“Tanrıyı Kıyamete Zorlamak” ARMEGEDON ve her türlü savaşa hazır olmak!

-ABD Mezopotamya topraklarında ne arıyor, ne yapıyor, ne planlıyor?

–ABD koşar adım Armegedon yolunda!

–İsrail önce Golan Tepelerini, şimdi de Batı Şeria’nın büyük bölümünü ilhak kararı aldı.

“Tanrıyı Kıyamete Zorlamak” zorlanmış !?

Ve KIYAMET savaşı şartları oluşmuş mudur?

ABD başkanlarından Ronald Regan başkanlığı sırasına seksenli yaşlarında olmasına bakmadan (1981-1989) İsa’nın askeri/komutanı olduğuna inanıyor ve söylemekten çekinmiyordu.

Yine ABD başkanlarından oğul Bush, George W. Bush, 2001-2009 döneminde İkiz Kuleler (kendileri) Siyonistler tarafından vurulmuş ve Afganistan‘a 7 Ekim 2001’de asker göndermiştir.

Oğul Bush bakanlar kurulu toplantılarında İncil’den ayetler okuyarak örnekler veriyordu.

Yakınlarına ise 'Tanrı tarafından görevlendirildiği'ni söylüyordu.

Başkanlığı döneminde IMF heyetinin kendisini ziyareti sırasında ziyaretçiler arasında IMF’de çalışan Türk görevlide yer almaktadır ancak başkan bundan haberli ya da habersiz olarak “Kâfir Türkiye’ye bir defa daha kredi verin sonları yakın.” diyor… Bush’un bu sözünü IMF heyetinde bulunan Türk görevli devlet yetkililerine anlatıyor, bilgilendiriyor.

“Armegedon” dünyanın dengesini oluşturuyor. Dünyanın sonu geliyor (mu?).

Tevrat‘taki efsanelere göre ve aynı zamanda İncil’de anlatılanlara göre tüm Museviler İsrail‘e dönecek ve Evangelist olacaktır.

ABD’de 70 milyon Evangelist yaşıyor, başta Şili olmak üzere dünyada ise 500 milyon Evangelist yaşıyor.

Evangelist Armegedon inancına göre son savaşın çıkması için üç işaret vardır.

1- Yahudiler Filistin topraklarını ele geçirecek.

1949’da bunun gerçekleştiğine inanılıyor.

2- Kudüs’ün İsrail‘in Başkenti olması, bunun gerçekleşmesi için Tramp Kudüs’ü İsrail‘in başkenti ilan etti ve elçiliğini Kudüs'e taşıma kararı aldı.

İkinci şart da gerçekleşmiş oldu.

3- Süleyman Mabedi’nin Mescid-i Aksa’nın bulunduğu yere yapılması. Bunun gerçekleşmesi için ise Mescid-i Aksa’nın altını İsrail yıllardır yıkılması için boşaltıyor. Mescid-i Aksa yıkılacak ve Süleyman Mabedi oraya yapılacak ve üçüncü şart da gerçekleşmiş olacak.

Evangelistler yukarıda yazdığımız üç olayın gerçekleşmesi ile İSA’nın yeryüzüne ineceğine, “İYİLER VE KÖTÜLER” arasında savaş olacağına inanmaktalar.

ABD SİYONİST yönetimi buna inanmaktadır.

Trump Irak’ta, Suriye‘de, Yemen‘de hasılı bölgemizdeki savaşın “İYİLER ve KÖTÜLER” arasında olacağını ifade ederek kendince KIYAMET literatürünü kullanmaktadır.

Onun için de Evangelist Mike Pens’i başkan yardımcısı yapılmıştır.

ABD’nin silahlarının dünyayı birkaç defa yok edecek güce eriştiği ve bu gücün yukarıda anlattığım yönetimlerin elinde olduğunu unutmayınız.

Batı medeniyetine inanan, Batı hayranı sözüm ona yerli aydın ve entelektüeller sanırım derin uykularından uyanmadan Allah korusun dünyanın sonu gelecek.

İran’da da Mehdi inancı temel inançtır ve MEHDİNİN ORDUSU olarak ordu kurmuşlardır. “Adam sen de!” demezsiniz umarım.

Kesinlikle akıldan çıkarılmaması gereken husus şudur: ABD’yi Evangelist Siyonistlerin yönettiğini, İSA’nın dünyaya tekrar geleceğine ve ARMEGEDON Savaşına iman ettiklerini bilmeli ve buna hazırlandıklarını akıldan çıkarmamalıyız.

Armegedon/Kıyamet Savaşı Mezopotamya’da olacaktır.

Önünde tek engel TÜRKİYE’dir.

Bu yönden değerlendirdiğimizde durumun ne kadar kritik olduğu aşikârdır ve “TANRIYI KIYAMETE ZORLAMAK” olarak adlandırılmış hazırlığın Evangelistlere göre sonuna gelinmiştir.

BÜYÜK SAVAŞA DOĞRU

Barış Pınarı Harekâtı, Mavi Vatan Harekâtı, Libya’ya asker gönderilmesi.

Vatanım; Sen, güçlü olmaya mahkûmsun!

Sen birliğe, beraberliğe mahkûmsun!

Sen bağrında şehitler, gaziler barındıransın!

Çocuk, bu cennet vatan sana helal olsun!

Akdeniz açıklarında; başta ABD olmak üzere pek çok devlet pay almak için askerî varlıklarını artırmışlardır ve artırmaya devam ediyorlar.

Büyük Armegedon Savaşının ayak sesleri, hızlanmış nefesi Mezopotamya’da, Akdeniz ve Ege semalarında hissedilmektedir.

Dünya Hak ve batılın mücadelesini, kimi zaman soğuk savaş kimi zaman da acımasız katliamlar yaşayarak görmektedir.

Ve ne acıdır ki katliama uğrayan çoğu zaman Müslüman topluluklar kimi zaman ise petrol ve yeraltı zenginliklerine, dinine, milliyetine bakmaksızın Afrika‘da olduğu gibi mazlum milletler olmuştur ve zulme uğramaktadırlar.

Gücü hak sebebi sayanlar zulme, kan dökmeye gözlerini kırpmadan devam etmektedirler.

Kan dökücülerin, “gücü hak sebebi” sayanların yolu AKDENİZ’de, EGE’de ve Mezopotamya’da kesişmiştir.

Ama önlerinde büyük ve aziz Türk Milleti vardır!

Hedeflerine tek bir planla gitmeye çalışmazlar.

Alternatif planları vardır.

İçeride hainleri beslerler, birlik ve beraberliği bozmak için ne gerekiyorsa yaparlar.

Son beş yılda nerede ise pek çoğunu ülkemizde denediler. Başarılı olamadılar.

Şimdi yol tükendi.

Akdeniz’deki petrol hemen hepsinin salyalarını akıtmakta ve gözlerini kan bürümektedir.

Savaş kaçınılmazdır.

Büyük savaşa milletçe hazır olmalıyız.

Barış Pınarı Harekâtı Suriye sınırımıza kurulmak istenen ikinci İsrail devleti projesini ÖNLEMİŞ midir, ÖTELEMİŞ midir bunu zaman gösterecek.

İşte bu yüzden savaş kaçınılmazdır.

Savaş sadece Suriye‘de olmayacak; Mezopotamya’da, Akdeniz‘de ve Ege’de yedi düvele karşı yapılacaktır.

Bu senaryo değildir. Düşmanını tanımadır, Siyonist Evangelistlerin imanını bilmek, hedeflerini ve neler yapabileceklerini öngörmektir. Ayrıca onların dünyayı sömürmek için nasıl hızlı bir şekilde bir araya geldiklerini çok gerilere gitmeden düne bakarak görebiliriz.

Bu arada Türkiye‘yi sıkıştırmak için başta ekonomik saldırılar yapacaklardır.

Halk bu konuda bilinçlendirilmeli, FIRSATÇILIK yapmanın önü her hâlükârda da kesilmelidir.

Düşmanın saldırısını fırsat bilecek gafiller olabileceği gibi hainler de olacaktır.

Sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri böyle bir işlemin haram olduğu ve vatanı arkadan vurmak olacağını, sorumluluk ve vicdan sahiplerinin böyle bir operasyona itibar etmemesi gerektiğini anlatmalı, anlamayanların önü ise yasal düzenlemelerle kesilmelidir.

Mesela böyle zamanlarda piyasadan yabancı para alımına sınırlama getirilmelidir.

Şartlar neyi gerektiriyorsa uygulanmalıdır.

Savaşı durdurabilecek manivela “GÜÇ”tür.

“İster isen sulh u salah hazır ol cenge” demiş atalarımız.

Güçlü olmaya mahkûmuz, oyalanmaya, günümüzü gün etmeye hakkımız yok.

Savaş araçlarımız mükemmel olmalı, zalimler güçten anlar. Bu savaş durdurulacaksa ülkemiz güçlü olmalı, muadillerinin üzerinde savaş silahlarına sahip olmalıyız.

Merhum Necmeddin Erbakan Müslüman topluluklar toplantısında; şu anda “İHA/SİHA”larımızın prototiplerinin tanıtım ve sunumlarını Bayraktar kardeşlere yaptırmış ve orada katılımcı devlet adamlarına hitaben “Teknoloji Müslümanlara Allah’ın bir nimetidir. Siz bir altıncı filo yapmak isterseniz onlar onlarcasını yapar onun için onlarla yarışamazsınız. Ancak siz altıncı filonun gemisinden fırlatılan bir füzeyi teknolojiniz ile altıncı filonun bacasından içeri atarsanız işte o zaman onları yenersiniz.” diye uyarısını sürdürmüştür.

Kendimizi kesinlikle küçük görmeden dünya mazlumlarının tek umudu olduğumuz şuur ve sorumluluğu ile “Ya Allah Bismillah!” demeli ve vakit kaybetmeden harekete geçmeli ve hızlanmalıyız.

Su uyur düşman uyumaz

Bu aziz millet fedakârlıkların en büyüğünü tarih boyunca canını vererek göstermiştir

Aziz milletimize gerekirse “SALMA” çıkarılmalı, toplanan bütçe ile çalışmalar olağanüstü denecek seviyeye çıkarılmalıdır.

BEŞ YILDA yapılacak üretimin BİR YILDA yapılabilmesi sağlanmalıdır.

TRUMP, tekrar seçilmesi hâlinde inançları gereği çok tehlikeli teşebbüslerde bulunmaktan çekinmeyecektir.

Önemli gelişmeler yaşanacağını düşünmekteyim.

Silahlarımız düşmana korku, dosta umut ve kıvanç olmalıdır.

Merhum Necmeddin Erbakan İsrail’in ARZ-I MEV’UT inancını kırk yıl anlatmaya çalıştı! İnşallah şimdi anlaşılmıştır.

Evangelistlerin Armegedon inancını. Ve hedefini vakit varken anlamış olmamızı dilerim.

Mezopotamya’da ve Ege‘de, Akdeniz’de sular ziyadesi ile ısınmış ve daha da ısınacaktır.

ABD ve diğerleri Akdeniz açıklarını savaş gemileri ile doldurmuş ve gafil anımızı, boş bulunmamızı beklemektedirler.

Kan emiciler dişlerini keskinletmişlerdir.

Amaçları birdir.

Dün olduğu gibi bugün de dünyanın yeraltı ve yer üstü zenginliklerini paylaşmak için sabırsızlanmaktadırlar.

Bu zulme “Dur!” demeliyiz.

Savaşı önlemenin yolu savaşa hazır olmaktan geçer.

Allah (CC) İslam’ın bayraktarlığını asırlarca yapmış; mazlumların umudu, zalimlerin korkulu rüyası olmuş, bu aziz milleti dünya var oldukça var eylesin!

ARMEGEDON’a hazır olunuz!!!

İşin şakası yok! Tanrıyı kıyamete zorlayan Siyonist/Evangelistler çıldırmıştır!!!

Vesselam.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.