Eski AKP milletvekili Resul Tosun, “Almanya’da enflasyon yüzde 2’den 5’e çıkmış yani yüzde 150’lik enflasyon var. Amerika’da bu daha fazla. Kaldı ki Amerika ve Almanya’nın karşılaştığı sadece pandemi sorunu var. Oysa bizim ekonomimizi kökten sarsacak badireler atlattık” diyor.

Bazı bakanlar ve AKP’li yöneticilerin de zaman zaman dile getirdikleri bu tip değerlendirmelere gülen bir ekonomist ise, Mark Twain’ın ünlü sözünü anımsatarak cevabı yapıştırıyor: "Rakamlar yalan söylemez; insanlar rakamlarla yalan söyler."

TÜİK, bekâr bir işçinin asgari geçim tutarını (üzerimizde kalıyor gerekçesiyle) bu yıl hesaplamak istemediğini Asgari Ücret Komisyonu’na bildirdi. Kapılarını Kılıçdaroğlu’na kapatan TÜİK’in bu garip tavrı komisyondaki işveren temsilcisini sevindirdi.

Aynı kurum, yıllık enflasyonun yüzde 21 dolayında olduğunu açıklayınca, zamlardan yılan vatandaş ‘Bu kadarına da pes doğrusu’dedi. Piyasada yaşanan hayat pahalılığına dikkat çeken ekonomi uzmanları ise gerçek enflasyonun yüzde 50’nin üzerinde olduğunu vurguludı.

Demek ki neymiş: ‘"Rakamlar yalan söylemez; insanlar rakamlarla yalan söyler."

BAKARA MAKARA KRİZE BAHANE ARA

Eski bir bakan ‘Bakara makara’ demiş bu çok tartışılmıştı.

Şimdi de AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakara Suresi’ne atıf yaparak yeni bir tartışma başlattı.

Faizi talimatla indirtmesi üzerine yapılan eleştirileri kesmek için ‘Nas’ (tabudur tartışılmaz) diyen Erdoğan, Bakara Suresi’nden ise şu alıntıyı yaparak, sabır tavsiye ediyor:

"Rabbimiz Kuran'ı Kerim'de 'Muhakkak ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle deneriz. Sabredenleri müjdele.' Bu şekilde buyurmaktadır diyor.”

Erdoğan’ın alıntı yaptığı cümleler Bakara Suresi’nin 155’ince ayetinde yer alıyor.

Peki hangi sebeple yer verilmiş bu ifadelere? Onu da Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, Bakara Suresi’nin 155. Ayetinin Tefsirinden öğreniyouz. Şu ifadelere yer veriliyor tevsirde:

Müslümanlar Mekke’den Medine’ye göç ederek müşriklerin saldırılarından kısmen kurtulmuşlardı. Bununla birlikte hicretin ilk yıllarında hâlâ kaygı ve korkuları vardı; yeni vatanları olan Medine de putperestlerin tehdidi altındaydı. Nitekim kısa zaman sonra çatışmalar başladı. Bu arada müslümanlar ağır maddî sıkıntı çekiyorlardı; hicret edenler mallarını geride bırakmışlardı; çatışmalarda da mal ve can kaybına uğruyorlardı. İmkânlarını kardeşçe paylaşmalarına rağmen –Peygamber ailesi de dahil olmak üzere– çok zaman günlerce karınlarını doyuramıyorlardı. Âyette özellikle Medine döneminin ilk yıllarındaki bu sıkıntılara işaret edilmekle beraber, genel anlamda Allah’ın insanları bu tür sıkıntılarla imtihan etmesi her zaman mümkün olduğundan, âyetin anlamı ve amacı da mutlak ve geneldir. Buna göre Allah müslümanları o zaman denemiştir, dilediği her zaman da dener. Allah’a dayanıp sıkıntıları altında ezilmeyenler hem dinî hem de dünyevî bakımdan hep kazanmışlardır; bu Allah’ın yasasıdır.

Bu tefsiri bilen ya da sonradan öğrenen, ekonomik krizin mağduru vatandaş ise,

Bir yerlere göç etmiyoruz ki, vatan savunması için seferberlik de ilan edilmiş değil. Ülkeyi iyi yönetemeyen bir iktidarın bizden sabır istemeye hakkı var mı?” diye soruyor.

TBMM’DE BÜTÇE KAVGALARI

Ülkemizde yaşanan olumsuzlukların ceremesini TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde bazı bakanlar çekiyor. Bunların başında sırasıyla İçişleri, Adalet, Tarım, Çalışma, Enerji ve Maliye Bakanları geliyor.

Ama ille de İçişleri Bakanı… Çünkü o Bakan, eleştirilere sert karşılık veriyor, hakaret etmekten çekinmiyor.

Aşağıda özeti yer alan TBMM Tutanakları, İçişleri Bakanlığı Bütçesi görüşülürken yaşanan tartışma ve kavgalara ayna tutuyor:

CHP GRUBU ADINA BÜLENT TEZCAN (Aydın) - ………………. Sayın Başkan, mafyadan her ay 10 bin dolar harçlık alan milletvekili kim, bunu söyleyeceksiniz. (CHP sıralarından alkışlar) …Eğer açıklamazsanız bu işin ya müfterisi ya da müştereği olursunuz. Onun için açıklamak zorundasınız, açıklayacaksınız…Sayın Bakan, Sezgin Baran Korkmaz'ın kaçırılmasını "Devlet kararıdır" diye açıkladınız, ifade ettiniz.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) - Yalan söylüyorsun, yalan söylüyorsun!

BÜLENT TEZCAN (Devamla) - Bu millet sizin yalanlarınıza alıştı Sayın Bakan.

SÜLEYMAN SOYLU - Devlete iftira atıyorsunuz! Sen ilk önce Aydın'daki mafyaların hesabını ver.

BAŞKAN - Sayın Bakan, size de söz vereceğim.

BÜLENT TEZCAN (Devamla) - Sayın Bakan, mafya liderine alacakaranlıkta haber gönderip "Operasyon olacak, benden haber bekle." dedin mi? Sayın Bakan "devlet kararı" dediğin işte Sezgin Baran Korkmaz'ı devlet kapısına derdest edip alacağının üstüne çöktün mü? (CHP sıralarından alkışlar) Mafya liderine dönüş bileti, Sezgin Baran Korkmaz'a kaçış bileti oldun mu Sayın Bakan? (CHP sıralarından alkışlar)

SÜLEYMAN SOYLU - Sezgin Baran Korkmaz'ı CHP'ye sor, CHP'ye. Birlikte yattılar kalktılar, kendi grubunuza sorun.

BÜLENT TEZCAN (Devamla) - Sayın Bakan, uyuşturucu baronları gözünü Türkiye'ye dikmiş. Çouklarımız zehir tacirlerinin kurbanı olmuş, İçişleri Bakanı oturmuş, cihatçı teröristlere vatandaşlık vermekle, şehit cenazelerine nifak sokmakla meşgul… (CHP sıralarından alkışlar) Biz bu bütçeyi sana emanet etmeyeceğiz, edemeyiz. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – CHP Grubu adına ikinci konuşmacı Bursa Milletvekili Erkan Aydın. Buyurun.

CHP GRUBU ADINA ERKAN AYDIN (Bursa) - Biraz önce Sayın Tezcan söyledi, Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili, siz şurada uçağa binerken fotoğrafınız çıktı, açıklamada "Başka uçak yoktu, ne yapayım?" dediniz.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU - Sahtekârca yalan söylüyorsun, sahtekârca!

ERKAN AYDIN (Devamla) - Ya, Cumhurbaşkanına bir söyleseydiniz.

SÜLEYMAN SOYLU - Sahtekârca yalan söylüyorsun, sahtekârca. (CHP sıralarından "Sensin sahtekâr!" sesleri)

ERKAN AYDIN (Devamla) - İade ediyorum.

BAŞKAN - Sayın Bakan, lütfen...

ERKAN AYDIN (Devamla) - Aynı kelimeyi iade ediyorum.

SÜLEYMAN SOYLU - Sahtekârca yalan söylüyorsun.

ERKAN AYDIN (Devamla) - Aynı kelimeyi iade ediyorum, misliyle iade ediyorum, o söz sahibine aittir. Şimdi...

VELİ AĞBABA (Malatya) - İçişleri Bakanına yakışıyor mu?

SÜLEYMAN SOYLU - Sahtekârsın. Hadi, yalancı.

BAŞKAN - Sayın Bakan, rica ediyorum.

ERKAN AYDIN (Devamla) - Bakan işte, gördü bütün Türkiye nasıl bir Bakan olduğunu.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Utan, nasıl Bakansın sen!

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Dinleyeceksin! (CHP sıralarından gürültüler)

VELİ AĞBABA (Malatya) - Şu "sahtekâr" lafı sana yakışıyor mu?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Utan!

SÜLEYMAN SOYLU - Otur aşağıya!

ERKAN AYDIN (Devamla) - Sen otur! Sayın Başkan, Bakana müdahale eder misin, bakın iki dakika gitti. (CHP sıralarından gürültüler)

SÜLEYMAN SOYLU - Sahtekârca yalan söylüyorsunuz.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Dinle, terbiyesiz!

BAŞKAN - Sayın Bakan, sayın milletvekilleri, lütfen...

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Olacak şey mi ya!

SÜLEYMAN SOYLU - Otur aşağıya! Seni terörist hamisi seni!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, yerlerinize lütfen.

ERKAN AYDIN (Devamla) - Bakın, hakaretleri görüyorsunuz, lütfen müdahale eder misiniz?

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, yerlerinize lütfen.

SÜLEYMAN SOYLU - Akşamı bekle, akşamı!

BAŞKAN - Sayın Bakan, rica ediyorum.

ERKAN AYDIN (Devamla) - Görüyorsunuz. Müdahale eder misiniz şuna, Bakana yakışıyor mu?

SÜLEYMAN SOYLU - Sahtekârca yalan söylüyorsun.

ERKAN AYDIN (Devamla) - Sahtekâr sensin!

BAŞKAN - Sayın Bakan, lütfen... (CHP ve AK PARTİ sıralarından gürültüler)

VELİ AĞBABA (Malatya) - Sayın Başkan, "Sahtekâr." diyor sahtekâr.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Ya, olur mu Başkanım ya!

BAŞKAN - Arkadaşlar, lütfen yerlerinize.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Başkanım, böyle şey olur mu ya!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, hepiniz yerlerinize.

BURHANETTİN BULUT (Adana) - Niye müdahale etmiyorsun? Meclis Başkanlığı yapmıyor musun sen! Nasıl Meclis Başkanlığı yapıyorsun?

SÜLEYMAN SOYLU - Sahtekârca...

AYDIN ÖZER (Antalya) - Şerefsiz...

SÜLEYMAN SOYLU - Şerefsiz sensin! (CHP sıralarından komisyon sıralarına doğru yürümeler)

ERKAN AYDIN (Devamla) - Bakın, Genel Kurulu sabote ediyor.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, yerlerinize lütfen.

SÜLEYMAN SOYLU - Şerefsiz sensin!

BAŞKAN - Sayın Bakan...

SÜLEYMAN SOYLU - Otur aşağıya!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, birleşime on dakika ara veriyorum.

---

İYİ HAFTALAR

remzidilan_48@hotmail.com

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.