Yazarımız ALİ KAYBAL'ın Bükreş'teki tarihi ve turistik incelemeleri (4) - BÜKREŞ PARLAMENTO SARAYI..

BURSA ARENA / Haber Merkezi

BURSA ARENA Yayın Danışma Kurulu Üyesi ve Köşe Yazarı Ali Kaybal, Romanya / Bükreş'teki kültürel ve turistik incelemelerini sürdürüyor. 

Bu defa Bükreş Parlamentosu ve güzergahında..  

**

ALİ KAYBAL / Bükreş

BÜKREŞ PARLAMENTO SARAYI  

( Piata Uniri Metrosu – Dealul Tepesi – Parlamento Sarayı )

Bükreş Parlamento Sarayına gitmenin en kolay iki yolu var.

Piata Unirii metrosundan inmek 2) İzvor metrosunda inmek

Tercihinizi Piata Unirii’den yana kullanırsanız Parlamento Binasına giden bu dümdüz yolda muhteşem görüntülere ve bu yola bakan tarihi eserlerin varlığına şahit olacaksınız.

Piata Unirii metrosundan çıkınca güzergahları yukarıda belirtildiği şekilde açıklamaya çalışalım.

DOMNİTA BALAŞA KİLİSESİ

Piata Unirii metrosuna 300 metre mesafede.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ro/thumb/7/7f/Biserica_Domnita_Balasa_din_Bucuresti_-_Altarul.jpg/220px-Biserica_Domnita_Balasa_din_Bucuresti_-_Altarul.jpg

Alexandru Hristea Orăscu ile Carol BENESCH tarafından Neoromantik tarzı ve Bizans mimari planlarda 1885 - 1881 yılları arasında inşa edilmiş Sunağın poligonal apsisi eklenmiş bir haç şeklinde bir plana sahip kilise tarihi eserdir.

Kilisenin içinde Mis Miss Bălașa'nın mezarı ve anıtı bulunmaktadır.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ro/thumb/0/00/Monumentul_funerar_al_Domnitei_Balasa%2C_Sculptor_Ioan_Georgescu_-_Cod_LMI_B-IV-m-B-20115.jpg/220px-Monumentul_funerar_al_Domnitei_Balasa%2C_Sculptor_Ioan_Georgescu_-_Cod_LMI_B-IV-m-B-20115.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ro/thumb/9/92/Domnita_Balasa_-_Bucuresti_-_sculptor_Karl_Storck.jpg/220px-Domnita_Balasa_-_Bucuresti_-_sculptor_Karl_Storck.jpg

Miss Bălaşa'nın Domnița Bălașa’nın cenaze anıtı - Bayan Bălaşa Anıtı

DEALUL (Metropolitan) TEPESİ

Metropolitan Tepe , Patrikhane Tepe veya Bükreş Tepe, Bükreş'teki bir tepedir.

Romanya başkentinin haritası üzerinde tarihi, kültürel, mimari, itiraflı, önemli bir turizm noktasıdır.

Büyükşehir Tepesi Romanya'da Ortodoksluk için bir dönüm noktası olup merkez olma yolundadır.

Romanya tarihindeki bir dizi olay bu yerle yakından ilişkili.

1997 yılına kadar Patrikhane Meclisi Temsilciler Meclisi'nde - bugün Patrikhane Meclisi -Milletvekilleri Meclisi'nin sandalyesiydi. Burada ayrıca, Divan Divanı'nın buluştuğu binada, Alexandru Ioan Cuza , Moldova ve Romanya Ülkesinin hükümdarı seçildi .

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c0/Dealul_Mitropoliei.jpg/600px-Dealul_Mitropoliei.jpg

Parlamento sarayına giden yolda fıskiyelerin dansları eşliğinde yürürken yönünüz sol tarafa çevirip yeşillikler içindeki bir tepeye yöneldiğinizde, Metropolitan Hill tepesini görürsünüz. Bu tepe üzerinde soldan sağa Milletvekilleri Sarayı, Patrikhane Kilisesi, Patrikhane Sarayı (kilisenin çok arkasında) bulunmaktadır. Tepeye çıkarken karşılaşacağınız eserler aşağıdaki gibi sıralanmıştır. Insanlar ayine iştirek etmek için düzlükten tepeye kadar kalabalık bir şekilde kuyruğa girmişler.

Ayin esnasında kutsal su dolduruyorlar, kitap hediye edip mum yakıyorlar.

Metropol tepesinde yer alan eserler şöyle sıralanmış durumda.

TAŞ HAÇ

Mahkemede 3 taş haç vardı: biri Metropolitan Theodosius'un anısına diğeri General Miloradovici'nin anısına, diğeri ise Konstantin Serban döneminde 1652 katliamını anımsatan oyulmuşboyarlara karşı. Semenii, yalnızca Matei Basarab tarafından kurulan savaşlarda savaşmak için 2000 yabancı asker alayıydı. Bu isyan sırasında, Papa Brancoveanu'nun babası Constantin Brancoveanu'nun babası öldürüldü. Constantin Brancoveanu'nun dedesi, daha sonra Radu Mihnea tarafından öldürülen Preda, oğlu Papa Brancoveanu'nun anısına bir haç dikti. Daha sonra Konstantin Brâncoveanu’nun oğullarından Constantin Beizadea’nın yerine, 20 Temmuz 1713’te yapılmış olan yazıya göre haçı taşla değiştirdi . Çapraz 1980'lerde kayboldu.

SERBAN CANTACUZİNO HEYKELİ

Erban Cantacuzino (n. 1640 [1] - d.29 Ekim / 8 Kasım 1688, [1] Bükreş , Ülke Romen [*] ) Sn idi Ülke Romen arasında 1678 ve 1688 . O kökeni Bizans'ın meşhur ailesinin bir üyesi olan Cantacuzino evlat seneschal Constantin Cantacuzino ve büyük âlim Steward kardeşi Constantin Cantacuzino .

Türklere vasallık altında devlet Muntean'ın başı olarak, Osmanlı orduları ile katıldığı 1683 yılında Viyana kuşatması . Bununla birlikte, emperyalistlerle Romen Ülkesinin Hıristiyan kampına geçişini , Balkan yarımadasındaki Hıristiyanların koruyucu konumunu arayan Habsburglar, kendisine paganlar tarafından salınan bir Konstantinopolis'in imparator tahtını vaat ederek pazarlık yaptı. Ölümünden sonra Constantin Brâncoveanu tarafından başarıldı .

PRENS ALEXANDRU LOAN CUZA HEYKELİ

Alexandru Ioan Cuza'nın heykeli 20 Mart 2004 tarihinde açıklandı . Heykel, Romanya Başbakanı Adrian Nastase ve Romanya Ortodoks Kilisesi Patrikliği Theoctist’in bulunduğu Romanya yetkilileri huzurunda Romanya Cumhurbaşkanı Ion Iliescu tarafından açıklandı . [6] Romen yöneticinin doğumundan 184 yıl sonra açılan heykel, Paul Vasilescu tarafından oyulmuştur . Romen yetkililer, heykelin Bükreş'teki yerini ahlaki ve tarihi bir onarım olarak görüyorlardı. [7]Patrik Teoctist, heykelin Patrikhane'nin tepesindeki yerinin tesadüfi olmadığını, burada Alexandru Ioan Cuza'nın Romanya'nın hükümdarı seçildiği yer olduğunu belirtmek istedi. [7]

TİPİK ROMANYA EVİ

PATRİKHANE KİLİSESİ

Adanmış kilise, Aziz Konstantin ve Helen , arasında inşa edilmiş 1654 - 1658 tarafından Constantin Serban Basarab döneminde ve eşi Balasa ve takdis Mihnea III içinde 1658 . Kutsanmadan hemen sonra kilise, ülkenin Büyükşehir Kilisesi'ne dönüştürüldü. I. Dünya Savaşı'ndan sonra Metropolis Patriklik'e dönüşür.

Yapımından sorumlu olan zanaatkarın adı, Romanya topraklarındaki kiliselerin çoğunda olduğu gibi bilinmemektedir, ancak binanın yapımını denetleyen ressamlar, Radu Dudescu ve Gheorghe Sufariu olarak bilinmektedir.

Genel bir bakış açısı olan kilise, kuleler Neagoe Basarab kilisesine benzeyen Curtea de Arge Manastırı kilisesinin bir kopyasıdır . Kilise, birkaç defa, 1792-1799, 1834-1839, 1850, 1886, 1932-1935 yıllarında restore edilmiştir; bu nedenle, şu anda yapının, zaman içinde çeşitli ilaveler getirerek orijinal halini korumamasının nedeni budur..

PATRİK SARAYININ PARACLİS’İ

Kilisenin paraclisleri, Metropolis Tepesi'ndeki tüm manastırın en değerli eseridir. [2] saraya onsekizinci yüzyılda kilise ile bina, 1723 restore edilir [3] Bu süre bellek kapısının üzerindeki boyanmış bir binanın Yunan yazıt iç kısmında bulunur. Yazıt ayettedir ve şair Dimitrie Notara'nın eserini temsil eder . Yazıt, yanlış bir özellik sunuyor; Nicolae Mavrocordat ve Metropolitan Daniil Topoloveanu (1719-1731) ibadet yerinin narencisi olarak sunuldu, aslında onlar restoratörler

ÇAN KULESİ

Çan kulesi inşaatı sırasında manastır kompleksi duvarlarla çevriliydi, manastır binaları bu duvarlarla sınırlandırılmış avlu içinde bulunuyordu. 1698'de Constantin Brâncoveanu , geleneğe göre, yani bir çan kulesi şeklinde, manastırın içinde bir giriş kapısı inşa edilmesini emretti.

Çan kulesi 1956-1958 yılları arasında restore edildi.

Bu zilin altında, 8 Haziran 1862'de saat 17 : 00'de, Metropolis Tepesi'ndeki kompleksin Milletvekilleri Odası'nda düzenlenen Milletvekilleri Meclisi oturumunda bir konuşma yapmak üzere Metropolis Tepesi'ne gelen Barbu Catargiu vuruldu .

PATRİK SARAY

Bugün Patriklik Sarayını temsil eden bina, Manastırı devam ettirmek için konut olmak üzere Constantin Serban Cârnul döneminde inşa edilmiştir. 1668'den sonra, Radu Leon manastırı ülkenin metropolünün yeni merkezi olarak adlandırdığında, eski saray restore edilir ve zamanla saraya çeşitli eklemeler yapılır. 1932-1935 yılları arasında mimar Gheorghe Simotta , bugün sarayın ana gövdesi olan ve büyük taht odası, Patrikhane'nin Chancery'i, Patrik'in dairesi ve diğer birkaç odadan oluşan saraya bir vücut ekler.

Sarayın duvarları, manastır tarihinin bazı anlarını gösteren, ancak aynı zamanda Romanya tarihinin bölümlerini gösteren bir dizi tablo sunar. Odalar, Romanya Patrikliği başkanlarının bazılarını gösteren resim ve heykellerle dekore edilmiştir. Sarayın içindeki pahalı vitrinlerde ve dini hizmeti yerine getirmede kullanılan kilise eşyaları sergilenmektedir.

MİLLETVEKİLLERİ SARAYI

Saray, 1907 yılında, Divan Divanı'nın bulunduğu yere, bazı eski manastır binalarının bulunduğu alana inşa edilen Mimar Dimitrie Maimarolu'nun planlarına göre inşa edildi. Saray neoklasik tarzda inşa edilmiş, yüzü 80 m, orta kısmında ise 6 iyonik kolondan oluşan bir peristil vardır. Sarayın içinde, Romanya tarihine ait büyük siyasi şahsiyetlerin bronz, mermer ve resimlerinde bol miktarda büstler var. Sarayda ayrıca 11.000'den fazla parlamento tartışması, resmi gözlemci, vb. Ve 7.000'den fazla kitap içeren bir kütüphane bulunuyor.

Bina merkezi oldu Temsilciler Meclisi dek 1997 Odası'nın merkez olduğunda, Parlamento Romen Senatosu boyunca hareket etmiştir Parlamento Binası . 1997'den başlayarak saray Romanya Patrikliği yönetiminde.

ANTİM MANASTIRI

Str. Ivireanu Antim metropol 29 sektör 5, adresinde bulunan 18. Yüzyıl eseridir.

Büyük hiyerarşi Antim Ivirean tarafından kurulan Antim manastırı, 1713-1715 yılları arasında, Saint Nicholas'ın adanmışlığı ile eski bir ahşap kilisenin bulunduğu yerde, Mir'in neredeyse iki yüzünde, Metropolis tepesinin batısında yer alır.

Manastırın sanatsal olarak gerçekleşmesi, 18. yüzyılın başlarından itibaren Bükreş'in kültürel yaşamının belirgin bir ifadesini temsil ediyor. Tüm kompleks - kilise, hücreler, paraclis, çan kulesi, egümen evleri - büyük hiyerarşinin hazırladığı planlara göre hem mimari hem de resimsel olarak yapılmıştır.

Halen, değerli bir tarihi eser olan manastır kompleksi, manastırın kendisinden ayrı olarak, ataerkil yönetimin bir parçası ve ayrıca Kutsal Sinod'un kütüphanesini barındırmaktadır.

Antim Manastırı, ataerkil vekil piskoposların ikametgahıdır.

PARLAMENTO BİNASI

Saraya giden yol üzerinden müthiş bir fıskiye su gösterileri yer almaktadır. Gecesi çok daha muhteşem ve güzel.

Bükreş Parlemento Sarayı ;

1980’lerde Romanya devlet başkanı Nikolay Çavuşesku tarafından yapılan Parlemento Sarayı’nda 700 mimar çalışmış. Saray yapıldıktan sonra, kütle olarak en ağır, dünyanın en büyük ve en pahalı sivil binası olarak Guiness Rekorlar Kitabına girmiş.

365.000 mt2 alanı ile 3.5 milyar Amerikan dolarına malolmuş ,binlerce tonluk kristal avizeleri,binlerce tonluk rengarenk mermerleri ve ipek kaplı duvarlarıyla gözalıcı Parlamento şimdi kongre,balo alanı ve müze olarak kullanılıyor,muhteşem mermer işçiliği göz kamaştırıcı.

Bu devasa mimari yapıt, Bükreş’in tarihi ve coğrafi merkezinde yer alıyor ve tekil tarzı, boyutu nedeniyle hemen göze çarpan etkileyici bir bina olmasıyla ünlü. Diktatörlük rejiminin “altın çağ” döneminde inşa edilmiş ve görkemli salonlar, galeriler, anıtsal heykeller, altın sıvalar, akıl almaz tavanlar, broşürler, kıymetli halılar ile ahenkli bir şekilde ziyaretçilerini büyülüyor. Saray ayrıca 2008 yılında 20. NATO zirvesine de ev sahipliği yaptı.

İnşası için onlarca dini yapının ve binlerce evin yıkıldığı Bükreş Parlamento Sarayı (Palace of Parliament), diktatör Nikolay Çavuşesku tarafından yaptırılmış.

Tasarımında ve 1983-1989 yılları arasındaki inşa sürecinde 700 mimarın çalıştığı bina dünyanın en büyük, en pahalı ve en ağır sivil yönetim binası olarak kayıtlara geçmiş.

Metroyla Parlamento Meydanı’na gittikten sonra kısa bir yürüyüş yaparak ulaşabileceğiniz binayı 10.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.

Fıskiyelerin dansı altında geldiğiniz muhteşem yapı Çavusesku’nun sarayı,

Boyut:. 282 ft (89 metre)
En:. 788 ft (240 metre)
Uzunluk:. 886 ft (270 metre)
Haber sayısı: zemin ve 8 yer altı üzerinde 12
İnşaat alanında. 3.8 milyon fit kare. (359.000 m2)
Ayak izi : 7,1 milyon metrekare (66.000 m2)
Hacim: 90 milyon m3. ft. (2.55 milyon m3)

Romanya Parlamentosu Sarayı, dünyanın en ağır binasıdır!

Saray'ı inşa etmek için kullanılan inşaat malzemeleri miktarı:
35.3 milyon ft³ (1.000.000 m³) mermer
31.8 milyon ft³ (900.000 m³) farklı ahşap
özü 2.2 milyon ft³ (200.000 m³) cam
4.4 milyar lb. (2 milyon ton) kum
1.5 milyar lbs. (700.000 ton) çelik ve bronz
12.1 milyon lbs. (5.500 ton) çimento
2.2 milyon lbs. (1.000 de ton) bazalt taşı
177 milyon ft³ (5.000.000 m³) beton

Sarayın ve fıskiyelerin dansı gece çok daha muhteşem. Al benisi daha fazladır.

Kaplamalar ve dekorasyonlar için kullanılan malzemeler:
7.8 milyon lbs. (3.500 de ton) kristal
2.4 milyon ft² (220.000 m²) halı
37.675 ft² (3.500 m²) buzağı derisi
2.800 kristal avizeler
1.409 tavan armatürü ve aynaları

Binanın altındaki yeraltı parkına 20.000 araç park edilebilir. Yeraltında
5 ft. Kalınlığında duvarları radyoaktif radyasyon koruması olan iki adet anti atomik sığınak
vardır, 1.100 oda, 34 büyük salon / konferans salonu (sabit koltuklar veya açık alan),
dört restoran, üç kütüphane, iki yeraltı otoparkı ve bir konser salonu.
Sadece üç istisna dışında, sarayı inşa etmek için kullanılan tüm malzemeler Romanya'da üretildi veya yapıldı.
İstisnalar:
- Romanya'da bulunamayan küçük miktarlarda egzotik odun,
- Mobutu Sese Seko'dan Nicolae Ceausescu tarafından alınan bir hediye olan Nicolae Balcescu Konferans Salonunun kapıları
O sırada Zaire Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı / bugün Demokratik Kongo Cumhuriyeti),
- İsveç'ten ithal edilen özel filtreli havalandırma pompaları.

Yolumuz Parlamento sarayının sol köşesine uzandığında burada bir meydan yer alır.

Romanyanın yeni yapılmakta olan en büyük kilisesine giden yol. Piata Francofonie meydanı.

Bu meydanda Senegal’li Leopold Sedar Senghor’un bir büstü bulanmaktadır.

Léopold Sédar Senghor, yirmi yıldır Senegal'in ilk başkanlığını yapan Senegalli bir şair, politikacı ve kültürel teorisyendi. İdeolojik olarak bir Afrikalı sosyalist, Négritude’ün ana teorisyeniydi. Senghor aynı zamanda Senegalli Demokrat Blok partisinin de kurucusuydu.

Yolun biraz ilerisinde sol tarafta heybetli duruşuyla Romanya Akademisi bulunuyor. Adeta Parlamento sarayını gözlüyor gibi.

Karşı tarafta çaprazında da yeni yapılan Kilise binası yeni haliyle yükseliyordu. Yapılan bu kilise bütün külliyesiyle Romanya’nın en büyük kilisesi olma özelliğine de sahip bulunmaktadır.

Yolumuz düze eriştiğinde dikdörtgen şeklinde olan parlamento binasının tam karşı köşesine geliyoruz. JW Marriott Grand hotel bütün ihtişamıyla bizi karşılıyordu.

JW Marriott Bucharest Grand Hotel; 402 deluxe odası, 6 restoranı, kongre merkezi, sağlık kulübü-spa alanı, alışveriş galerisi ve Grand Casino ile en kaliteli Avrupa şıklığı ve konforunu sunmaktadır.

Klasik bina, devlet başkanı ve kraliyet hanedanının sıklıkla uğradığı Parlamento Sarayı'nın yakınında yer almaktadır. Bu "şehir içinde şehir" evleri; yoğun bir günün ardından dinlenmek için ideal lüks sağlık merkezi ve spa alanı, gelişmiş hizmetler, gurme yemeklerin servis edildiği 6 restoran, yönetim kurulu toplantıları ve sunumlar için uygun Iasi toplantı odası ve tüm ziyafet ihtiyaçlarını karşılayabilecek olanaklar gibi gezginlerin talep edebileceği her şeyi sunmaktadır.

Türk şehitliğine giden yolda bir meydanın içinde Tudor Vladimirescu’nun heykeli yükseliyordu.

Yolu boyunda, bir meydanda, bir köşede, bir parkın kenarında herkesin ulaşabileceği şekilde mutlak surette bir kiliseye rastlıyorsunuz. Sanki tek tip proje kullanılmış gibi.

***

Gelecek yazımızda "Türk Şehitliği'ne erişiyoruz.."

 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
banner19