Biden’in seçimleri kazanmasının ardından, 2021 Ocak ayında Trump’tan görevi devir alacağı bekleniyor. Biden’in seçim sonrasında, halka verdiği üç vaadini yerine getirip getirmeyeceği soru işareti doğurmaktadır. Biden’in bu vaatleri:

1. Liyakat

2. Empati

3. Tecrübe

Joe Biden belirtiği vaatlerde halkı arasında liyakatli davranacağını, gerekli durumlarda empati kuracağını ve herkesin tecrübesinden faydalanacağını belirtmiştir.

Biden, daha önceleri genç yaşlarından beri birçok kez adaylığını koymuş fakat başkanlığa 2020 yılında 78 yaşında seçilebilmiştir.

Daha önceleri Barack Obama’nın yanında başkan yardımcısı olarak görev yaparak 44 yıllık bir devlet görevi geçmişe sahiptir. Bir anlamda devlet tecrübesi olan ve diplomasiyi iyi bilen biri olduğunu açıkça söyleyebiliriz. Başkanlığı devir aldıktan sonraki dönemlerde, NATO Politikaları ekseninde Türkiye ve Kafkaslar stratejisini olumlu ve olumsuz yönleriyle ayrıca inceleyeceğiz. İlk olarak Türkiye ve Kafkaslar stratejisine olumsuz yönden etkilerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

1- Biden sözde Ermeni soykırımı yasasını onaylayacağını daha önce de belirtmiştir. Bu sözünü gerçekleştirirse ve sözde Ermeni soykırımını onaylatırsa Türkiye Ermenistan’a yüksek miktarda tazminat ödemeye maruz kalacaktır. İlaveten de Biden Azerbaycan-Ermenistan savaşında Ermenistan’dan yana tavır sergilemiş ve Türkiye’nin bu savaşta taraf dışı kalması gerektiğini belirtmiştir.

2- Biden, Kafkaslar konusunda da Ermenistan’ın yanında yer alan tweet paylaşımlarıyla bilinmektedir. Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da savaşı durdurmasıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Daha önceleri Türkiye’yi Azerbaycan’ın yanında yer almasından dolayı suçlamıştı. Kafkaslarda etkin olmak için Ermenistan’la gerek diplomasi gerekse de askeri lojistik alanında ilişkileri geliştireceği ön görülmektedir.

3- Trump döneminde Türkiye’nin S-400 Rus savunma sistemlerini alması sonucu ABD senatosunda onaylanan F-35’lerin Türkiye’ye satılmasının iptali raporunun imzalanması, Trump tarafından seçimler nedeniyle geri plana atılarak ertelendi. Fakat Biden’in bu konuda net tavrı olduğunu Türkiye’nin S-400 savunma sistemleri almasının NATO ve ABD politikalarına zarar verdiğini ifade ettiği bilinmektedir. F-35’lerin Türkiye’ye satışının iptalini imzalanması da kesin gibi görülmektedir.

4- Biden, 1973’te Delaware eyaletinden senato üyesi seçilmiştir. Bu eyaletin, Yunan asıllı halkın çoğunluk sağladığı bir eyalet olduğunu açıkça söyleyebiliriz. 1974 yılında Türkiye’nin düzenlediği Kıbrıs Barış Harekâtı’na karşı çıkan ilk isimlerden biri olduğu da bilinmektedir. 1975’te Türkiye’ye uygulanan ambargo raporunun hazırlanmasında ve temsilciler meclisinde onayında etkili olduğunu belirtmekte fayda vardır. Bir diğer önemli husus ise Biden’in 36 yıldır faaliyet gösterdiği Delaware eyaletinde yaşayan Yunanlarla ilişkisinin iyi olması ve bu eyaletten yüksek sayıda oy alması, gelecekte Yunanistan ile Türkiye konusunda Yunanistan’ın yanında yer alacağını gösterir niteliktedir. Son aylarda Yunanistan ile ABD arasında Akdeniz’de gelişen sıcak gelişmeler sonucu ABD eski başkanı Trump, Yunanistan’a askeri lojistik teçhizat ve yardım etmiş ve askeri yapılandırmayı geliştirme anlaşması yapılmıştır. Biden’in daha kararlı ve yıllardır devlet geleneği ile yol çizmiş birisi olduğunu varsayarsak, senatonun kararına hayır demeyerek Yunanistan’ın yanında yer alacağı görünmektedir. Biden Türk-Yunan sorunlarında yıllardır Yunan görüşüne sahip çıkmış, bir nevi Yunanistan destekçisi olmuştur. Doğu Akdeniz konusunda da Türkiye’nin karşısında olacağı ön görülmektedir.

5- “ABD’de seçimler” başlıklı yazımda, Biden’in gelişiyle medeniyetler çatışması 2’nin başlayacağı hakkında kısaca bahsetmiştim. Medeniyetler çatışması 2’nin içeriğini biraz açarsak;

Türkiye Cumhuriyeti’ni yıpratma kapsamında sözde Kuzey Irak’ta kurulan Kürdistan devletine destek verileceği ve Türkiye ve etraftaki devletlerde yaşayan Kürtlere hayali bir büyük Kürdistan devleti sözü verilerek ve etnik çatışma ortamı yaratarak medeniyetler çatışması 2’nin başlayacağı görülmektedir. Medeniyetler çatışması 2’nin başlatılması ortamında daha önceleri de olduğu gibi, NATO’nun gizli orduları, Pentagonun gizli servisleri ve Avrupa devletlerinin sözde paravan vakıfları, kuruluşları ve örgütleri vasıtasıyla para aktarımı yapılarak “Proxy war” vekalet savaşı başlatılacaktır. “Proxy war” vekalet savaşlarının birçok örneğini daha önceleri ABD’nin ve Avrupa devletlerinin PKK, PYD, YPG, bazen de DAEŞ gibi terör örgütler yarattığını ve gerek maddi gerekse de lojistik malzeme sağladığı bilinmektedir.

Hillary Clinton BBC televizyonuna verdiği bir röportajda El-Kaide terör örgütünü ABD’nin yarattığını açıkça kabul etmiştir. Kısaca belirtmek gerekirse ABD’nin yıllardır uyguladığı “parçala, böl ve yönet” tekniğiyle Orta Doğu’da, Kafkaslarda ve Anadolu’da Kürtlere destek vereceği, bu halkları etnik kavram çerçevesinde medeniyetler çatışmasına gizlice hazırlayacağı açıkça anlaşılmaktadır. Nitekim Biden’in ABD’nin sözde Kürdistan’a desteğini onayladığını ve verdiği demeçlerde Türkiye’deki iktidarı düşürmenin en iyi yolunun darbe olmadığını ve Erdoğan iktidarını zayıflatmanın tek yolunun, sözde muhalefet olan Kürt parti gruplarını maddi olarak desteklemek olduğunu açıkça belirtmiştir.

6- Türkiye’ye karşı ekonomik ve askeri yaptırımların artacağı ve bu yaptırımların 3-6 aylık zaman dilimini kapsayacağını da belirtmemiz gerekiyor.

7- Biden politikalarının Barack Obama politikasıyla aynı çizgide gideceği ve Trump’ın 2019 yılının şubat ayında yaptığı açıklamada ABD askerini Orta Doğu’dan yani Suriye ve Irak’tan geri çekmesinin iptali için tekrar senatoya teklif getirileceği ve reddi için tasarı hazırlanacağı ön görülmektedir. Biden açıklamasında, Trump’ın bu kararının “Suriyeli Kürtlere ihanet” olduğunu belirtmiştir. Bir nevi Biden bu açıklamasıyla Suriyeli demokratik güçlere destek vermiştir ve bu desteğini sürdüreceği düşünülmektedir.
 

Biden’in NATO politikaları ekseninde Türkiye ve Kafkaslar stratejisini olumlu yönden etkileri:

1- 1952 yılından beri Türkiye Cumhuriyeti NATO Atlantik örgütünün bir üyesidir. ABD Kafkaslardaki tek bağının Türkiye olduğunu ve Türkiye üzerinden de Azerbaycan’ı kontrol etmeye çalışacağı için, önemli müttefikini kaybetmeye göze almayacaktır.

2- Trump döneminde AB ve NATO’nun zedelenen ve neredeyse yok olacak kadar azalan ilişkiler, Biden tarafından yeniden onarılmaya çalışılacaktır. Bilindiği üzere NATO kapsamında en çok bütçe ödemesi Trump döneminde azaltıldı ve aynı dönemlerde ABD’nin AB devletlerine mali yardımı kısıtlanarak Trump tarafından sekteye uğratıldı. Biden’in ifadesiyle dünya üzerinde kaybedilen ABD gücünü ve adını tekrar kazanmaya çalışılacaktır.

3- Biden döneminde İsrail ile ABD ilişkilerinin çok ileri derecede olmayacağı, NATO politikaları ekseninde Orta Doğu’da faaliyetlerini sürdüreceği de ön görülmektedir.

4- Bilindiği üzere ABD dünyada Çin Demokratik Cumhuriyetinin ardından sera gazı üreten ikinci ülkedir. Barack Obama döneminde yapılan Paris İklim Anlaşması’nda ABD’nin taraf ülke olduğunu belirtmemiz gerekmektedir. Sera gazı çevre kirliliğine ve iklim değişikliğine sebep oluyor. Paris iklim anlaşması, üye devletlerin fosil yakıt kullanımını azaltarak yenilenebilir enerjiye yönelmesini hedef alan bir anlaşmadır. Ancak Trump döneminde iptal edilen sera gazı anlaşmasının Biden tarafından tekrar onaylanacağı da beklenmektedir.

*****

IN ENGLISH

***** 

Biden's Turkey and Caucasus Strategy On The Axis of NATO Policies

Author:

Azerbaijan Republic Ministry of Diaspora 'Karabakh is Azerbaijan' ' of the National Platform the Coordinator in Turkey: International Relations and Intelligence Specialist Elvin ABDURAHMANLI

After Biden wins the election, he is expected to take over from Trump in January 2021. Whether Biden will fulfill his three promises to the public after the election raises a question mark. Biden's promises:

1. Merit

2. Empathy

3. Experience

Joe Biden has stated that he will act with merit among his people in his promises, empathize when necessary, and benefit from the experience of everyone. Biden has run for president many times since he was a teenager, but he could be elected president in 2020 at the age of 78. He has a 44-year history of government office, having previously served as vice president under Barack Obama. In a sense, we can clearly say that he is someone who has state experience and knows diplomacy well. In the periods after taking over the presidency, we will also examine the turkey and Caucasus strategy in its positive and negative aspects on the axis of NATO policy. First, we can list the negative effects of Turkey and the Caucasus strategy as follows.

1. Biden has already stated that he will approve the so-called Armenian genocide law. If he fulfills this promise and approves the so-called Armenian genocide, Turkey will be subject to a large amount of compensation to Armenia. In addition, Biden sided with Armenia in the Azerbaijani-Armenian war and stated that Turkey should remain neutral in this war.

2. Biden is also known for tweeting about the Caucasus. He made statements about Azerbaijan stopping the war in Nagorno-Karabakh. He had previously accused Turkey of being on Azerbaijan's side. In order to be effective in the Caucasus, it is assumed that Armenia will develop relations both in the field of diplomacy and military logistics.

3. The signing of a report on the cancellation of the sale of F-400s to Turkey, approved in the US Senate as a result of Turkey's acquisition of S-35 Russian defense systems during the Trump era, was delayed by Trump due to the election. But it is known that Biden has a clear position on this issue, stating that Turkey's purchase of S-400 defense systems damages NATO and US policies. It seems certain that the cancellation of the sale of the F-35s to Turkey is signed.

4. Biden was elected a member of the Senate from the state of Delaware in 1973. We can clearly say that this province is a province where people of Greek origin are a majority. It is also known that he was one of the first figures to oppose the Cyprus peace operation organized by Turkey in 1974. It is worth noting that he was instrumental in the preparation of the report on the embargo imposed on Turkey in 1975 and its approval in the House of Representatives. Another important aspect is that Biden's relationship with Greeks living in the state of Delaware, where he has been operating for 36 years, and his high number of votes from this state indicates that he will side with Greece in the future regarding Greece and Turkey. In recent months, as a result of the warm developments between Greece and the United States in the Mediterranean, former President Trump has provided Greece with military logistics equipment and assistance, and an agreement has been reached to improve the military configuration. Assuming Biden is more determined and someone who has led the way with state tradition for years, it seems that he will stand by Greece by not saying no to the Senate's decision. Biden has held a Greek view on Turkish-Greek issues for years, and has been a kind of Greek supporter. As for the eastern Mediterranean, it is also seen that it will be against Turkey.

5. In my article titled” elections in the United States, " I briefly mentioned that with Biden's arrival, clash of civilizations 2 will begin. If we open the content of Clash of civilizations 2 a little;

As part of the attrition of the Republic of Turkey, it seems that the Kurdistan state established in northern Iraq will be supported, and the conflict of civilizations 2 will begin by promising an imaginary great Kurdistan state to the Kurds living in Turkey and the surrounding states and creating an atmosphere of ethnic conflict. “Proxy war” proxy war will be initiated by transferring money through the secret armies of NATO, the secret services of the Pentagon and the so-called shell foundations, organizations and organizations of European states, as before, in the context of launching conflict of civilizations 2. ” Proxy war " it is known that many examples of proxy wars were previously known that the United States and European states created terrorist organizations such as the PKK, PYD, YPG, sometimes Daesh, and provided both material and logistical materials. In an interview with BBC television, Hillary Clinton openly admitted that the United States created the Al-Qaeda terrorist organization. In short, it is clear that the United States will support the Kurds in the Middle East, the Caucasus and Anatolia with the “divide, divide and rule” technique that it has practiced for many years, and will secretly prepare these peoples for the conflict of civilizations within the framework of an ethnic concept. As a matter of fact, Biden has confirmed U.S. support for the so-called Kurdistan, and in his statements, he has made it clear that the best way to reduce power in Turkey is not a coup, and the only way to weaken Erdogan's power is to financially support the so-called opposition Kurdish party groups.

6. It should also be noted that economic and military sanctions against Turkey will increase, and these sanctions will cover a period of 3-6 months.

7. Biden's policies will go in line with Barack Obama's policies, and Trump's February 2019 proposal to cancel the withdrawal of U.S. troops from the Middle East, namely Syria and Iraq, will be introduced again in the Senate and a bill will be prepared for his rejection. Biden said in his statement that Trump's decision was a “betrayal of the Syrian Kurds.” In a way, Biden has supported the Syrian Democratic Forces with this statement, and it is believed that he will continue this support.

Positive effects of Biden's Turkey and Caucasus strategy on the axis of NATO policies:

1. Since 1952, the Republic of Turkey has been a member of the NATO Atlantic organization. The United States will not risk losing an important ally, since its only link in the Caucasus is Turkey, and it will try to control Azerbaijan through Turkey.

2. Relations between the EU and Nato, which have been damaged and almost destroyed in the Trump era, will be tried again by Biden. As is known, most budget payments under NATO were reduced during the Trump era, and during the same periods, US financial assistance to EU states was restricted and disrupted by Trump. Biden's statement will try to regain lost U.S. power and name in the world.

3. During the Biden era, it is also seen that relations between Israel and the United States will not be very advanced, and will continue its activities in the Middle East on the axis of NATO policy.

4. As is known, the United States is the second country in the world to produce greenhouse gases after the Democratic Republic of China. In the Paris Climate Agreement, which was concluded under Barack Obama, we must state that the United States is a party country. Greenhouse gases cause environmental pollution and climate change. The Paris climate agreement is an agreement that aims for member states to turn to renewable energy by reducing fossil fuel use. But it is also expected that the greenhouse gas deal, which was canceled during the Trump era, will be approved again by Biden.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.