15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişiminin üçüncü yıldönümünde, düzenlenen törenler ve diğer etkinliklerde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bir kez daha lanetlenirken, olayın geçmişi ve bugün gelinen duruma ilişkin değerlendirmeler de yapıldı.

Olumlu olumsuz her türlü değerlendirmenin yapıldığı tek platform ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu idi.

Eleştiriler ile özeleştirilerin dile getirildiği, zaman zaman tartışmaların ve protestoların yaşandığı birleşimde yaşananlar stenograflar tarafından TBMM Tutanaklarına aynen yansıtıldı.

Kıdemli bir Parlamento Muhabiri olarak, toplamı 18 sayfa olan tutanakları, Bursa Arena İnternet Gazetesi okuyucularına özetleyerek sunmaktan kendimi alamadım.

İşte o tutanakların özeti:

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Genel Kurul Tutanağı

27. Dönem 2. Yasama Yılı

102. Birleşim 15 Temmuz 2019 Pazartesi

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.00

BAŞKAN: Mustafa ŞENTOP

KÂTİP ÜYELER : Bayram ÖZÇELİK (Burdur), İsmail OK (Balıkesir)

-------0-------

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 102'nci Birleşimini açıyorum.

BAŞKAN - Muhterem Cumhurbaşkanımız dinleyici locasındaki yerlerini alarak yüce Meclisimizi teşrif etmişlerdir. Kendilerine Meclisimiz adına "Hoş geldiniz." diyorum. (AK PARTİ sıralarından ayakta alkışlar, MHP ve İYİ PARTİ sıralarından ayağa kalkmalar)

Şimdi İstiklal Marşı'mız okunacaktır.

Buyurun.

(İstiklal Marşı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gündemimize göre, Genel Kurulun 25 Haziran 2019 tarihli 93'üncü Birleşiminde alınan karar uyarınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün anlam ve öneminin belirtilmesi amacıyla yapacağımız görüşmelere başlıyoruz.

BAŞKAN - Sayın Cumhurbaşkanım, partilerimizin kıymetli genel başkanları, değerli milletvekillerimiz, dost ülkelerin sayın meclis başkanları ve diplomatik temsilcileri, aziz milletimiz; Türkiye'ye yönelik en kirli tertiplerden birisi olarak tarihe geçen, milletimizin kararlılığı ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğiyle mağlup edilen 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişiminin 3'üncü yıl dönümünü idrak etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz.

15 Temmuz gecesi millete kasteden güruhun ve siyasi macerasının ibretle üzerinde durulması gereken birçok yönü vardır. Fakat "FETÖ" diye adlandırdığımız bu güruhun ve sonraki akıbetinin verdiği en önemli derslerden biri, yabancı güçlere ve onların desteğine dayanarak Türkiye'de iktidar arayışında olmanın neticesiz kalmaya mahkûm olduğudur. Geçmişte de bu yola sapanlar, bu yöntemle hükmünü yürütmek ve başarılar elde etmek isteyenler olmuştur; muhtemeldir ki bundan sonra da böyleleri olacaktır. Ne var ki bu yol, çıkmaz sokaktır ve milletimiz, sırtını Türkiye dışındaki odaklara, güçlere ve yapılara dayayanları er geç tasfiye edecek ve mağlup edecektir…Sözlerimi, üç yıl önce, 15 Temmuz gecesinde şehitlerimizin ve gazilerimizin kuşandığı "Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz." iman ve kararlılığının ilhamıyla bitiriyorum. Vatan bölünmez, millet yenilmez, Türkiye mağlup edilemez. (AK PARTİ, MHP ve İYİ PARTİ sıralarından alkışlar)

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen siyasi parti grubu başkanlarına onar dakika süreyle, ayrıca Türkiye Büyük Millet

Meclisinde grubu bulunmayan siyasi parti temsilcilerinden birer kişiye, üçer dakikayı geçmemek üzere, söz vereceğim.

AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET MUŞ (İstanbul) - …17-25 Aralık yargı ve bürokrasi eliyle başaramadıkları darbe girişimini bu kez silahla yapabileceklerini zannettiler fakat bu milleti tanımayan, bu milletin özündeki cevheri bilmeyen hain darbeciler yanıldılar. Bu aziz milletin evlatları, 15 Temmuzda "önce vatan" diyerek canı pahasına vatanını savunmuştur, darbeyi çıplak elleriyle durdurmuştur. Silahlı Kuvvetlerimizin büyük bir çoğunluğunu teşkil eden vatansever Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları bu hain darbe girişimine iştirak etmemiştir... Keza, kahraman Emniyet teşkilatımız yani polisimiz de darbecilere karşı yaptıkları operasyonlarla, milletimizle birlikte darbeye karşı mücadele etmiştir…O gece, üyesi olmaktan her daim iftihar ettiğim Türkiye Büyük Millet Meclisi, şanına yakışır bir duruş sergilemiştir

Değerli milletvekilleri, dünya zor bir süreçten geçiyor, bir yanda ticaret savaşları, diğer yanda, hemen yanı başımızda, Suriye'de cereyan eden ve tüm Orta Doğu'yu saran bölgesel sorunlarla karşı karşıyayız. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını sonuna kadar savunmak için devletimizin attığı kararlı adımlara karşılık hasmane tutumla karşı karşıyayız. FETÖ, PKK, PYD, DHKP-C, DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele içerisindeyiz. Unutmayalım ki FETÖ terör örgütünü himaye edenler Suriye'nin kuzeyinde PKK ve PYD eliyle başka bir operasyona girişme yollarını aramaktadırlar. Böyle bir ortamda milletvekilleri olarak bizler bu tehditlere karşı ortak bir bilinçle hareket etmeliyiz. Milletimiz siyaset kurumu olarak bizden bu birlik ve beraberliği bekliyor. Milletin 15 Temmuzda ortaya koyduğu ruh bizlere rehber olmalıdır. Bizler bu ruhu koruduğumuz sürece ne dış güçlerin sinsi oyunları ne de kapalı kapılar ardında milletimize kurulan tuzaklar başarılı olamayacaktır.

CHP GRUBU ADINA ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) …15 Temmuz darbe girişiminin öncesi ve sonrası vardır. Öncesinde dershaneler, yurtlar, Türkçe olimpiyatları, Millî Eğitimde, orduda, yargıda örgütlenmeler, iş dünyasında örgütlenme ve siyaseti araç olarak kullanmak. Bunu biraz daha açacak olursak bu dönemde kim Fetullahçı terör örgütüne daha çok yardımcı olmuştur. Bunun cevabını Sayın Cumhurbaşkanı vermektedir. 8 Haziran 2018'de Cumhurbaşkanı "FETÖ'nün bizim zamanımızda büyüdüğü iddiasını ben reddetmem." demektedir. "17 üniversite istediler, verdik; okul için yer istediler, verdik; 'Türkçe Olimpiyatları' dediler, 'Tamam.' dedik, yurt dışında destek istediler, verdik; ne istedilerse verdik." demiştir. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Oysa ki asıl olay tam da bu değildi. Asıl olay, Balyoz ve Ergenekon davalarıdır... (AK PARTİ sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

ORHAN KIRCALI (Samsun) - Ayıp ediyorsun!

BAŞKAN - Arkadaşlar, lütfen...

ENGİN ÖZKOÇ (Devamla) - ...Askerî Casusluk'tur, Amirallere Kumpas, Poyrazköy, Kozmik Oda ve daha niceleridir. (AK PARTİ sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) - Size yakışan bir konuşma yapıyorsunuz!

ORHAN KIRCALI (Samsun) - Ayıp ediyorsun!

BAŞKAN - Arkadaşlar, lütfen...

ENGİN ÖZKOÇ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, FETÖ uzun yıllardan beri örgütleniyor fakat Türkiye'yi tek başına idare eden bir kişi sayesinde hiç bu kadar güçlü bir duruma kavuşmamıştı. (AK PARTİ sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

ORHAN KIRCALI (Samsun) - Ayıp ediyorsun, ayıp!

BAŞKAN - Arkadaşlar...

ENGİN ÖZKOÇ (Devamla) - Bir kişinin denetimsiz iktidarı sayesinde FETÖ darbe girişiminin altyapısını hazırlayan savcı Zekeriya Öz'ün önü açılıyordu. (AK PARTİ sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

ORHAN ERDEM (Konya) - Yazıklar olsun!

ENGİN ÖZKOÇ (Devamla) - Zekeriya Öz "Arkanda ben varım." diyen dönemin Başbakanı sayesinde darbenin bütün hazırlıklarını elini kolunu sallayarak yapıyordu. (AK PARTİ sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Tankların önünden niye kaçtınız?

BAŞKAN - Arkadaşlar...

ENGİN ÖZKOÇ (Devamla) - Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı bir terör örgütünün mensuplarının gizli tanıklığıyla müebbet hapse mahkûm ediliyordu. Darbeci generaller ve subaylar tek tek önemli yerlere atanıyordu. (AK PARTİ sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) - 15 Temmuz gecesi liderin neredeydi?

ENGİN ÖZKOÇ (Devamla) - Vatanseverler yargılanırken ölüyorlar, hainler görev başına getiriliyorlardı.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Havaalanından kaçanlardan bahset!

ENGİN ÖZKOÇ (Devamla) - Basın mensuplarının, akademisyenlerin, dünyaca ünlü tıp adamlarının, vatanseverlerin sesleri hücrelerde yankılanıyordu. Adil Öksüz denilen sözde imam, istihbarata ve emniyet güçlerine rağmen Türkiye'de cirit atıyor ve darbe planlıyordu. (AK PARTİ sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

BAHAR AYVAZOĞLU (Trabzon) - Yazıklar olsun!

ENGİN ÖZKOÇ (Devamla) - 15 Temmuz FETÖ'cü generallerin emriyle köprüler kesiliyor, basın-yayın organları ele geçirilmeye çalışılıyor, Gazi Meclis darbeciler tarafından bombalanıyordu. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Arkadaşlar, lütfen, cevap verilebilir, böyle bir usul yok.

ENGİN ÖZKOÇ (Devamla) - Ankara'da bulunan Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri ve diğer siyasi partili milletvekili arkadaşlarımız Türkiye Büyük Millet Meclisine gelerek

"Öleceksek bu çatı altında ölelim." dediler, Meclis demokrasimize sahip çıktı. Çünkü bu Meclis, bu vatan hepimizindi. Halk sokaklara çıktı, tankların önüne geçti, 251 insanımız şehit düştü, binlercesi yaralandı. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Sen kendi genel başkanına bak.

BAŞKAN - Arkadaşlar, sessiz olalım.

Sayın Bak…

ENGİN ÖZKOÇ (Devamla) - Darbe engellendi. El birliğiyle meşru direnme hakkımızı kullanarak darbenin önüne geçtik. Darbeyi ne MİT ne bir istihbarat birimimiz haber verdi. Türkiye ve ülkenin Cumhurbaşkanı eniştesinden öğrendi darbeyi. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Sen kendi genel başkanına bak.

BAŞKAN - Sayın Osman Aşkın Bak…

ENGİN ÖZKOÇ (Devamla) - Adil Öksüz yakalandı, çırılçıplak soyulup kelepçelendi, sonra kelepçeleri söküldü, tekrar giydirildi, eline pasaportu verildi ve bırakıldı.

NİLGÜN ÖK (Denizli) - Yazıklar olsun!

ENGİN ÖZKOÇ (Devamla) - Zekeriya Öz ellini kollunu sallayarak yurt dışına çıktı, kendisinden hâlâ haber alınamıyor. Bütün bu organizasyonların arkasında dimdik duran kişi "Hata ettik, yanıldık, affedin." dedi ve hâlâ Cumhurbaşkanı. (AK PARTİ sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar)

ŞAHİN TİN (Denizli) - Size yazıklar olsun!

YELDA EROL GÖKCAN (Muğla) - Yazıklar olsun, yazıklar olsun!

ENGİN ÖZKOÇ (Devamla) - FETÖ yayın organı Zaman gazetesinin sahiplerinden Fettah Tamince dışarıda servetine servet katıyor.

BAŞKAN - Sayın Özkoç…

ENGİN ÖZKOÇ (Devamla) - Bank Asyayı açanlar suçlu değil, para yatıranlar suçlu. (AK PARTİ sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar)

BAŞKAN - Arkadaşlar…

ENGİN ÖZKOÇ (Devamla) - İsyan 15 Temmuz gecesi tankların önüne kendini atan vatandaşlarımızdan geliyor.

BAŞKAN - Sayın Özkoç…

ENGİN ÖZKOÇ (Devamla) - 15 Temmuz gazisi Sabri Ünal o geceden sağ çıkmayı başardı. (AK PARTİ sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar)

BAŞKAN - Arkadaşlar, lütfen…

ENGİN ÖZKOÇ (Devamla) - …2'nci tankın paletlerine kol ve bacağı denk geldi. Cumhurbaşkanı bu kişiyi kürsüye çıkarıp alnından öptü. (AK PARTİ sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar)

BAŞKAN - Arkadaşlar, sessiz olalım.

ENGİN ÖZKOÇ (Devamla) - Neydi ülkemiz için canını ortaya koyan gazimizi isyan ettiren? (AK PARTİ sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) Fetullahçılarla çocukluktan beri Pensilvanya'ya defalarca giden, FETÖ'nün çağrısıyla üniversite kuran…

BAŞKAN - Arkadaşlar, lütfen sessiz olalım.

ENGİN ÖZKOÇ (Devamla) - …AKP-FETÖ kavgasından sonra bile Zaman gazetesinde hisse satın alan Fettah Tamince'nin yargıdan tertemiz çıkmasıydı. (AK PARTİ sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar)

BAŞKAN - Tamam, cevap verilebilir.

MEHMET ERDOĞAN (Gaziantep) - Cumhuriyet Halk Partisi her zaman…

BAŞKAN - Cevap verilebilir.

ENGİN ÖZKOÇ (Devamla) - FETÖ'nun okullarıyla, sendikasıyla, bankasıyla bir şekilde yolu kesişmiş olan insanlar, çocukları, kardeşleri sorgusuz sualsiz işten atılıyorlardı. (AK PARTİ sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar)

BAŞKAN - Arkadaşlar…

MEHMET ERDOĞAN (Gaziantep) - Hakaret var burada!

ENGİN ÖZKOÇ (Devamla) - Darbe girişiminin kilit ismi 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilen Mehmet Dişli'nin ağabeyi Şaban Dişli büyükelçi yapılıyordu. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) Darbe girişimiyle ilgili 289 dava açıldı, onlarca ağırlaştırılmış müebbet, binlerce hapis cezası alan kişi var, on binlerce insan işten çıkartıldı. (AK PARTİ sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar)

MEHMET ERDOĞAN (Gaziantep) - Olamaz böyle bir şey!

BAŞKAN - Bir şey duyamıyorum ben burada.

ENGİN ÖZKOÇ (Devamla) - Bu kişilerin içinde asker olan var, polis var, öğretmen var, esnaf var, işsiz var fakat bir tek siyasi yok.

Peki, ne yapacağız? (AK PARTİ sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar)

BAŞKAN - Arkadaşlar…

ENGİN ÖZKOÇ (Devamla) - Değerli Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; çözüm, güçlü Parlamentodadır. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 15 Temmuz gecesi Gazi Meclisimizde ölümü göze alan tüm siyasi

partiler el birliğiyle güçlü parlamenter sistemi yeniden tesis etmeliyiz. 15 Temmuz darbe girişimi ve ardından gelen 20 Temmuz sivil darbesinin ülkemizde yarattığı enkazı kaldırmalıyız. (AK PARTİ sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) Yeni darbelerin oluşmasına engel olmayız, demokrasiyi iyi işleyen bir parlamenter sistem hâline getirmeliyiz. Güçler ayrılığının temelinde güçlü Meclis, bağımsız yargı ve denetlenebilir bir yürütme olmalıdır. Bağımsız yargı da denetlenebilir yürütme olmadan başaramayız. 15 Temmuz kendi halkına kurşun sıkan FETÖ'yü de, ona yol verenleri de asla unutturmayacaktır. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler) Eğer kurucu bir lider arıyorsak o kurucu liderin adı Mustafa Kemal Atatürk'tür. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Eğer bir rejim arıyorsak onun adı laik ve demokratik Türkiye parlamenter sistemidir. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler) Eğer uğruna ölecek vatan arıyorsak o bir vatanın adı Türkiye Cumhuriyetidir.

MEHMET NACİ BOSTANCI (AK PARTİ GRUP BAŞKAN VEKİLİ) - Sayın Başkan… (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Sayın grup başkan vekili yapmış olduğu konuşmada çok provokatif bir dille hain terör örgütüyle Sayın Cumhurbaşkanımız arasında bir yakınlık, ilişki varmış imasında bulunmuştur. Bu çerçevede söz istiyorum.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bostancı. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MEHMET NACİ BOSTANCI (Ankara) - 15 Temmuz gecesi Marmaris'e bir suikast timi gitmişti, hedeflerinde Sayın Cumhurbaşkanı vardı. 1 numaralı hasım Sayın Cumhurbaşkanıydı…Sayın Engin Özkoç, sizin konuşmanız Marmaris'e paralel düşüyor, başka hiçbir yere değil. (AK PARTİ sıralarından "Bravo!" sesleri, ayakta alkışlar)… Sayın Özkoç Ergenekon ve Balyoz olaylarından bahsetti. Onları kim yargılamıştı Sayın Özkoç? FETÖ terör örgütü.

AHMET KAYA (Trabzon) - Savcısı kimdi?

MEHMET NACİ BOSTANCI (Devamla) - O zamanlar aynı yalanlarla, ihbarlarla, sahtekâr yöntemlerle bu işleri yürüttüğünü söylüyordunuz.

AHMET KAYA (Trabzon) - Milletin aklıyla alay etmeyin!

MEHMET NACİ BOSTANCI (Devamla) - Aynı yöntemlerle bunlar 17-25 Aralığı gerçekleştirdiğinde sizin pozisyonunuz neydi, düşünmek lazım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU (Çankırı) - Şantaj, montaj kasetleri burada yayınlandı!

MEHMET NACİ BOSTANCI (Devamla) - Mesele acaba ilke mi? Mesele demokrasi mi?

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) - Sayın Başkan, konuşmacı "Marmaris ruhuyla eş düşmüştür." Diyerek… bana sataşmada bulunmuştur. Sataşmadan söz istiyorum efendim.

BAŞKAN - Sayın Özkoç, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. (AK PARTİ sıralarından "Hadi ya!" sesleri, gürültüler) …Türkiye Büyük Millet Meclisinde 15 Temmuzu konuşurken 15 Temmuzdaki bu darbe girişimine alet olanlar, bu darbe girişimine yardım ve yataklık yapanlar, bu darbe girişimini hazırlayan…

ŞAHİN TİN (Denizli) - Yalan söylüyorsun!

ENGİN ÖZKOÇ (Devamla) - … az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi, Zekeriya Öz'ün "Ben senin arkanda dimdik duruyorum." diyenleri soruşturmak bu Meclisin hakkıdır; bunu sonuna kadar soruşturacağız.

MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU (Çankırı) - FETÖ ne oldu? FETÖ ne oldu?

ENGİN ÖZKOÇ (Devamla) - Bu konuda bizi hiç kimse engelleyemeyecek. (CHP sıralarından alkışlar)

MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU (Çankırı) - FETÖ'nün asıl hamisi CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek.

ENGİN ÖZKOÇ (Devamla) - Burada Balyoz ve Ergenekon davalarında bu ülkenin Genelkurmay Başkanını bir teröristin gizli tanıklığıyla hapse atıp da bu ülkenin generalleri ve subayları orada hücrelerde yatarken siz darbeye neden olan generalleri ve subayları getirirseniz, bunu sorgulamak bu Meclisin hakkıdır.

Hiç kimseye peşinen söyleyeceğimiz bir söz yoktur ama yargıyı serbest bırakın, yürütmenin üstünden denetimi kaldırmayın. Bu ülke yargının olduğu, yürütmenin olduğu, yasama hakkının gasp edilmediği, Türkiye Büyük Millet Meclisinin demokratik parlamenter bir şekilde yönetildiği bir ülke olsun istiyoruz. Bunun için sonuna kadar mücadele edeceğiz. (CHP sıralarından alkışlar)

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ GRUP BAŞKAN VEKİLİ HAKKI SARUHAN OLUÇ (İstanbul) …İktidar, ülkeyi iki yıl OHAL ve kanun hükmünde kararnameler rejimiyle yönetmiş, toplumsal muhalefet ve demokratik siyasete karşı baskı ve hukuksuzlukları artırmıştır. OHAL şartları altında hukuksuzluklar yapılmıştır. On binlerce insan hüküm olmaksızın işlerinden, barış isteyenler üniversitelerden KHK'lerle ihraç edilmiş; birçok gazete, televizyon ve radyo kanalı, sivil toplum örgütleri, kadın kuruluş ve dernekleri kapatılmış, gazeteciler tutuklanmıştır. Basın özgürlüğüne, haberleşme ve iletişim haklarına yönelik baskılar artırılmış, sosyal medya ve dijital medya alanında büyük baskılar ve yasaklar yaratılmıştır. Seçilmiş 94 belediyeye kayyumlar atanarak Kürt halkının iradesi gasbedilmiş, belediye başkanlarımız tutuklanmıştır. Grev hakkı engellenerek işçilerin, emekçilerin hak arayışlarına son verilmiş, toplantı ve gösteriler yasaklanmıştır. Yargıya talimatlar verilmiş, yargı bağımlı ve taraflı hâle getirilmiştir. Asker ve sivil bürokraside, devletin her kurum ve kademesinde darbeciler bulunurken, darbe girişiminin siyasi ayağı ne hikmetse meçhulde bırakılmıştır…

MHP GRUBU ADINA ERKAN AKÇAY (Manisa) …FETÖ'cü hainler Türkiye'nin varlığını, millî birliği ve bütünlüğünü, demokrasiyi hedef alırken bazı siyasi şahsiyetler 15 Temmuz darbe girişimi hakkında "tiyatro", "kontrollü darbe" gibi söylemlerle FETÖ'cü hainlerin propagandasına varan konuşmalar yapabilmişlerdir. (MHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar) ABD'nin ve bir kısım Batılı devletlerin 15 Temmuz hadisesi ve terör örgütleriyle ilgili ikiyüzlü tavırları tehlikenin geçmediğini, tehditlerin devam ettiğini göstermektedir. FETÖ'cü hainler, PKK'lılardan sonra, ABD ve Avrupa'nın ikinci gözdesi hâline gelmiştir. ABD ve Avrupa FETÖ'nün avukatlığına soyunmuştur çünkü suç ortaklığı gün gibi ortaya çıkmıştır; çünkü FETÖ bunların ucuz maliyetli maşasıdır, Truva Atı'dır. 15 Temmuzda darbe ve işgal girişiminde hedefine ulaşamayan hainler ve efendileri ekonomik operasyonlara da girişmişlerdir. Ekonomik dengelerle oynanarak, kur üzerinde baskı kurularak, sıcak para kozu kullanılarak Türkiye köşeye sıkıştırılmak istenmiştir.

İYİ PARTİ GRUP BAŞKAN VEKİLİ YAVUZ AĞIRALİOĞLU (İstanbul) 15 Temmuzda milletimizin, devletimizin idarecilerine verdiği mesaj budur. Biz ruhları üniformalı bir milletiz ve devletimizi ve milletimizi asla kurda kuşa yem etmeyeceğiz. (İYİ PARTİ sıralarından alkışlar)Ama siyasetin omuzlarına milletin bu iradesiyle yüklemiş olduğu mesuliyet de şudur: Sadece FETÖ'cülerle değil, FETÖ'cülükle de mücadele edilmelidir. Mücadelenin esas merkezi FETÖ'cüleri tek tek bulup yargılamaktan ibaret değildir… FETÖ'cülük nedir? FETÖ'cülük yalancılıktır. FETÖ'cülük haramcılıktır. FETÖ'cülük talancılıktır. FETÖ'cülük sadakati istihdam etmektir liyakat yerine. FETÖ'cülük aslında kendi hakkı olmayan yerleri ele geçirmek için muhataplarına iftira atmaktır. FETÖ'cülük aslında siyasi hasımlarına her türlü enstrümanla müdahaleyi hak görmektir. FETÖ'cülük aslında şahsiyet gaspıdır. FETÖ'cülük ortak aklın değil, bilimin değil; naklin, birtakım rivayetlerin, rüyaların tasallutunda bir milletin istikbaline pusu kurmaktır… Şimdi, biz, bizim omzumuza yüklenen mesuliyeti unutursak şayet, devletin kurumlar kurumu olduğunu unutursak, devleti ayakta tutan şeyin adalet olduğunu unutursak, bizim için milat saydığımız günden evveli ve sonrasına dair suçlar ihdas edebilirsek o zaman adaleti bozmuş, Türk yurdunu ifsat etmiş oluruz. Bizim dünyaya cevabımız her şartta adalettir.

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ GENEL BAŞKANI ERKAN BAŞ (İstanbul) –Bu örgütü besleyen, büyüten, arkasında duran Amerika Birleşik Devletleri emperyalizmidir. Emperyalizme karşı tam bağımsızlıkçı bir tutum almadan, bunu söylemeye bile cesaret etmeden ya da Trump'la el sıkışarak Fetullah'la mücadele edilmez arkadaşlar…12 Eylül askerî faşist cuntasından sonra var olan bu örgüt büyümüş, serpilmiş, gelişmiştir; ikincisi de maalesef devri iktidarınızda iktidar ortağı olmuş, ne istedilerse verilmiş ve devlette tepeden tırnağa hâkim hâle gelmiştir. Bu gerçeklere göz kapatarak bu hesaplaşmayı gerçekleştirmemiz mümkün değil. (CHP ve HDP sıralarından alkışlar)

SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANI ADINA NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) Ben sokağın 15 Temmuz’undan gelmekle birlikte, aynı zamanda bir KHK'liyim...OHAL döneminde seçilmiş siyasilere işlerinden el çektirilmiş, çok sayıda yazar, sivil toplum öncüleri, siyasiler ve gazeteciler hâlâ cezaevlerinde tutulmaktadır. Bunların tutuksuz yargılanmaları mümkündür, hatırlatmak gereğini duyuyorum. Bu konuda söylenebilecek her şeyin söylendiğini zannediyorum ama duyulduğundan emin olmadığım için yineleme ihtiyacı hissediyorum. 140 bin KHK'linin 6'sı dört aydır kayıp, 70 kişi kendi hayatını sonlandırdı, 55 bini cezaevinde, hastalar raporlarına rağmen, hamile kadınlar, lohusalar, anneler yasanın amir hükmüne rağmen, 800'den fazla bebek -anneleriyle beraber- işlemedikleri suçların infazına katlanıyor. 140 bin KHK'linin 20 binden fazlası soruşturmalardan aklandı ama hâlâ işlerine döndürülmedi, pasaportlar sorun, OHAL komisyonlarında oyalanıyoruz. Yargıya gidemiyoruz çünkü hukuk devleti işlemiyor.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ (Ankara) – Bugünlerde, özellikle darbeden sonra bir sistem değişikliği zaruret hâline gelmişti ve milletimizin kararıyla da bu sistem değişikliği gerçekleştirildi. Fakat şunu hatırlatmak isterim ki sistemin adı çok önemli değildir...Önemli olan sistem değil; önemli olan adalet, demokrasi ve refahtır. Adaleti tam olarak tesis ettiğimizde, demokrasiyi tam olarak yerleştirdiğimizde ve refahı sağladığımızda sistem tartışmaları da son bulacaktır...Ülkemizin şu anda içinden geçtiği şartlar bellidir. Bir taraftan terörle mücadele, diğer taraftan Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve öbür taraftan, özellikle, hava savunma sistemimizi güçlendirmek adına almış olduğumuz S400'lere karşı ABD'den ve Batı'dan yükselen seslere karşı da birlik olma mecburiyetimiz vardır. Dolayısıyla, bizi ileriye taşıyacak olan ve Türk milletini layık olduğu seviyeye çıkaracak olan da birlik ve beraberliğimizin sağlanmasıdır.

DEMOKRAT PARTİ GENEL BAŞKANI GÜLTEKİN UYSAL (Afyonkarahisar) - 15 Temmuz sonrası ülke olarak yaşadığımız bu şer FETÖ darbe teşebbüsü, bir anlamda Türkiye Cumhuriyeti devleti milleti ve demokrasisi için fırsat olmuştur. Türk devleti ve milletinin tekrar aklı, bireyi, liyakati ve hukuku merkeze alarak operasyonlara açık hâlden bu altüst oluş sürecinden çıkma imkânını, iklimini maalesef iktidar bloğunun 16 Nisan referandumu tercihi ve arkasından yaşanan süreç yok etti. Bu tarihî fırsatı 15 Temmuzun hemen ardından ülke olarak değerlendiremememize rağmen üçüncü yılında FETÖ ile adli, idari, siyasi, uluslararası zeminde mücadelenin ve geleceği kuşatmanın yolunun o gecenin ardından yaşanan OHAL sürecinden bugüne yaşananları Hükûmetin kendi siyasi varlığını merkeze alarak değil, milleti ve devleti merkeze alarak esaslı bir siyasi değerlendirme yapmakla hamasetten ziyade akıl zemininde bir idrak tazelemesiyle başaracağımız inancındayım.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün anlam ve öneminin belirtilmesi amacıyla yapılan konuşmalar tamamlanmıştır.

Denetim konuları ve kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 16 Temmuz 2019 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 15.49

---

İYİ HAFTALAR

remzidilan_48@hotmail.com

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.