Ocak ayından bu yana süren korona virüsü yok etme mücadelesinde ‘gevşeme’ dünyada ve Türkiye’de tartışılırken, ülkemizde bu virüsün eseri olan Bilim Kurulu’nu mercek altına alma zamanın gelip geçmekte olduğu kanaatine vardım.

Bilim Kurulu Üyeleri; Ankara, Adana, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Sivas, Trabzon, Manisa ve Samsun gibi illerde Üniversitelerde ve Devlet Hastanelerinde, ayrıca Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı ve YÖK’te görev yapan, konularında uzman kişilerden oluşuyor.

İşte Korona Virüs Bilim Kurulu’nun kuruluş öyküsü ve üyelerinin özellikleri.

Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) pandemi (salgın) ilan etmeden önce koronavirüs tehdidine yönelik ilk adımını Bilim Kurulu’nu oluşturarak attı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın 10 Ocak 2020 tarihinde bürokratlarla yaptığı toplantıda Bilim Kurulu oluşturulmasına karar verildi. Bilim Kurulunun kimlerden ve kaç kişiden oluşacağı da bu toplantıda belirlendi. Toplam 26 bilim insanından oluşan kurul hemen toplantıya çağrıldı.

Söz konusu 26 bilim insanı güne görev yaptıkları kurumlara giderek başlıyor. Öğleden önce kendi rutin işlerini yapan üyeler, saat 13.30’da, korona virüsle mücadele konusunda yeni rota çizmek için Sağlık Bakanlığı’nda toplanıyor ve yeni kararlar alıyor.

Bu kararlardan, rakamsal veriler doğrudan kamuoyu ile paylaşılıyor. Öneriler ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi (Yürütme Organı) tarafından incelenip, değerlendirilerek uygun görülenler Cumhurbaşkanlığı kararı haline getiriliyor. Bazı öneriler ise yasa haline getirilmek üzere Yasa Teklifi olarak TBMM Başkanlığı’na sunuluyor.

***

Sağlık Bakanlığı 26 Ocak 2020 ve 10 Mart 2020 tarihlerinde Bilim Kurulu’nun içeriği ve sayısını genişletti.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 6 Nisan 2020 tarihinde “Virüsün psikolojik, sosyolojik, istatistiki ve din sosyolojisi boyutuyla farklı bir ekibin çalışması için Halk Sağlığı Uzmanlarından oluşan 7 kişilik yeni bir kurulun oluşturulduğunu” açıkladı.

***

İşte çeşitli özellikleriyle Bilim Kurulu Üyeleri

Ankara’da Çalışan Bilim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Ateş Kara: Hacettepe Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Prof. Kara, ekranlarda en sık gördüğümüz simalardan birisi. Bilgisi, uzmanlığı ve her soruyu ayrıntısına kadar sabırla açıklamasıyla Türkiye’nin en güvendiği isimlerden biri oldu. DSÖ’de çeşitli dönemlerde danışmanlık yapan prof. Kara, Ebola’ nın Afrika’dan dünyaya yayılışını önlemek için kurulan 25 kişilik çalışma grubunda yer aldı. Türkiye için, ‘Ebola virüs hastalığı bilgilendirme ve vaka yönetim rehberi’ hazırladı. Ebolayla da savaştı.

..

Prof. Dr. Levent Akın: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Özellikle Epidemiyoloji konusunda uzmanlaştı. Sağlık Bakanlığının bulaşıcı hastalıklarla ilgili kurduğu çeşitli danışma kurullarında üyelikleri devam ediyor. Domuz gribi döneminde aktif bir rol aldı. Pek çok insanın aşı karşıtı görüşleri gündeme getirdiği dönemde, aşı yaptırmanın hayat kurtaracağına vurgu yaparak, bu konuda önemli bir savaş verdi

..

.

Prof. Dr. Serhat Ünal: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Hacettepe Tıp Fakültesi Dekanlığı yapan Ünal, Türk Hastane İnfeksiyonları Derneği’nin kurucu başkanıdır. Başlıca ilgi alanları, gram pozitif bakterilerde değişik antibiyotiklere direnç mekanizmaları, moleküler biyoloji tekniklerinin enfeksiyon hastalıkları tanısında kullanımı ve HIV enfeksiyonu. Uzmanlık Alanı ise HIV-AIDS.

..

Doç. Dr. Şebnem Erinç: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görevli. Uzmanlık alanı enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) projesi kapsamında hazırlanan Türkiye için, ‘Ebola virüs hastalığı bilgilendirme ve vaka yönetim rehberinde” katkısı büyük. DSÖ’nde danışman olarak görev yaptı.

.

.

..

Prof. Dr. Alpay Azap: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi. İbni Sina Hastanesi Başhekim Yardımcısı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, Türk Hematoloji Derneği ve Febril Nötropeni Derneği üyesi. 2017 yılnda başlayan KLİMİK Başkanlığı 2021 yılına kadar sürecek. Bağışıklama, sağlık bakımıyla ilişkili enfeksiyonlar, bağışıklığı baskılanmış hastalarda (organ nakil alıcıları, kanser hastaları gibi) gelişen enfeksiyonlar, antibiyotik direnci, grip ve yeni ortaya çıkan enfeksiyonlar özel ilgi alanları arasında yer alıyor. Ayrıca, yeni virüsler de özel ilgi alanında.

..

Prof. Dr. Hasan Tezer: Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Öğretim Üyesi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Uzmanlık alanı: Çocuklarda bağışıklama, hastane enfeksiyonları ve zoonotik (hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar)

..

Prof. Dr. Aydın Yılmaz: Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü doktoru ve Hastane Başhekimi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi.

..

Prof. Dr. Levent Yamanel: Ankara Gülhane Askeri Tıp Fakültesi mezunu. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (GATA) İç Hastalıkları Uzmanı olarak Yoğun Bakım Bölümünde görev yapıyor.

..

Prof. Dr. Hatice Rahmet Güner: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinde, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olarak görev yapıyor.

..

Prof. Dr. Ayşegül Füsun Eyüboğlu: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Toraks Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.

..

Prof. Dr. Firdevs Aktaş: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği üyesi.

..

Prof. Dr. Canan Ağalar: Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalında 2003 yılından bu yana çalışıyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlik Kurulu (EMEK) Başkanlığı görevini yürütüyor.

..

Prof. Dr. Akın Kaya: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Cebeci Hastanesi Başhekim Yardımcısı. Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olan Prof. Kaya, KOAH konusunda ülkenin önde gelen bilim insanları arasında yer alıyor.

..

Prof. Dr. Müşerref Şule Akçay: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı. Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi, Tütün Kontrolü ÇG YK üyeliği, Genel Sekreterliği, TÜSAD Tütün Kontrolü YK üyeliği, Ankara Şubesi Başkanlığı, Kongre Bilimsel Komite Başkanlığı görevlerini üstlendi.

..

Dr. Ayla Aydın: Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanlığından emekli oldu. Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Mikrobiyoloji alanında doktora yaptı. İlaç sektöründe klinik araştırmalar, saha koordinatörü ve medikal danışman görevlerinde bulundu.

..

Prof. Dr. Ali Göktepe: Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi Başkanı. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde, yeni tip koronavirüs salgınına karşı oluşturulan Operasyon Merkezi’nin Başkanı.

..

Prof. Dr. Selçuk Kılıç: Sağlık Bakanlığı Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkan vekili. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.

..

Prof. Dr. Zeliha Tufan Koçak: YÖK Yürütme Kurulu Üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği’nde görev yapıyor.

..

Prof. Diş Hek. Figen Çizmeci Şenel: Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanı. Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi mezunu. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı görevinde bulundu.

..

Doç. Dr. Gülay Korukluoğlu: Ulusal Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Koronavirüs tanısında kullanılmak üzere yerli kitler geliştirdi. Bu cihazla birlikte 4 -120 saat arasında değişen teşhis süresini 90 dakikaya kadar düştü.

***

Adana’da Çalışan Bilim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Yeşim Taşova: Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD Öğretim Üyesi ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu

***

İstanbul’da Çalışan Bilim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: İstanbul Tıp Fakültesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi mezunu. Enfeksiyonlarla mücadele çalışması yürütüyor.

..

Prof. Dr. Recep Öztürk: İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi. Sağlık Bakanlığı’nın Hastane Enfeksiyonları Bilimsel Danışma Kurulu, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Bilimsel Danışma Kurulu ve Pandemi İzleme Bilim Kurulu üyesi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu.

..

Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunu. Aynı Üniversitede Veteriner Mikrobiyolji dalında doktorasını yaptı, devamında doçent ve profesör ünvanını aldı. Viral aşılar konusunda uzmanlaştı.

***

Kayseri’de Çalışan Bilim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. İlhami Çelik: Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği doktoru ve Hastane Başhekimi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü mezunu.

..

Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı yaptı. Aynı Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görevini sürdürüyor.

..

Prof. Dr. İlyas Dökmetaş: Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. . 2005-2008 yılları arasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları ABD başkanlığı görevini yaptı. 2008 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde rektörlük seçimine katıldı ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından 2008-2012 dönemi için rektör olarak atandı.

..

Prof. Dr. Tevfik Özlü: Göğüs Hastalıkları Uzmanı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı Yoğun Bakım Bilim Dalını kurdu ve anılan Anabilim ve Bilim Dalının Başkanlığını yürütüyor. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu… Farabi Hastanesinin Başhekimliği yaptı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Hasta Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (HAHUM) kurucusu ve halen Müdürlüğünü yürütüyor. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TUSEB), Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü (TÜHKE) Bilim Kurulu Üyesi. Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneğinin (ASYOD) kurucu ve ilk dönem genel başkanlığını yaptı. Halen bu derneğin yönetim kurulu üyesidir. Sağlıklı Yaşam Derneğinin (HAKSAY) Kurucu Üyesi olup, halen başkanlığını yürütüyor. Halk sağlığı uzmanlarından oluşturulan yeni bilim kurulunun üyesi.

..

Prof. Dr. Pınar Okyay: Manisa Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Yönetim Kurulu Başkanı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.

..

Prof. Dr. Deniz Çalışkan: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.

..

Prof. Dr. Seçil Özkan: Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Politikaları Kurulu üyesi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Prof. Dr. Seçil Özkan, meslek hayatı boyunca, Gazi Üniversitesi Rektör danışmanlığı yaptı. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığına 25 Aralık 2013 tarihinde atandı ve 13 Şubat 2015 tarihine kadar görev yaptı. Halen Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

..

Prof. Dr. Selma Metintaş: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.

..

Prof. Dr. Ali Özer: Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.

..

Prof. Dr. Mustafa Öztürk: Ankara Sağlık Bilimler Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlıklığı yaptı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dâhili Tıp Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalında çalıştı.

..

Prof. Dr. Ahmet Tevfik Sünter: Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi.Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. İlgi alanları epidemiyoloji ve anne-çocuk sağlığı.

***

İznini alarak özetleyip yayınladığım bu araştırmanın sahibi, Gazetecilik Okulundan sınıf arkadaşım ve 40 yılı aşkın kadim dostum Bekir Metin  "46 yıldır Sağlık sektörünün içinde bulunan biri olarak, Koronavirüs konusunu yakından takip ediyorum” diyor.

1992 -2000 Yılları arasında Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler Daire Başkanlığı, 2000-2004 yılları arasında da Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilciliği yapan, https://www.healthworldnews.net/ internet sitesinin sahibi Bekir Metin, yaptığı araştırmanın amacını ise şöyle açıklıyor:

Tarihe not düşmek ve Bilim Kurulu’nda görev yapanları araştırıp onların; eğitim aldıkları Üniversiteleri, görev yaptıkları kuruluşları, ilgi alanlarını, hangi konuda uzmanlıkları olduğunu ve fotoğraflarını birlikte yayınlayarak ben de Ülkeme böyle bir katkı vermek istedim’.

---

İYİ HAFTALAR

[email protected]

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Şermin / Frankfurt 11 ay önce

Çok bilgilenmiş oldum. Bu değerli kaynak bilgiler için çok teşekkür. Selamlar.

Avatar
Samiye Aran 11 ay önce

elinize sağlık, öğrendik, iyi oldu.

Avatar
Fatih Güllâpoğlu 11 ay önce

İlk kez bilim kurulu üyelerinin kim olduklarını anlatan bu zengin bilgi yazısı için teşekkürler Remzi Dilan.

Avatar
Dr Ayşe 11 ay önce

sağolun iyi ki varsın bursa arena. bu yayın için de sağolun.

Avatar
Ali Çekirdek 11 ay önce

gerçekten kıymetli insanlar varmış, ben böyle düşünmemiştim. Sayın Dilan, kaleminize sağlık.