AKP’nin, kamu görevine alınacak kişilerle ilgili verdiği ‘Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi’, iktidar milletvekillerinin büyük çoğunluğunun Meclis Salonunda bulunmaması nedeniyle muhalefetin oylarıyla reddedildi.

Cumhuriyet ittifakını oluşturan partiler böylece, futbol deyimiyle temiz bir ‘gol’ yemişti.

Paniğe kapılan AKP’li TBMM Başkalık Divanı üyeleri ve grup yöneticileri toplantılar, ayak üstü görüşmeler yaparak muhalefeti, ‘oylamanın yeniden yapılması’ için ikna etmeye çalıştı ama olmadı.

AKP'ye göre, Birleşimi yöneten CHP’li Meclis Başkanvekili Haydar AKAR, oylamada çıkan sayımın sonucuna ilişkin Divan Katiplerinin itirazını dikkate almamış, oylamayı tekrar edip elektronik oylama yaptırmamıştı.

Muhalefete göre ise, ‘birleşim sona ermeden oylamanın tekrarı talep edilebilir’, ancak ‘birleşim sona erdikten sonra hata (!) fark edilip oylamanın tekrarı’ istenemezdi.

Saray’ın gazabından çekinen AKP Grup Yöneticilerinin teşvikiyle TBMM Başkanlık Divanı toplandı, AKP’li Meclis Başkanı ve Divan Üyeleri ile MHP’li üyelerin görüşü doğrultusunda ‘Yasa Teklifinin Maddelerine geçilmesine ilişkin oylamanın tekrarlanması’ kararı aldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop imzasıyla gönderilen tezkere Meclis Genel Kurulu’nda tartışmalar arasında oylanarak benimsendi. Ardından da yasanın maddelerinin görüşülmesine geçilmesi tekrar oya sunularak kabul edildi. Böylece, AKP tarafından top kalenin içinden çıkartılmış, gol geçersiz sayılmış, Anayasa Mahkemesi tarafından 2 kez iptal edilen ‘Fişleme Yasası’nın 9 ay sonra yeniden görüşülmesine devam edilmesi sağlanmıştı.

Tutanak özetine aşağıda yer verdiğim görüşmelerde aslında, muhalefet sözcüleri, ‘kulislerde ve odalarında olan AKP milletvekillerinin çağrı üzerine gelip çoğunluk sağlamalarını önlemek için 31 Mart’taki oylamayı aceleye getirdiklerini satır aralarında itiraf etti.

AKP sözcüleri de, rehavete kapılan kendi milletvekillerinin salonda oturmamasını fırsat bilen muhalefetin ‘tertip düzenlediğini’ söyleyerek görevlerini yapmadıklarını gizlemeye çalıştı.

Zira, AKP’nin oylamayı uzatmak ve milletvekillerinin birkaç dakikada salona gelmelerini sağlamak için yoklama isteme imkanı vardı ama grup yöneticileri bunu kullanmayı bilemediler. Bu durumu da, İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, ‘Ben İç Tüzük'ün size tanıdığı hukuka karşı değilim, ben çaldığınız minareye, aradığınız kılıfa karşıyım’ diye özetledi.

AKP ve MHP’nin oylarıylaGüvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi'nin maddelerinin görüşülmesine geçilmesinin kabul edilmesi oturumu yöneten Başkanvekili CHP’li Haydar AKAR’ı üzmüştü. Çünkü, 31 Mart’ta verdiği karar 1 Nisan’da metazori olarak yok sayılmıştı. O nedenle maddeler üzerindeki görüşmeleri yönetmek istemedi, muhalefet milletvekillerinin alkışları arasında birleşime son verdi.

*****

‘GOL’ÜN SİLİNMESİ TBMM TUTANAKLARINDA

İşte TBMM Tutanakları’na geçen, Fişleme Yasa Teklifi’nin reddedildiğine ilişkin 31 Mart 2021 tarihli oylamayı (1 Nisan şakası gibi) ortadan kaldıran Meclis Genel Kurulu görüşmeleri:

(özetlenmiş tutanak metni)

1 Nisan 2021 Perşembe

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.04

BAŞKAN: Başkan Vekili Haydar AKAR

KÂTİP ÜYELER: Şeyhmus DİNÇEL(Mardin), Rümeysa KADAK(İstanbul)

-----0-----

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup oylarınıza sunacağım.

ÖZGÜR ÖZEL (CHP Manisa) - Sayın Başkan. Eğer bu kararınızı sürdürecekseniz tutumunuz hakkında usul tartışması açmak isterim efendim.

BAŞKAN - Peki, başka görüşü olan?

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (HDP Siirt) - Biz de usul tartışması açılmasını istiyoruz.

CAHİT ÖZKAN (AKP Denizli) - ….. Başkanlık tezkeresinin okunarak gündeme yine 220 sayılı Kanun Teklifi'nden devam edilmesi yönünde kanaatimizi ifade ediyoruz.

BAŞKAN - Evet, usul tartışması açıyorum. 2 lehte, 2 aleyhte...

BAŞKAN - Evet, tutumum hakkında lehte olmak üzere ilk olarak Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Muhammed Levent Bülbül'e söz veriyorum.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (MHP Sakarya) - …….Dün Genel Kurulda Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi'nin maddelerine geçilmesinin oylanması sırasında işaretle oylamada Divan kâtipleriyle Başkanlık eden Meclis Başkan Vekili arasında anlaşmazlık oluşmuştur… Yapılan itirazlar somut olarak karşımızda dururken Meclis Başkan Vekili itirazlarımızı yok sayarak şahsi ve gayrihukuki bir işleme imza attığı kanaatindeyiz.

(MHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Aleyhte söz talep eden Sayın Meral Danış Beştaş.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (HDP SİİRT) -… yanlışlık yoktu katiyen…Bu ne demek? Benim dediğim olmazsa ben oylamayı kabul etmiyorum demek, benim istediğim sonuç çıkmazsa ben seçimi de kabul etmiyorum demek. Bugün parmaklarla bu Meclise darbe yapılıyor.

BÜLENT TURAN (AKP Çanakkale) - Neyle yöneteceğiz parmak sayısı olmazsa?

BAŞKAN - Lehte ikinci söz Sayın Mustafa Elitaş'a aittir.

MUSTAFA ELİTAŞ (AKP Kayseri) - Sayın Beştaş'ın "parmak darbesi" diye ifade ettiği, millî iradenin temsilcilerini darbeci olarak koymasını ifade etmesini kendi adına da reddediyorum. (AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar)

TULAY HATIMOĞULLARI ORUÇ (HDP Adana) - Vekillik yapsınlar diye oylarını verdiler, gitsinler çay içsinler diye değil.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Siz bir milletvekili olduğunuz için sizin hukukunuzu savunmakta bana düşüyor çünkü siz de millî iradeyi temsil ediyorsunuz….. Cumhuriyet Halk Partili bir arkadaşımızın sosyal medyada paylaştığı Türkiye Büyük Millet Meclisi görüntülerini inceleyince kâtip üye arkadaşımız diyor ki: "Makineye başvuralım."

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU (CHP Bursa) - "Makineye baktıralım." demek "İtiraz ediyorum." demek değil ki.

ORHAN SÜMER (CHP Adana) - Zaman kazanmak demek, zaman.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Eğer tezkerede Türkiye Büyük Millet Meclisi dünkü iradenin sakat olduğu konusunda karar verirse biz işlemlere olduğu yerden devam edeceğiz.

(AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar)

ÖZGÜR ÖZEL - ….dün ilk kez benim bulunduğum bir oturumda AK PARTİ Grubu burada bulunmadığı için bir kanunun maddelerine geçilmesi muhalefet oylarının çokluğuyla reddedildi… Yüksek Seçim Kurulunun soyunduğu role dün partili Meclis Başkanı soyundu. Üzerindeki tarafsız hakem formasını çıkarıp AK PARTİ forması giydi… AK PARTİ'nin değerli seçmenlerine Meclis Başkanını şikâyet ediyorum (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler) ...Değerli Kâtip Üye dönüp "Makineye gidelim." Makineye gidelim ne demek? "Arkadaşlar yok, zaman kazandıralım, koşup içeri gelsinler." demek. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler) Şunu unutmayın: Zulüm arttıkça son yaklaşır.

CAHİT ÖZKAN (AKP Denizli) - …Meclis TV'nin ortaya koyduğu o görüntüler büyük bir tertip içerisinde önceden tasarlanarak kötü niyetle maalesef millî irade yok sayılmıştır. (Gürültüler)……. Bunları yakaladığımız için elbette üzüldünüz.

DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU (İyi Parti İzmir) - Siz dün öyle bir gol yediniz ki yani Rüştü'yü futbola başlatsanız kalenizden çıkaramazsınız. (İYİ Parti sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)…alıştığınız bir üslupla size söyleyeceğim: Oh! Oh! Oh! (İYİ Parti, CHP ve HDP sıralarından alkışlar; AK PARTİ sıralarından gürültüler)…Bakın, bu İç Tüzük size bunu düzeltecek bir hukuku da beraberinde getiriyor… Ben İç Tüzük'ün size tanıdığı hukuka karşı değilim, ben çaldığınız minareye, aradığınız kılıfa karşıyım.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri… Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından gündeme alınan bu tezkereyi okutuyorum:

……………

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler…

(AK PARTİ sıralarından "Saysın!" şeklinde slogan atmalar)

(CHP ve HDP sıralarından "Darbe!" şeklinde slogan atmalar)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının Tezkeresi kabul edilmiştir.

Alınan karar gereğince, denetim konularını görüşmüyor ve gündemin "Kanun Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz.

BAŞKAN - "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" kısmında, kabul edilen Başkanlık Tezkeresi uyarınca, öncelikle 220 sıra sayılı (Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi'nin maddelerine geçilmesi oylamasını tekrarlayacağım.

Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Bu karara göre, 1'inci sıraya alınan 220 sıra sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi''nin görüşmelerine devam ediyoruz.

BAŞKAN - Komisyon? Yok… Ertelenmiştir.

(CHP ve HDP sıralarından "Darbe!" şeklinde sürekli slogan atmalar, ayakta alkışlar)

BAŞKAN - … 6 Nisan 2021 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 17.00

---

İYİ HAFTALAR

[email protected] com

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.