Özkan Hüseyin BATI TRAKYA ve Türk Dünyasına bir çok ödül kazandırdı.

AZERBAYCAN BAKÜ'DE PROF. DR. (HC) ÖZKAN HÜSEYİN’İ ANLATAN KİTAP VE ÖDÜL YAĞMURU

Prof. Dr. Özkan Hüseyin’in yıllardır yaptığı sosyal ve kültürel hizmetleri, Azerbaycan Beynelhalk (Beynelmilel) İlim Merkezi (VEKTÖR), Azerbaycan Yazarlar Birliği üyeleri ve Bakü Hırdalan Şehir Kütüphanesi ile Azerbaycan aydınları, kurum ve kuruluşları tarafından değerlendirilmiştir. Bu yönlerde gıyabında yaptıkları bazı organizasyonlar için Prof. Dr. Özkan Hüseyin 21 Haziran 2021 günü Bakü’ye davet edilmiştir.

Hazırlanan programlar çerçevesinde Prof. Dr. Hüseyin’in Bakü’ye intikali ile kitap tanıtımı ve ödül töreni programı başlatılmıştır. Ödül töreni ve kitap imza günü, 22 Haziran 2021 tarihinde Haydar Aliyev Kültür Merkezinde yapıldı.

Şimdi bu programları sırasıyla anlatırsak, konunun önemi daha iyi anlaşılacaktır...

Programın açılış konuşmasını Hırdalan Kütüphane Müdiresi Melahat Yusufkızı yaptı.

Daha sonra Beynelhalk İlim Merkezi (VEKTÖR) Rektörü ve aynı zamanda Bakü Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elçin İskendezade’ye söz hakkı verildi.

Beynelhalk İlim Merkezi (VEKTÖR) Rektörü ve aynı zamanda Bakü Teknik Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. Elçin İskenderzade, Özkan Hüseyin hakkında katılımcılara geniş manada bilgiler sundu. Ayrıca Özkan Hüseyin’e tevdi edilen madalyalar hakkında da katılımcıları bilgilendirdi ve katılımcılar huzurunda madalyaları Özkan Hüseyin’e taktı.

Daha sonra “Ölümün Üstüne Yürüyen Adam” adlı kitabın yazarı Araştırmacı Yazar ve Azerbaycan Yazıcılar Birliği üyesi Şafak Sahipli söz hakkı alarak, bahse konu kitap hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Daha sonra Kurum ve Kuruluşlar tarafından Özkan Hüseyin'e dönemin Azerbaycan Kültür ve Bilim adamları adına düzenlenmiş ödül törenine geçildi.

Ödüllere bu sayfamızda sırasıyla yer verdik. Bahse konu ödüllerdeki kişiler hakkında da açıklayıcı bilgilere yer verdik.

1. İlim ve Tahsil Merkezi Özkan Hüseyin 2021 yılı "Altın Kalem" ödülüne layık görüldü.

2. Araz adına Medya Mükafatı

3. Nesimi Poeziya (Şiir) Diploması

4. Yurtdaş (Azerbaycan Fahri Hemşehrisi)

5. Ölümün Üstüne Yürüyen Adam adlı kitabın tanıtımı ve imza günü

6. Azerbaycan Folklor ve Musiki Derneğinin Fahri Fermanı

7. Nizami Gencevi Edebiyat Fahri (Elcisi) Sefiri

Özkan Hüseyin'e Fahri Profesörlük ve Altın Kalem Ödülü

Dünyanın bir çok ülkesinde yürüttüğü kültür sanat çalışmaları nedeniyle Azerbaycan'da tüm üniversitelerin bağlı olduğu "Elim ve Tahsil" merkezi, Özkan Hüseyin'e Fililogiya dalında "Fahri Profesörlük" verme kararı (21.07.2021) aldı... Elim ve Tahsil Merkezi Prezidenti (Bilim ve Eğitim Merkezi Başkanı) Prof. Dr. Nadir Memmedli'nin imzasını taşıyan diploma 22. 07. 2021 tarihinde Haydar Aliyev Merkezinde yapılan ödül töreninde Özkan Hüseyin'e tevdi edildi. Ayrıca, Özkan Hüseyin 2021 yılı "Altın Kalem" ödülüne de layık görüldü.

MEHMET ARAZ KİMDİR

Halk Şairi. 14 Eylül 1933, Nurs köyü / Şahbuz / Nahçıvan / Azerbaycan doğumlu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Azerbaycan Pedagoji Enstitüsünün Coğrafya Fakültesinden mezun oldu. Edebi çalışmalarına 1952 yılında başladı.

Mehmet Araz, çağdaş Azerbaycan şiirinin önemli temsilcilerinden biridir. Eserlerinde sosyal mevzular ile aşk, sevgi, hasret, yalnızlık ve ölüm korkusu gibi ferdi duyguları işler. Çevre problemleri ile yakından ilgilenir. Cenubi (Güney) Azerbaycan ve Aras meselesinde ikiye bölünmüş bir milletin tarihini dile getirir.

Çeşitli gazetelerde redaktörlük yaptı. 1992’de halk şairi seçildi. Ulduz, (YILDIZ) Edebiyat ve İnce senet, Azerbaycan Tabiatı gibi gazete ve dergileri ile Maarif, Azerbaycan Devlet Yayınları gibi yayın evlerinde çalıştı. Zaman zaman takibe uğradı, görevinden uzaklaştırıldı. Bunların sonucunda çeşitli üzüntüler nedeniyle felç oldu. 2004 yılında vefat etti.

Özkan Hüseyin'e "NESİMİ" yaratıcılık uğurlarına göre Poeziya (Şiir) Diploması takdim edildi...

NESİMİ KİMDİR?

Nesimi, 14. yüzyılın ikinci yarısı ve 15. yüzyılın başlarında yaşamış Türk edebiyatı şairlerindendir. Seyyid Nesimi hakkında bilinenler rivayetlerle karışıktır. Fakat bilinen ve birçok kaynakta söz edilen bir gerçek vardır ki o da Nesimi'nin derisinin yüzülerek öldürülmesidir.

Devrimci Bir Şair

Seyyid Nesimi’nin Türkçe ve Farsça olmak üzere iki divanı vardır. Günümüzde de kendisinden Divan edebiyatının Yunus Emre’si olarak bahsedilmektedir. O dönemlerde ise Nesimi’ye halk arasında seyyid denmesinin nedeni peygamber soyundan geldiğine inanılmasıydı. Belki de şiirlerinin dönemin diğer şairleri tarafından dikkate alınmasının nedenlerinden birisi de buydu. Ayrıca şiirlerinde herkesten farklı, coşkun ve korkusuz bir dil kullanıyordu. 

Aynı zamanda Nesimi, Hurufilik tarikatı halifelerindendi ve dar görüşlü, yanıltıcı dini düşünüşle mücadele ediyordu. Bu nedenle düşüncelerini şiirleriyle anlatmaktan çekinmiyor, diyar diyar dolaşıp insanlara şiirlerini ve düşüncelerini ulaştırıyordu. Onu diğer şairlerden ayıran en önemli özelliği de, sonunda derisinin yüzülmesine kadar gideceğini bilmesine rağmen inandığı davadan vazgeçmemesi ve ilahi aşk uğruna varlığını yok etmesidir.

Halen günümüzde söylenen "Haydar Haydar" ezgisinin sözleri Nesimi' ye aittir...

AZERBAYCAN BAKÜ'DE ÖZKAN HÜSEYİN'E HEMŞEHRİLİK VERİLDİ.

Azerbaycan'da yayınlanmakta olan "YURD" Dergisinin İdare Heyeti kararıyla ve Baş redaktörü B. Sadık BEY imzasıyla Özkan Hüseyin'e "Fahri Yurddaşlık" (Fahri Hemşehrilik) unvanı verildi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Folklor ve Musiki Cemiyeti yönetim kurulu tarafından Özkan Hüseyin onore edildi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Folklor ve Musiki Kurumu İçtimai Birliği tarafından bir plaket (Fahri Ferman) takdim edilerek Özkan Hüseyin bir kez daha onore edildi. Plaketi Kurum Başkanı Nemet Qasımov (Kasımov) takdim etti...

NİZAMİ GENCEVİ KİMDİR?

Türk Dünyasının en büyük şairlerinden biri olan Nizami, 1141'de Gence'de doğdu. Asıl adı Cemaleddin Ebu Muhammed İlyas bin Yusuf'tur. Dünyada Fars şairi olarak tanıtılan Nizami kendi eserlerinde özellikle memleketi Gence'ye olan sevgisini dile getirmiştir.

İlk kez Leylâ ile Mecnun'u, mesnevi şeklinde yazanlardandır. Tüm şiir Farsça yazılmıştır. Hemse (Khamse) ya da Beş mücevher (Panj Ganj) denilen eserleriyle meşhurdur.

Henüz hayattayken ün kazanan Nizami en önemli eserini 'Hamse' adı altında topladı. Hamse'de, Nizami'nin 1177'de yazdığı 'Sırlar Hazinesi', 1180'de yazdığı 'Hüsrev ve Şirin', 1188'de yazdığı 'Leyla ve Mecnun', 1196'da yazdığı 'Yedi Güzel' ve 1197-1209 arasında yazdığı İskender name adlı mesneviler yer alır.

Genceli Nizami'nin kıymetli eserleri, kendisinden sonra gelen büyük sair ve düşünürleri de etkiledi. Nizami'nin 'Hamse'de işlediği konular, daha sonra Sadi Şirazi'nin 'Bostan'ında, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 'Mesnevi'sinde, Emir Hüsrev Dehlevi'nin 'Hamse'sinde, Arif Erdebili'nin Ferhadname'sinde, Ali Şir Nevai ve Abdurrahman Cami'nin 'Hamsal'larında ve Muhammed Fuzuli'nin 'Leyla ve Mecnun'unda yeniden işlendi.

Nizami eserlerinde haksızlığa nefretler yağdırdı. İnsana ve insanlığı yüksek değer verdi. Sevgi, hürriyet ve mesleği yüceltti. Vatan, toprak ve hayat gibi kavramları ilahileştirdi. Hayatın anlamını insana ve insanlığa saygıda gören mütefekkir şair Nizami, eserlerinde Türkçe'deki deyim ve Atasözlerini bol miktarda kullandı.

Avrupalı araştırmacılar 17'inci yüzyıldan itibaren Nizami'nin eserleriyle ilgilenmeye başladılar, önce Fransız d'Erbelo, ardından Hammer Purgştal, Nizami hakkında bilgi veren yazılar yazdı. Daha sonra V. Baher, Eduard Braun, M. Hautsta, R. Levi, Rıpka ve Arberri başta olmak üzere, birçok batılı Nizami'nin eserlerini tercüme ederek, hakkında makaleler yayımladı.

Eserlerinin önemli bölümünü, dönemin akımına uygun olarak ve Şah Ahistan'ın isteği üzerine Farsça kaleme alan Nizami, İran edebiyatı üzerinde de önemli etki yaptı. Rusça'ya da eserleri tercüme edilen Nizami'yi Türk Dünyası, Mehmet Emin Resulzade'nin 'Azerbaycan Şairi Nizami' (Ankara-1951) adlı eseriyle tanıdı.

Nizami, doğduğu yer olan Gence'de 1209'da vefat etti ve burada defnedildi. 2007 yılında Genceye giderek türbesini ziyaret etmiştik. Şahsına hürmeten dünyada eşi benzeri olmayan bir türbe yapılmış. Görmeye değer. Merek edenler Google den sorgulayarak, izleyebilirler.

Tüm bu Azerbaycan anılarımı siz okuyucularımla da paylaşmak istedim. Bir gerçek var ki bizler için, Bakü'nün Ankara'dan, Karabağ'ın Bursa'dan farkı yoktur. Biz iki devlet ve bir milletiz..

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.