye uygun 112 adet şiir.  

23 Türküler dolusu : Hece vezniyle yazılmış, türkü formatında besteye uygun 112 adet şiir.  

24 Gazel ( hece ) : Hece vezniyle yazılmış 152 adet gazel. 

25 Aşkın bittiği yerde (serbest) : Serbest vezinle yazılmış 128 adet şiir.

26 Gülce Edebiyat Akrostik : Yeni edebiyat akımı olan Gülce Edebiyatta Akrostik eserler.  

Kendi adına bandrol almak suretiyle yayınladığı eserleri de şöyledir:

27 Cıvıl cıvıl çocuk şiirleri : Tamamı 205 şiir olup 215 sahifeden ibarettir. Hece vezni ile yazılmıştır. Öğrenciler için uygun şiirlerdir. Besteye uygundur.

28 Mısralarla Kırıkkale : Tamamı 117 şiir 23 hoyrat ve mani olup 136 sahifeden ibarettir.Kırıkkale için Hece vezni ile yazılmış

29 Mısralarla Keskin : Tamamı 125 şiir olup 128 sahifeden ibarettir. Hece vezni ile yazılmış olup besteye uygundur.

30 Halk Edebiyatında Koşma : Tecnis Koşma, Yedekli koşma ve koşmak olmak üzere 143 adet şiir bulunmaktadır. Tamamı 144 sahifedir. Hece vezni ile yazılmıştır.

31 Divan Edebiyatında Vezn-i Aher : Tamamı 58 şiir ve 124 dörtlükten olup 100 sahifedir. Aruz ve Hece vezni ile yazılmıştır.

32 Divan edebiyatında Cinas şiirler : Tamamı 113 şiir olup tamamı 120 sahifedir. Hece vezni ile yazılmış besteye uygundur.

33 Divan edebiyatında leff-ü neşir : Tamamı 109 şiir olup 114 sahifedir. Hece vezni ile yazılmış besteye uygundur.

34 Divan edebiyatında tevriye : Tamamı 105 şiir olup tamamı 107 sahifedir. Hece vezni ile yazılmıştır.

35 Divan edebiyatında Gazel (Aruz) : Aruz ile yazılmış 106 adet şiir bulunmaktadır. Tamamı 108 sahifeden ibarettir.

36 Bizim şarkımız bu : Tamamı 113 şiir olup 117 sahifeden ibarettir. Aruz ve Hece vezni ile yazılmıştır. Besteye uygundur.

37 Gönül telinden Ankara : Tamamı 125 şiir olup 136 sahifeden ibarettir. Hece vezni ile yazılmıştır. Ankara ve ilçelerine yazılmış

Besteye uygun şiirlerdir.

38 Türküler bizi söyler : Tamamı 114 şiir olup 119 sahifeden ibarettir. Hece vezni ile yazılmıştır. Besteye uygun şiirlerdir.

Kitap Haline getirdiği eserleri :

39 Kur’an Gölgesinde Milleti Beyza : İslama dayalı yaşantının ayet ve hadislerle incelenmesi. Yanlışlıkların ortaya konulması. Tamamı 348 sahifedir.

40 Kıyıya vuranlar : 2001 yılından önce Türkiye’de oluşan olaylar. Ülkenin siyasi hafızası üzerinde inceleme yazısı. Tamamı 292 sahifedir.

41 Şapur efendiler : Tarihi gelişim üzerinde rüşvet ve iltimasın Psikolojik, ekonomik ve dini açıdan irdelenmesi. Tamamı 144 sahifedir.

42 Öküzün boynuzlarında sallanan dünyanın şifresi : Hayatın içinden serisi. Günlük yaşantının ayet, hadis ve olaylarla anlatılması. Tamamı 140 sahifedir.

43 Divan edebiyatında sanatlar ve Dermani’den örnekler : Divan edebiyatında geçen; Beyit, divan, gazel, hicviye, hüsnü talil, istiare, kaside, kinaye, leffü neşir , mecaz, nazire, rubai, şarkı, tariz, tecahüli arif, telmih, teşbih, tuyuğ ve teşhisü intak örnekleri. Tamamı 131 sahife.

44 Divan edebiyatında Rubailer : Aruz kalıbı ile yazılmış 615 dörtlük olup tamamı 130 sahifedir.

45 Divan edebiyatında Nazire : 75 şairin şiirine yazılmış nazire olup tamamı 153 sahifedir. Aruz ve hece vezni ile yazılmıştır.

46 Lafın özü Deyimler ve Atasözü : Tamamı 286 sahifedir. Hece vezni ile yazılmıştır. Divan edebiyatında Telmih sanatıdır. 520 atasözü ve 890 deyim için dörtlük yazılmıştır.

47 Ülküm : Tamamı 86 şiir olup 105 sahifedir. Hece vezniyle yazılmış idealist şiirlerdir.

48 Halka Edebiyatında Mani : Cinaslı kesik mani, cinaslı mani ve mani olmak üzere 100 adet dörtlük bulunmaktadır. Tamamı 20 sahifedir. Hece vezni ile yazılmıştır.

49 Halk edebiyatında Ze-Mahşer : Yeni halk edebiyatı türü olup Tamamı 91 adet şiir olup 102 sahifedir. Hece vezni ile yazılmıştır.

50 Halk edebiyatında Hoyrat : Tamamı 324 adet dörtlük olup 82 sahifeden ibarettir. Hece vezni ile yazılmıştır.

51 Gül düğünü : Tamamı 113 şiir olup 117 sahifeden ibarettir. Aruz ve Hece vezni ile yazılmıştır. Besteye uygundur.

52 Gönül telinden şarkılar : Tamamı 112 şiir olup 117 sahifeden ibarettir. Aruz ve Hece vezni ile yazılmıştır. Besteye uygundur

53 Hicran dolu şarkı : Tamamı 114 şiir olup 117 sahifeden ibarettir. Hece vezni ile yazılmıştır. Besteye uygun şiirlerdir.

54 Beni hayata bağlayan şarkı : Tamamı 114 şiir olup 117 sahifeden ibarettir. Hece vezni ile yazılmıştır. Besteye uygun şiirlerdir.

55 Şarkıların dilinden : Tamamı 110 şiir olup 117 sahifeden ibarettir. Aruz ve Hece vezni ile yazılmıştır. Besteye uygundur.

56 Gül kıskandırır : Tamamı 113 şiir ve dörtlük, 117 sahifeden ibarettir. Aruz ve Hece vezni ile yazılmıştır. Besteye uygun.

57 Hüzün dolan şarkı : Tamamı 113 şiir, 113 dörtlük ve beyit olup 117 sahifeden ibarettir. Aruz ve Hece vezni ile yazılmıştır. Besteye uygun şiirlerdir.

58 Dudakların değince : Tamamı 113 şiir ve 110 dörtlük olup 117 sahifeden ibarettir. Aruz ve Hece vezni ile yazılmıştır. Besteye uygun.

59 Gönüllerin sultanı : Tamamı 116 şiir olup 145 sahifeden ibarettir. Hece vezni ile yazılmıştır. Dini içerikli şiirlerdir.

60 Aşk nedir nasıldır : Tamamı 117 şiir olup 120 sahifeden ibarettir. Hece vezni ile yazılmıştır. Besteye uygun şiirlerdir.

61 Gönlümün nazı : Tamamı 114 şiir olup 118 sahifeden ibarettir. Hece vezni ile yazılmıştır. Besteye uygun şiirlerdir.

62 Bir türküdür adımız : Tamamı 114 şiir ve 109 beyit olup 119 sahifeden ibarettir. Hece vezni ile yazılmıştır. Besteye uygun.

63 Sevdiğime gül gider : Tamamı 114 şiir olup 118 sahifeden ibarettir. Hece vezni ile yazılmıştır. Besteye uygun şiirlerdir.

64 Buram buram kokar türküler : Tamamı 115 şiir olup 118 sahifeden ibarettir. Hece vezni ile yazılmıştır. Besteye uygun şiirlerdir.

Yazarımızın 64 toplam eseri bulunmaktadır.

TÜRK EDEBİYAT DÜNYASI"na kazandırdığı bu eserler nedeniyle ALİ KAYBAL'ı kutluyor, çalışmalarında başarılarının devamını diliyoruz.

Anahtar Kelimeler:
Ali KaybalYazarBursa Arena
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ali Kaybal 1 yıl önce

Özel bir haberle şahsımı onurlandıran bursaarena.com ailesine en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Birlikte büyüyerek daha güzel günlere yürümek azmi ve gayretiyle yolumuza devam edeceğiz inşallah.

Avatar
ATİLA ALTINOK 1 yıl önce

Seninle iftihar ediyoruz. kardeşim.. Tebrikler az gelir sana !.. Sevgiler ve Selamlarını gönderiyorum..

Misafir Avatar
ali kaybal 1 yıl önce @ATİLA ALTINOK

Teşekkürler Altınok üstad. Bil mukabele

Beğenmedim! (0)
Avatar
Lütfi Ağırman 1 yıl önce

Hemşerimiz Ali Kaybal i bir Kirikkaleli olarak desteklememiz ve eserlerini tanıtmamız gerekir.

Misafir Avatar
ali Kaybal 1 yıl önce @Lütfi Ağırman

Teşekkürler Ağırman müdürüm. Düşünmeniz bir incelik, bir güzellik.

Beğenmedim! (0)
Avatar
Şermin - Frankfurt 1 yıl önce

Şaşırtıcı gerçekten. Tebrik ederim.

Misafir Avatar
ali Kaybal 1 yıl önce @Şermin - Frankfurt

Teşekkürler Şermin (Hanım ) Selam ve sevgilerimle..

Beğenmedim! (0)
Avatar
Samiye Aran 1 yıl önce

Allah gücünüzü artırsın. Dua ediyorum.

Avatar
ali kaybal 1 yıl önce

En kalbi Teşekkürlerimle Samiye Aran